Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN GIONG RIENG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 6681 văn bản

141

Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí sắp xếp dân cư huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đến năm 2025

chăn nuôi gia súc, gia cảm theo quy mô hộ gia đình trên địa bàn tất cả các xã trong huyện nhằm đảm bảo sức cày kéo và cung cấp thực phẩm tại chỗ; kiểm soát và phòng chống được dịch bệnh, cần đầu tư xây dựng chuồng trại và chăn thả có kiểm soát, hạn chế chăn nuôi thả rông. Cải tạo dần đàn lợn và đàn gia cầm, từng bước đưa giống mới, hướng dẫn kỹ

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

142

Quyết định 392/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

11.800 m3/ngày đêm, đến 2035 khoảng 22.800 m3/ngày đêm. Nước thải sản xuất công nghiệp toàn huyện đến 2025 khoảng 30.000 m3/ngày đêm và đến 2035 khoảng 67.000 m3/ngày đêm. - Khu vực đô thị: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường. - Khu vực nông thôn: Trước mắt sử

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

143

Quyết định 1471/QĐ-UBND về Phương án cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Đăk Glei năm 2016 tỉnh Kon Tum

năm trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn Tp. Kon Tum, huyện Đăk Glei nói riêng còn thấp và biến động nhiều. Nguyên nhân chính là tập quán sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân chuồng ít được chú trọng ảnh hưởng đến chất lượng đất trồng lúa. Vì vậy, việc tranh thủ chính sách hỗ trợ của Chính phủ nhằm cải tạo nâng cao chất lượng đất trồng lúa

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

144

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh (riêng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ có hướng dẫn cụ thể từng trường hợp) đầu tư sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Chương II CÁC CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ Điều 4.

Ban hành: 22/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

145

Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2014 Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại các huyện nghèo của tỉnh Quảng Ngãi

việc lựa chọn nội dung đầu tư, hỗ trợ. b) Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm theo dự án chuyển đổi cơ cấu sản xuất đã được UBND huyện phê duyệt. c) Các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp hỗ trợ chuyển đổi phải có trong danh mục, định mức kỹ thuật như phụ lục 1 và 2 kèm theo Quy định này. Điều 3. Mức hỗ trợ 1. Hỗ

Ban hành: 30/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2016

146

Quyết định 07/2017/QĐ-UBND về Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng áp dụng trong chu kỳ theo Quyết định 69/2014/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

CHỈNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ÁP DỤNG TRONG CHU KỲ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2014/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẢO LỘC VÀ THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2017

147

Quyết định 14/2001/QĐ-BNN-TCCB về việc sáp nhập Công ty sản xuất thức ăn vật tư gia cầm vào Xí nghiệp Giống gia cầm & Cơ khí Ngọc Hồi và đổi tên Xí nghiệp Giống gia cầm & Cơ khí Ngọc Hồi thành Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Trụ sở chính của Công ty đặt tại Km 14 - Quốc lộ 1A Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. Công ty Thức ăn chăn nuôi Trung Ương là doanh nghiệp Nhà nước và là thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng. Sau khi sáp nhập

Ban hành: 22/02/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

148

Quyết định 129/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

NĂM 2016 CỦA HUYỆN BA TƠ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 13/6/2013 của

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2016

149

Quyết định 192/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh không dây cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2018-2022

những giá trị văn hóa phi vật thể phong phú, đa dạng, là nguồn tài nguyên thông tin phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình Ninh Thuận có bản sắc riêng. 4. Hiện trạng hệ thống truyền thanh cơ sở a) Hiện trạng hệ thống truyền thanh cấp huyện: Hiện nay, toàn tỉnh có 6 hệ thống phát thanh với 155 cụm loa (20 cụm loa hữu tuyến và

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

150

Quyết định 02/2006/QĐ-BTS đổi tên Trung tâm nghiên cứu thủy sản đồng bằng sông Cửu Long thành Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Nuôi trồng Thủy sản II. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước. Tên giao dịch tiếng Anh: National Breeding Center for Southern Freshwater Aquaculture, viết tắc là NABRECSOFA. Trụ sở đặt tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Điều 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ

Ban hành: 16/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

151

Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2017 công bố chuẩn hoá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã của tỉnh Bắc Giang

CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2017

152

Quyết định 4672/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng nông - lâm- thủy sản bình quân đạt 4,61%, chiếm tỷ trọng 32,92% trong nền kinh tế huyện, áp dụng công nghệ cao 30 - 40% (giống, thâm canh, tin học, tự động hóa và công nghệ chính xác). - Giá trị sản xuất (giá cố định 2010) đạt 4.694,11 tỷ đồng. Cơ cấu nội ngành: nông nghiệp chiếm 42,45% (trồng trọt 22,05%, chăn nuôi

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

153

Quyết định 1180/QĐ-UBND-HC năm 2016 về Đề án thành lập thí điểm Trạm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

của các Trạm nông nghiệp cấp huyện (Thú y, Thủy sản, Bảo vệ Thực vật và Khuyến nông - Khuyến ngư) thông qua việc xây dựng các cánh đồng mẫu lớn gắn kết sản xuất với tiêu thụ, tổ chức tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn tổ chức sản xuất theo lịch thời vụ, xuống giống tập trung, chủ động công tác dự tính, dự báo

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2016

154

Quyết định 15/2011/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành

thể, cá nhân vào dịp tổng kết năm công tác. Riêng các đơn vị trực thuộc ngành dọc quản lý (cấp quản lý và trả lương cán bộ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, tặng Giấy khen cho tập thể đơn vị có thành tích xuất sắc, trong hoạt động Cụm Khối thi đua thuộc Huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh và phát

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

155

Quyết định 54/2016/QĐ-TTg Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

HUYỆN, CẤP XÃ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thủ

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2016

156

Quyết định 22/2011/QĐ-UBND về Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

kết năm công tác. Riêng các đơn vị trực thuộc ngành dọc quản lý (cấp quản lý và trả lương cán bộ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện sẽ xem xét, tặng Giấy khen cho tập thể đơn vị có thành tích xuất sắc, trong hoạt động Cụm Khối thi đua thuộc Huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng, an ninh và phát triển phong trào thi

Ban hành: 22/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2011

157

Quyết định 560/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đến năm 2020

phân ngành chính: * Về trồng trọt: Ổn định diện tích, cơ cấu các loại cây trồng, tập trung chỉ đạo các loại cây trồng chủ lực của huyện, áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh đưa các loại giống mới, có giá trị thu nhập cao, phù hợp với điều kiện đất đai thổ nhưỡng, có năng suất cao, chất lượng tốt. - Cây lương thực: Ổn định

Ban hành: 15/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

158

Quyết định 2413/QĐ-BNV năm 2017 về tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

huyện quản lý toàn diện, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trên địa giới hành chính của huyện. Như vậy, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện ngoài các đặc điểm chung như của các đơn vị sự nghiệp công lập khác thì có hai đặc điểm riêng chủ yếu sau: - Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện là các đơn vị do cơ

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

159

Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, có tầm nhìn đến năm 2030

thống dịch vụ nông nghiệp, kết hợp với sự trợ giúp của cơ quan khuyến nông tỉnh, để tổ chức trình diễn và chuyển giao các loại giống cây trồng vật nuôi và công nghệ mới cho hộ nông dân. Triển khai thực hiện các mô hình sản xuất hiệu quả: Chăn nuôi trang trại, sản xuất nông nghiệp sạch... để người dân trong huyện có điều kiện tiếp xúc với các

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

160

Nghị quyết 177/2014/NQ-HĐND về Đề án thành lập thị trấn Bình Phong Thạnh thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

- Thời gian xây dựng đồng bộ: (quy định từ 01 năm trở lên). Chưa đạt Đối chiếu với quy định tại Nghị định số 62/2011/NĐ-CP, khu vực dự kiến thành lập thị trấn Bình Phong Thạnh thuộc huyện Mộc Hóa đủ các điều kiện và đạt 07/08 tiêu chuẩn. Riêng tiêu chuẩn về hệ thống các công trình hạ tầng đô thị, đa số các chỉ tiêu của tiêu chuẩn này đã

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.76.91