Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TAN CHAU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 14281 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

141

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Lai Châu,Đơn giá quan trắc môi trường tỉnh Lai Châu,Đơn giá phân tích môi trường tỉnh Lai Châu,Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

142

Kế hoạch 731/KH-UBND năm 2020 về điều chỉnh đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lai Châu

TTYT huyện Than Uyên: bố trí 90 giường cách ly; + TTYT huyện Tân Uyên: bố trí 60 giường cách ly; + TTYT huyện Tam Đường: bố trí 55 giường cách ly; + TTYT huyện Phong Thổ: bố trí 50 giường cách ly; + TTYT huyện Mường Tè: bố trí 50 giường cách ly; + TTYT huyện Sìn Hồ (cơ sở 1): bố trí 40 giường cách ly; + TTYT huyện

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

143

Quyết định 21/2016/QĐ-UBND bổ sung giá đất trong bảng giá đất của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND

tháng 7 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ ĐẤT TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2014/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2014 CỦA UBND TỈNH LAI CHÂU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Ban hành: 22/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2022

145

Quyết định 08/2014/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG HUYỆN TÂN KỲ, HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2014

146

Kế hoạch 154/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu năm 2020

các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai thực hiện kịp tiến độ, đạt hiệu quả. 3.12. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh: Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến các thông tin dự báo, cảnh báo tình hình thời tiết, thiên tai, các chủ

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

147

Quyết định 2874/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Quyết định 25/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh Nghệ An. Huyện Quỳ Châu sẽ quy hoạch 04 bến xe khách gồm: Bến xe Tân Lạc, quy mô cấp 4 (nâng cấp từ cấp 6 lên cấp 4); bến xe Châu Tiến, quy mô cấp 5; bến xe Châu Hội, quy mô cấp 5; bến xe Châu Phong, quy mô cấp 5. Trong giai đoạn đến năm 2020, nghiên cứu để xây dựng các bến xe trên theo yêu

Ban hành: 22/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2016

148

Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

thế Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động Du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan,

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

149

Quyết định 153/QĐ-UBND về Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành

ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh Lai Châu làm chủ sở hữu và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TT. Tỉnh uỷ; - TT.

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

150

Quyết định 3043/QĐ-UBND năm 2013 chuyển Ban quản lý Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Mộc Châu thành huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

tài trợ. Ban quản lý Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 huyện Vân Hồ chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của 5 xã dự án thuộc huyện Vân Hồ (xã Chiềng Yên, xã Suối Bàng, xã Tân Xuân, xã Chiềng Xuân, xã Xuân Nha) và quản lý việc thực hiện Hợp phần 2, Ngân sách phát triển xã tại 2 xã của huyện Mộc Châu (Chiềng Khừa và Tân Hợp). - Tham

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2013

151

Quyết định 308/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA THỊ XÃ VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2020

152

Nghị định 53/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

53/2003/ND-CP,Nghị định 53 2003,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Thành lập xã,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Huyện Thoại Sơn,Huyện Phú Tân,Huyện Tân Châu,Thị xã Châu Đốc,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

153

Quyết định 77/2019/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

ngày 25 tháng 12 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ GIÁ DỊCH VỤ XỬ LÝ NƯỚC THẢI (NƯỚC RỈ RÁC) TẠI KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ RÁC BÌNH HÒA, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

154

Nghị định 15/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Hiệp, Kiên Lương, Hòn Đất và Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

15/2005/ND-CP,Nghị định 15 2005,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Huyện Tân Hiệp,Huyện Kiên Lương,Huyện Hòn Đất,Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 07/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2009

155

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua khu quy hoạch để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư theo hình thức đối tác công tư và thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Mộc Châu, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

1 Khu sản xuất, chăn nuôi tập trung Pa Chè, bản Pa Chè 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La Hình thành khu sản xuất nông nghiệp tập trung 30 2 Khu sản xuất, chăn nuôi tập trung Tiểu khu 34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

156

Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Châu để thành lập huyện Vân Hồ thuộc tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

Khủa, Suối Bàng, Tân Xuân, Tô Múa, Vân Hồ, Xuân Nha thuộc huyện Mộc Châu. a) Huyện Vân Hồ có 97.984 ha diện tích tự nhiên và 55.797 nhân khẩu; có 14 xã. b) Địa giới hành chính huyện Vân Hồ: Đông giáp huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình; Tây giáp huyện Mộc Châu; Nam giáp các huyện Mường Lát, Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và nước Cộng hòa dân chủ nhân

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2013

157

Quyết định 1688/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Lai Châu giai đoạn 2019-2025

1688/QD-UBND,Quyết định 1688 2019,Tỉnh Lai Châu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1688/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 19 tháng 12 năm 2019 QUYẾT

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

158

Nghị quyết 54/2012/NQ-HĐND bổ sung giá đất năm 2012 của thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

06 tháng 7 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc bổ sung giá đất năm 2012 của thành phố Rạch Giá, huyện Châu

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2013

159

Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Bình Đại và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành, Bình Đại sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Khánh, Phú Túc, Hữu Định, Tường Đa, Phú An Hoà, Tam Phước, Tân Thạch và thị trấn Châu Thành . Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành và huyện Bình Đại; Uỷ ban nhân dân một số xã, thị trấn quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định này bàn giao cho tổ chức hành nghề công

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2013

160

Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2019 về khẩn cấp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

phức tạp, tạo điều kiện rất thuận lợi cho vi rút Dịch tả lợn Châu Phi tiếp tục lây lan, gây bệnh. - Tình hình dịch bệnh trong nước: Theo Cục Thú y, tính đến ngày 21/7/2019 bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra tại 5.872 xã, 548 huyện của 62 tỉnh, thành phố, tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là 3.644.983 con. Đến nay, dịch đã xâm nhiễm

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194