Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN GIONG RIENG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 6682 văn bản

61

Quyết định 2044/QĐ-UBND năm 2017 về đơn giá hỗ trợ cây giống ghép, mắt ghép một số loại cây ăn quả phục vụ chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Sơn La

chuẩn xuất vườn theo quy định hiện hành; cây giống tại vườn đã bao gồm chi phí bốc xếp lên xe, chưa có thuế giá trị gia tăng. Riêng chi phí vận chuyển từ vườn ươm đến địa điểm trồng và bốc xếp cây xuống xe do UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô. Điều 3.

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

63

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BNNPTNT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Phát triển nông thôn công bố riêng trong danh Mục giống cây trồng lâm nghiệp chính. 2. Giống tiến bộ kỹ thuật là các loại giống đã qua khảo nghiệm cơ bản ít nhất tại một điều kiện lập địa, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. 3. Giống quốc gia là giống tiến bộ kỹ thuật đã qua khảo nghiệm mở rộng trên một số điều kiện

Ban hành: 06/05/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

64

Quyết định 1639/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2025

nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2025 (kèm theo Quyết định này). Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu ngành Nông

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

65

Quyết định 3593/2016/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ giống ngô để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo Quyết định 915/2016/QĐ-TTg do tỉnh Thanh Hóa ban hành

2019 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt xong trước 30/7 trước năm kế hoạch, riêng năm 2016 xong trước 30/9/2016. 2. Sở Tài chính: - Căn cứ quyết định phê duyệt diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô, tổng hợp kinh phí hỗ trợ giống ngô trình Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách.

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

66

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BNNPTNT năm 2017 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

phẩm động vật thủy sản trước khi đưa ra khỏi huyện trong trường hợp đang công bố dịch ở huyện đó; b) Đưa động vật thủy sản mắc bệnh ở vùng có công bố dịch ra khỏi địa phương mà chưa qua xử lý, chế biến theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thực hiện kiểm dịch giống thủy sản đối với hành

Ban hành: 06/07/2017

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

67

Quyết định 27/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công tổ chức triển khai, hướng dẫn và

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

68

Nghị định 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

GIỐNG VẬT NUÔI, THỨC ĂN CHĂN NUÔI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi ngày 24 tháng 3 năm 2004; Căn cứ Nghị

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2013

69

Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Chương trình phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020

dựng thêm vườn ươm cố định. Trong giai đoạn 2009 - 2020 cần phải xây dựng thêm 10 - 15 vườn ươm cố định tại các huyện Thanh Chương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông, Kỳ sơn, Nam Đàn, Nghi Lộc để đáp ứng nhu cầu cung cấp cây giống cho trồng rừng tại địa phương. - Xây dựng vườn ươm tạm thời. Để

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

70

Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm

NÔNG TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC KẠN TRÊN CƠ SỞ SÁP NHẬP TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN LÂM CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số: 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

71

Quyết định 2746/QĐ-UBND năm 2009 về Chương trình phát triển giống nông nghiệp và thủy sản chủ lực tỉnh Tiền Giang đến năm 2015

lúa nếp dao động từ 8-10%. Đã hình thành vùng sản xuất lúa thơm ở huyện Cái Bè, huyện Gò Công Đông, Nếp Bè Chợ Gạo, vùng sản xuất lúa chất lượng cao, an toàn - Mỹ Thành Nam. Các giống lúa chủ lực đã ổn định nhiều năm trong tỉnh, bao gồm các giống lúa xuất khẩu (VNĐ 95-20, IR 64, OM 2717, OM 2517,…), các giống lúa thơm, đặc sản (VĐ20, OM 3536,

Ban hành: 05/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

72

Quyết định 2812/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án khôi phục đàn lợn giống sau dịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

các trại giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT chứng nhận an toàn dịch bệnh; riêng nái lai F1 được tuyển chọn mua tại các vùng an toàn dịch trong tỉnh. Số lượng lợn giống mua là 4.503 con để hỗ trợ đầu tư cho các huyện và thành phố Huế. Bảng 1. Số lượng lợn nái và đực giống nhập mua để hỗ trợ đầu tư cho các huyện và thành phố Huế.

Ban hành: 13/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2013

73

Quyết định 2675/QĐ-UBND năm 2012 về Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở về giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

chuẩn cơ sở này./. TCCS 06 : 2012/BP TIÊU CHUẨN CƠ SỞ VỀ CÂY GIỐNG SẦU RIÊNG Lời nói đầu TCCS 06:2012/BP về Tiêu chuẩn cơ sở về cây giống sầu riêng do Ban soạn thảo Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật địa phương về giống cây trồng biên soạn. Ban soạn thảo trình duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành tại Quyết định số

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2013

74

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND về Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

số 37/1998/CT-UB ngày 22/12/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Điều 3: Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2012

75

Quyết định 58/2001/QĐ/BNN-KNKL ban hành Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu, Danh mục giống cây trồng, giông vật nuôi được nhập khẩu do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Murrah. 8. Giống ong: Ong Apis Mellifera Ligustica. 9. Giống tằm: Giống tằm O1, O2, A1, A2, A, B, C, D (Mã riêng). DANH MỤC GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC NHẬP KHẨU (Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2001/QĐ-BNN-KNKL ngày 23 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) I. CÁC GIỐNG CÂY NÔNG NGHIỆP 1. Các giống lúa: a. Lúa

Ban hành: 23/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

76

Quyết định 49/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý giống, vùng nuôi và cơ sở nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh MBV, đầu vàng (YHV). b) Đối với tôm thẻ chân trắng giống kiểm tra bệnh bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh đầu vàng (YHV), bệnh Taura (TSV). 2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tôm giống định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh giống cho Phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế các huyện, thành, thị liên

Ban hành: 30/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2012

77

Chỉ thị 814/QĐ-CT/UBND về quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2012

Tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cụ thể: Theo Phụ biểu đính kèm Quyết định này. Điều 2. Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn được phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này thống nhất áp dụng chung cho các chương trình, dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh (trừ các chương trình, dự án có quy định riêng). Điều

Ban hành: 11/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

78

Thông tư 116/2016/TT-BTC hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

mở sổ sách theo dõi hạch toán riêng đối với hoạt động sản xuất, cung ứng, lưu giữ sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản. Khoản trợ giá từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở hoạt động công ích được hạch toán vào doanh thu trợ cấp, trợ giá trong kỳ của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Điều 6. Lập, phân

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2016

79

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND về Tổ chức mạng lưới Thú y cơ sở; Phát triển một số giống cây trồng, vật nuôi và giống thủy sản chủ lực giai đoạn 2010- 2015 và phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020

nuôi trong giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 35% vào năm 2015 và khoảng 40% vào năm 2020. 2. Mục tiêu cụ thể Về mạng lưới Thú y cơ sở: Phấn đấu đến năm 2010 đảm bảo tất cả các xã, phường, thị trấn và huyện đảo Cồn Cỏ có Trưởng Thú y; đến năm 2012 các thôn, bản, khu phố có nhân viên Thú y. Về giống cây trồng: Bảo đảm diện tích lúa

Ban hành: 30/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

80

Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2015 Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn của một số loài cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Điều 2. Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây giống xuất vườn được phê duyệt tại Quyết định này áp dụng thống nhất cho các chương trình, dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh (trừ các chương trình, dự án có quy định riêng). Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế

Ban hành: 23/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.4.76