Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN AYUN PA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 279 văn bản

81

Nghị quyết 113/2014/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Gia Lai đến năm 2025

khoảng 1806 km2 - Vùng 3: Vùng Ayun Pa diện tích khoảng 2113 km2 - Vùng 4: Vùng Krông Pa diện tích khoảng 1625 km2 - Vùng 5: Vùng Nam - Bắc Pleiku diện tích khoảng 3413 km2 - Vùng 6: Vùng Ia Mơr - Ia Lốp diện tích khoảng 2875 km2. Quy hoạch các công trình khai thác nước mặt và nước dưới đất đến năm 2025: Phụ lục 1-7 ban hành

Ban hành: 11/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

82

Quyết định 529/QĐ-UBND năm 2016 về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021

trách, theo dõi địa bàn huyện Chư Prông. 13. Đồng chí Phan Xuân Vũ - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phụ trách, theo dõi địa bàn huyện Kbang. 14. Đồng chí Đỗ Tiến Đông - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, phụ trách Sở Xây dựng; phụ trách, theo dõi địa bàn thị xã Ayun Pa

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

83

Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai

chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới. 3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: 3.1. Trung tâm Dịch vụ việc làm; 3.2. Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp; 3.3. Trung tâm Tư vấn và Cai nghiện ma túy; 3.4. Trường Trung cấp nghề An Khê; 3.5. Trường Trung cấp nghề Ayun Pa. 4. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quy

Ban hành: 25/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

84

Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 do tỉnh Gia Lai ban hành

huyện Ayun Pa, tỉnh Gia Lai trên cơ sở Ban quản lý dự án vùng kinh tế mới Ayun Hạ và Ban quản lý dự án định canh, định cư huyện Ayun PA 11 Quyết định 457/QĐ-UB Ngày 14/5/1999 Về việc bổ sung chức năng ngành nghề kinh doanh cho Công ty Vận tải hàng hóa

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

85

Kế hoạch 2241/KH-UBND năm 2016 về hiệp đồng nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai

Xây dựng kế hoạch bảo đảm thông tin cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh ở vị trí thường xuyên (tại thành phố Pleiku); Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh khi cơ động trên các hướng. Tổ chức một số trạm thông tin và trạm trung gian VTĐSCN tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông, thị xã An Khê, Ayun Pa để bảo đảm cho Ban

Ban hành: 19/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

86

Quyết định 127/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Gia Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

lập quy hoạch: Ranh giới lập Quy hoạch vùng tỉnh Gia Lai bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Gia Lai với diện tích khoảng 15.510,99 km2, bao gồm 17 đơn vị hành chính cấp huyện: Thành phố Pleiku; thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện K’Bang, Đak Đoa, Chư Păh, la Grai, Mang Yang, Kông Chro, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Đak Pơ, la Pa

Ban hành: 25/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2018

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2018

88

Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 do tỉnh Gia Lai ban hành

96.950 Tỷ lệ điều phối của TW 94,40% II Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch M3 1.320.000 52 68.640 18 NM nước Ayun Pa M3 1.320.000 52

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

89

Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2016 về Danh sách mã định danh kết hợp với tên miền chung cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Gia Lai

00.56.H21.e-doc.vn 7 UBND huyện Đức Cơ 00.57.H21.e-doc.vn 8 UBND huyện la Grai 00.58.H21.e-doc.vn 9 UBND huyện la Pa 00.59.H21.e-doc.vn 10 UBND huyện Kbang

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

90

Quyết định 939/QĐ-UBND năm 2016 về mã định danh phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai

UBND thị xã Ayun Pa 000.00.67.H21 Chú thích: Các mã từ 000.00.68.H21 đến 000.00.99.H21 dùng để dự trữ. PHỤ LỤC 03 DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia

Ban hành: 06/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

92

Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

b) Tiêu chí vùng động lực Địa phương vùng động lực Điểm Thành phố Pleiku 60 Thị xã Ayun Pa 40 Thị xã An Khê 40 Huyện Chư Sê 40 c) Tiêu chí hệ thống

Ban hành: 09/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

93

Thông báo 382/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

102 hộ với tổng kinh phí đầu tư 45 tỷ đồng. - Dự án bố trí dân cư thiên tai xã Ayun, huyện Chư Sê; quy mô 32 hộ với tổng kinh phí đầu tư 6,11 tỷ đồng. - Dự án di dân vùng sạt lở xã Ia Rsai, huyện Krông Pa; quy mô 170 hộ, với tổng kinh phí đầu tư 17,063 tỷ đồng. - Các phương án bố trí dân cư của 04 huyện Krông Pa, Ia Pa, K’bang,

Ban hành: 26/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

94

Báo cáo 1981/BC-BNN-KTHT năm 2014 về quy hoạch sơ bộ thủy lợi và phương hướng sắp xếp, đổi mới các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nhà máy mía đường Ayun Pa lấy nước từ kênh chính hữu Ayun hạ, một số khu được cấp từ nguồn khai thác nước ngầm kết hợp với cấp nước các khu đô thị. - Hiện trạng cấp nước tưới Tính đến năm 2013, toàn vùng Tây Nguyên đã xây dựng được 2.261 công trình thủy lợi, trong đó 1.150 hồ chứa, 942 đập dâng, 114 trạm bơm, 55 công trình khác, với

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2015

Ban hành: 29/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2016

96

Quyết định 102/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của tỉnh Gia Lai

(có bảng chi tiết kèm theo). Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, thị xã An Khê, AyunPa và các huyện, các doanh nghiệp, các chủ đầu tư, chủ dự án tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 đã được giao. Điều 3. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 17/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

97

Quyết định 262/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn trên địa bàn do tỉnh Gia Lai ban hành

Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau: 1. Tên Đề án: Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai. 2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã An Khê, Ayun Pa và thành phố Pleiku. 3. Địa điểm thực hiện Đề án: 14

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

99

Quyết định 181-HĐBT năm 1984 về việc điều chỉnh địa giới huyện Kon Plông và chia huyện An Khê thuộc tỉnh Gia Lai-Kon Tum do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Tam, Tú An, Phú An, Ya Hội, Yang Bắc, Yang Nam, Yang Trung, An Trung, Sơ Krey, Chơ Long, Sơ Rõ, Đak Song, Ya Ma và thị trấn An Khê. Địa giới huyện An Khê ở phía đông giáp các huyện Tây Sơn, Vân Canh thuộc tỉnh Nghĩa Bình; phía tây giáp huyện Mang Yang; phía nam giáp huyện AYun Pa cùng tỉnh và huyện Tây Sơn tỉnh Phú Khánh; phía bắc giáp huyện K

Ban hành: 28/12/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188