Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN AYUN PA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 279 văn bản

121

Quyết định 67/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành định kỳ từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018

15/7/2005 Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn AyunPa (huyện AyunPa) từ đô thị loại V thành đô thị loại IV 15/7/2005 6 Nghị quyết 07/2005/NQ-HĐND Ngày 15/7/2005 Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

122

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND giải thể các Hạt Phúc kiểm lâm sản, đội Kiểm lâm cơ động;thành lập Đội kiểm lâm cơ động số 1, số 2 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh do tỉnh Gia Lai ban hành

KBang, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa, Chư Păh, - Đội Kiểm lâm cơ động số 02 phụ trách địa bàn Thành phố Pleiku và các huyện: Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Ia Grai. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm lâm cơ động số 01 và Đội kiểm lâm cơ động số 02 theo quy định.

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2021

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2020

125

Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020

ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. - Hệ thống “Một cửa điện tử”: Hiện nay đã có 17/17 UBND cấp huyện, một số UBND cấp xã (thành phố Pleiku: 02 điểm; thị xã An Khê: 02 điểm; huyện Krông Pa: 04 điểm; huyện Đức Cơ: 01 điểm) đã triển khai hệ thống và 18 đơn vị cấp Sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh đã được triển khai mô hình “Một cửa điện tử”,

Ban hành: 30/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

126

Ban hành: 23/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

127

Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do tỉnh Gia Lai ban hành

sạch Nội dung văn bản không còn phù hợp và bị thay thế bởi Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành biểu giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn TP. Pleiku và thị xã Ayun Pa do Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai cung cấp 4

Ban hành: 05/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2016

128

Nghị định 55/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2009

cử số 15 03 đại biểu 13 Huyện Ia Pa Đơn vị bầu cử số 16 03 đại biểu 14 Huyện Ayun Pa Đơn vị bầu cử số 17 Đơn vị bầu cử số 18 03 đại biểu 03 đại biểu 15

Ban hành: 18/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

129

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn do tỉnh Gia Lai ban hành

Loại 2 2.000 đồng/sạp/ngày Loại 3 1.000 đồng/sạp/ngày c Xe ô tô chở hàng ra, vào chợ 10.000 đồng/xe/lượt II. Khu vực thị xã An Khê, Ayun Pa: STT Đối tượng nộp

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

131

Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

4.14 BQL Rừng phòng hộ Chư A Thai; 4.15 BQL Rừng phòng hộ Chư Mố; 4.16 BQL Rừng phòng hộ Ayun Pa; 4.17 BQL Rừng phòng hộ Ia Rsai; 4.18 BQL Rừng phòng hộ Xã Nam; 4.19 BQL Rừng phòng hộ Bắc Ia Grai; 4.20 BQL Rừng phòng hộ Ia Ly; 4.21 BQL Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh; 4.22 BQL Rừng phòng hộ Ya Hội;

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2015

132

Quyết định 658/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020

năm 2017: Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc 10 đơn vị cấp huyện chưa xây dựng thí điểm xong Hệ thống quản lý chất lượng, phải tiến hành xây dựng xong theo quy định Điểm 3.1, Khoản 3, Mục III, Quyết định số 596/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể như sau: - UBND thành phố Pleiku: 02 phường; - UBND thị xã Ayun Pa: 01

Ban hành: 24/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

133

Quyết định 414/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

TỈNH VĨNH PHÚC DANH SÁCH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 414/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) TT Tên huyện Tên xã, phường, thị trấn Khu vực

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

134

Quyết định 01/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

năm 2018 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) STT Tên các huyện, thị xã, thành phố Hệ số 01 Thành phố Pleiku 1,0 02 Thị xã An Khê 0,988 03 Thị xã Ayun Pa

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

135

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng vốn cân đối ngân sách tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015

biệt khó khăn, cứ mỗi xã đặc biệt khó khăn tính thêm 1 điểm. - Các huyện có xã biên giới, cứ mỗi xã biên giới tính thêm 1 điểm. 4.5. Tiêu chí vùng động lực: - Thành phố Pleiku: 60 điểm - Thị xã An Khê: 40 điểm - Thị xã Ayun Pa: 40 điểm - Huyện Chư Sê: 20 điểm. 5. Nguyên tắc xác định mức vốn đầu tư trong cân đối:

Ban hành: 20/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2018

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

137

Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

bệnh và các hoạt động y tế khác tại các bệnh viện và các cơ sở y tế cấp tỉnh (kể cả bệnh viện đa khoa khu vực thị xã An Khê, thị xã AyunPa, Bệnh viện huyện, thành phố, Trạm y tế trung tâm, Trạm y tế xã, Ban y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố) - Mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định. - Chi

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

139

Kế hoạch 730/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

huyện: Kbang, Đăk Đoa, Mang Yang, Chư Păh, Kông Chro, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Păh, Ia Pa, Krông Pa, Phú Thiện; thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa. - Chuyển đổi vùng nguy cơ Hằng năm, căn cứ kết quả vào giám sát lưu hành vi rút, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND cấp huyện đánh giá và

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.71.247