Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TAN CHAU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14283 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 15/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

15/QD-UBND,Quyết định 15 2021,Tỉnh Tây Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu,Kế hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Tây Ninh 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

2

Quyết định 609/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN TÂN CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

3

Quyết định 61/2015/QĐ-UBND ban hành Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Tha La, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH, ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA NƯỚC THA LA, HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Tài nguyên nướcnăm 2012; Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013; Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2016

4

Nghị quyết 11/2007/NQ-HĐND về thành lập Phòng Tôn giáo và Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên và huyện Tân Châu do tỉnh Tây Ninh ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC HUYỆN TÂN BIÊN VÀ HUYỆN TÂN CHÂU. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

5

Nghị quyết số 40/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân, thành lập thị xã Tân Châu, thành lập các phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ THUỘC HUYỆN TÂN CHÂU, HUYỆN AN PHÚ, HUYỆN PHÚ TÂN; THÀNH LẬP THỊ XÃ TÂN CHÂU, THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, QUYẾT

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

6

Nghị định 43-CP năm 1994 về việc thành lập xã Tân Hà, xã Tân Hoà thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

43-CP,Nghị định 43-CP 1994,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 1994

Ban hành: 28/05/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

7

Quyết định 48-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch địa giới hành chính các huyện Tân Biên, Dương Minh Châu và thành lập huyện Tân Châu thuộc tỉnh Tây Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

48-HDBT,Quyết định 48-HDBT 1989,Hội đồng Bộ trưởng,Phân vạch địa giới hành chính,Huyện Tân Biên,Huyện Dương Minh Châu,Huyện Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/05/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

8

Quyết định 298-CP năm 1980 về việc chia huyện Mộc Hoá thuộc tỉnh Long An thành huyện Mộc Hoá và huyện Tân Thạnh và đổi tên huyện Tân Châu cùng tỉnh thành huyện Vàm Cỏ do Hội đồng Chính phủ ban hành

298-CP,Quyết định 298-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Huyện Mộc Hóa,Tỉnh Long An,Huyện Tân Thạnh,Huyện Tân Châu,Chia huyện,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 298-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1980 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 19/09/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

9

Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, đặt tên bản, tổ dân phố thuộc huyện Nậm Nhùn và huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

12/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Lai Châu,Sáp nhập huyện Nậm Nhùn và huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu,Đặt tên bản thuộc huyện Nậm Nhùn và huyện Tân Uyên,Đặt tên tổ dân phố huyện Nậm Nhùn và Tân Uyên Lai Châu,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

10

Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè, tỉnh Lai Châu

44/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 44 2021,Tỉnh Lai Châu,Đặt tên công trình công cộng thành phố Lai Châu,Đặt tên đường thị trấn huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu,Đặt tên phố thị trấn các huyện Sìn Hồ Mường Tè tỉnh Lai Châu,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG

Ban hành: 10/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2021

11

Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

09 Lê Lợi Từ đường số 3 (hộ Nguyễn Huỳnh Lộc) đến giáp Quốc lộ 57B (hộ Tăng Duy Tấn) (từ thửa số 143 - tờ 9 đến thửa số 51 - tờ 3, thị trấn Châu Thành) 1.470 10 Đoàn Hoàng Minh Từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đến giáp Quốc lộ 60

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

12

Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

28/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2020,Tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ huyện Tân Kỳ,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ tỉnh Nghệ An,Đặt tên đường thị trấn Tân Kỳ Tân Kỳ Nghệ An,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

13

Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2015 về đặt tên đường huyện Châu Thành, bổ sung tên đường huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CỦA HUYỆN CHÂU THÀNH, BỔ SUNG TÊN ĐƯỜNG CỦA HUYỆN PHÚ TÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11 (Từ ngày 08 đến 09/7/2015) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2015

14

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập, đặt tên các thôn, bản,ku phố, tổ dân phố thuộc các huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên và thành phố Lai Châu do tỉnh Lai Châu ban hành

NGHỊ QUYẾT SÁP NHẬP, ĐẶT TÊN CÁC THÔN, BẢN, KHU PHỐ, TỔ DÂN PHỐ THUỘC CÁC HUYỆN: MƯỜNG TÈ, NẬM NHÙN, PHONG THỔ, SÌN HỒ, TÂN UYÊN, THAN UYÊN VÀ THÀNH PHỐ LAI CHÂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

15

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường trên địa bàn các huyện Châu Phú, huyện Chợ Mới, huyện Tịnh Biên và huyện An Phú tỉnh An Giang

14/NQ-HDND,Nghị quyết 14 2020,Tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Châu Phú tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Chợ Mới tỉnh An Giang,Đặt tên đường huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

16

Quyết định 736/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

736/QD-UBND,Quyết định 736 2021,Tỉnh Bắc Giang,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang đến 2030,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên,Quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

17

Quyết định 2305/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường giao thông nông thôn 3 thôn Lộc Châu, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG GTNT 3 THÔN LỘC CHÂU, XÃ TÂN NGHĨA, HUYỆN DI LINH. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày

Ban hành: 25/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2016

18

Nghị quyết 1107/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

nhiên và quy mô dân số 9.762 người của xã Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thị trấn Vĩnh Bình giáp các xã Vĩnh An, Vĩnh Hanh, Vĩnh Nhuận, Tân Phú và huyện Châu Phú. 4. Sau khi thành lập các thị trấn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này: a) Huyện Châu Phú có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 02 thị trấn;

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

19

Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035

giới hành chính thị xã Tân Châu, có tứ cận như sau: - Phía Bắc giáp Campuchia; - Phía Đông giáp sông Tiền; - Phía Tây giáp huyện An Phú và sông Hậu; - Phía Nam giáp huyện Phú Tân. 3. Mục tiêu: - Cụ thể hóa những định hướng phát triển của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội tỉnh An Giang; Quy hoạch tổng thể

Ban hành: 26/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

20

Quyết định 985/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

985/QD-UBND,Quyết định 985 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159