Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2001/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng,vật nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Số hiệu: 129/2001/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 26/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2001/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ KIỂM ĐỊNH GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 07/CP ngày 05 tháng 02 năm 1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng và Nghị định số 14/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về quản lý giống vật nuôi ;
Căn cứ Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi của thành phố từ năm 2001-2005 ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 840/TT-NN-TCCB ngày 19 tháng 9 năm 2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 128/TCCQ ngày 29 tháng 11 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng-vật nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.1- Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi là đơn vị sự nghiệp, có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố ; trực tiếp là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn thành phố ; Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được giao biên chế, kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thành phố.

1.2- Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi đặt tại số 176, đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.- Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi có nhiệm vụ :

2.1- Xây dựng các chương trình mục tiêu, quy trình kỹ thuật về sản xuất- kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác khảo nghiệm, đánh giá chất lượng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi.

2.2- Quản lý giống cây trồng, vật nuôi thông qua kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng các loại giống cây trồng, vật nuôi trong các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, xuất-nhập khẩu và kinh doanh trên địa bàn thành phố.

2.3- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi đăng ký nhãn hiệu hàng hoá về giống.

2.4- Trực tiếp cấp và thu hồi Giấy chứng nhận chứng chỉ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi ; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc sản xuất-kinh doanh giống để gắn trách nhiệm về chất lượng giống giữa người sản xuất-kinh doanh với người sử dụng giống và đề xuất các biện pháp xử lý hành chính theo luật định.

2.5- Phối hợp với các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và các tổ chức, cá nhân, cơ quan chuyên ngành trong và ngoài nước tham gia, nghiên cứu đào tạo, mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật về công tác giống ; tăng cường phổ cập kiến thức công tác giống cho người sản xuất.

Điều 3.- Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi có Giám đốc và một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi về tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự có đủ phẩm chất, có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, tinh gọn, hoạt động hiệu quả; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Trung tâm Quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ và các quận 2, quận 8, quận 12, quận Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :  
- Như điều 5  
- Bộ NN và PTNT }(để
- Bộ Thủy sản }B/c)
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (CNN)

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ




Lê Thanh Hải

 


Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2001/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng,vật nuôi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229