Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

Số hiệu: 511/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Kpă Thuyên
Ngày ban hành: 24/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 511/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT TRÊN CẠN VÀ THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y năm 2015; Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 và Quyết định 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 - 2025”;

Căn cứ Văn bản số 4757/BNN-TY ngày 16/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt, bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Chương trình hành động kế hoạch và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;

Căn cứ Kế hoạch số 730/KH-UBND ngày 09/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025 trên gia cầm trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 144/TTr-SNNPTNT ngày 11/9/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021 với những nội dung sau:

1. Tên kế hoạch: Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021.

2. Đơn vị chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Đơn vị thực hiện:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

4. Các giải pháp kỹ thuật phòng, chống dịch bệnh:

4.1. Giải pháp kỹ thuật:

4.1.1. Tiêm phòng vắc xin: Nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

a) Đối với đàn trâu, bò:

- Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM):

+ Đối tượng: Trâu, bò khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng.

+ Loại vắc xin: Sử dụng vắc xin LMLM 2 type O&A.

+ Số lượng trâu, bò tiêm vắc xin: 327.500 con.

+ Số lượng vắc xin: 327.500 liều/đợt x 2 đợt = 655.000 liều.

+ Thời gian tiêm phòng:

Đợt 1: Tháng 4 - 5 năm 2021;

Đợt 2: Tháng 9 - 10 năm 2021.

- Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng (THT):

+ Đối tượng: Trâu, bò khỏe mạnh thuộc diện tiêm phòng tại ổ dịch cũ, vùng chăn nuôi trọng điểm, vùng có nguy cơ phát dịch.

+ Loại vắc xin: Sử dụng vắc xin THT trâu, bò chủng P52.

+ Số lượng trâu, bò tiêm vắc xin THT: 220.075 con.

+ Số lượng vắc xin THT chủng P52:220.075 liều/năm.

+ Thời gian: Tiêm 01 lần vào tháng 5-6 năm 2021.

b) Đối với đàn lợn: Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, Dịch tả lợn.

- Đối tượng: Tiêm phòng cho đàn lợn nái, đực giống khỏe mạnh tại các ổ dịch cũ, vùng trọng điểm chăn nuôi, vùng có nguy cơ phát dịch.

- Loại vắc xin: Sử dụng vắc xin Kép (THT + Phó thương hàn nhược độc lợn) và Dịch tả lợn (tiêm kèm kép).

- Số lượng lợn tiêm vắc xin Kép và Dịch tả: 125.400 con.

- Số lượng vắc xin:

+ Vắc xin Kép (THT + Phó thương hàn lợn nhược độc): 125.400 liều/năm.

+ Vắc xin Dịch tả lợn (tiêm kèm Kép): 125.400 liều/năm.

- Thời gian: Tiêm 01 lần vào tháng 5-6 năm 2021.

c) Đối với đàn chó: Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại.

- Đối tượng: Phát động tháng cao điểm tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó ở những khu vực có nguy cơ cao.

- Loại vắc xin: Sử dụng vắc xin Dại chó Rabisin.

- Số lượng chó tiêm vắc xin Dại chó Rabisin: 32.475 con.

- Số lượng vắc xin: 32.475 liều/năm.

- Thời gian: Tiêm 01 lần vào tháng 3-4 năm 2021.

d) Đối với các loại động vật chưa được tiêm phòng theo chương trình của tỉnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chủ động mua vắc xin và tiêm phòng cho đàn chó, mèo, gia cầm của gia đình theo quy trình nuôi như các loại vắc xin: Dại chó, mèo; Tai xanh ở lợn; Cúm gia cầm; Niu cát xơn ở gà và Dịch tả vịt.

đ) Hình thức tổ chức tiêm phòng các loại vắc xin:

- Tổ chức triển khai tiêm đồng loạt trên địa bàn 17/17 huyện, thị xã, thành phố.

- Ngoài thời gian tiêm phòng vắc xin theo chương trình của tỉnh, tổ chức tiêm phòng bổ sung khi cần thiết.

- Tỷ lệ hao hụt trong quá trình tổ chức tiêm phòng dự kiến 2 - 3%.

4.1.2. Giám sát dịch bệnh, giám sát tiêm phòng:

a) Giám sát dịch bệnh:

- Giám sát lâm sàng: Thường xuyên cử cán bộ bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giám sát tình hình dịch bệnh đến tận các hộ, cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, không để bệnh phát triển lây lan thành dịch, giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

- Giám sát bệnh động vật:

+ Lấy mẫu giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên đàn lợn: Tổ chức lấy 29 mẫu máu lợn tại các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm vi rút gây bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

+ Lấy mẫu giám sát nhằm phát hiện sớm các ổ dịch bệnh Cúm gia cầm trên đàn gia cầm nuôi: Tổ chức lấy 29 mẫu Swab tại các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện sớm vi rút gây bệnh Cúm gia cầm.

b) Giám sát tiêm phòng:

- Giám sát công tác tiêm phòng tại các địa phương trong quá trình triển khai tiêm phòng các loại vắc xin LMLM trâu, bò; THT trâu, bò; kép (THT+PTH nhược độc lợn) và Dịch tả lợn (tiêm kèm kép); dại chó.

- Giám sát sau tiêm phòng vắc xin LMLM: Tổ chức lấy 122 mẫu huyết thanh (61 mẫu x 02 đợt/năm) xét nghiệm để đánh giá đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm phòng vắc xin đối với vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò.

4.1.3. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch:

Khi có dịch xảy ra Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch khi có dịch bệnh xảy ra nhằm tìm nguyên nhân gây ra dịch bệnh, đưa ra phương án xử lý dịch, tránh gây thiệt hại và ngăn chặn không để lây lan.

4.1.4. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc:

- Hình thức triển khai:

+ Tiêu độc thường xuyên: Thực hiện tiêu độc, khử trùng hàng ngày.

+ Tiêu độc định kỳ: Thực hiện theo tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng 2 -3 lần/năm.

- Loại hóa chất sử dụng: Benkocid và các loại hóa chất khác được phép lưu hành tại Việt Nam.

- Địa điểm: Thực hiện tại 17/17 huyện, thị xã, thành phố và đầu mối giao thông.

- Số lượng: 13.655 lít/ 01 năm.

- Thời gian: Thực hiện các tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường; tiêu độc thường xuyên.

- Đối tượng: Tại các khu vực nguy cơ phát dịch cao như cơ sở chăn nuôi, giết mổ động vật; cơ sở sơ chế động vật, sản phẩm động vật; chợ buôn bán động vật và sản phẩm động vật; các Trạm kiểm dịch động vật, phương tiện vận chuyển động vật; tổ chức phun tiêu độc, khử trùng khi có dịch bệnh xảy ra.

4.1.5. Kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y:

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện:

- Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đúng quy định; tại đầu mối giao thông duy trì hoạt động của các Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, tổ chức kiểm soát 24/24 giờ; xử lý những trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên cạn và thủy sản vào tỉnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch đúng quy định.

- Tăng cường kiểm soát việc lưu thông, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Quản lý chặt các cơ sở kinh doanh, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn, ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và không sử dụng chất cấm trong việc giết mổ gia súc, gia cầm.

4.1.6. Quản lý hoạt động kinh doanh thuốc thú y và người hành nghề thú y:

Chi cục Chăn nuôi chịu trách nhiệm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh thuốc thú y và người hành nghề thú y thông qua việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; chứng chỉ hành nghề thú y. Tổ chức thanh, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kinh doanh thuốc thú y và người hành nghề thú y theo quy định.

4.1.7. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về các quy định của pháp luật liên quan đến vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; lợi ích khi vùng, cơ sở được công nhận là vùng an toàn đối với dịch bệnh động vật để các tổ chức, cá nhân chủ động xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cơ sở về trình tự, thủ tục xin cấp chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh; thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh mới; tổ chức kiểm tra, duy trì các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh mới. Định kỳ báo cáo cập nhật các cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh cho cơ quan cấp trên.

4.2. Đối với thủy sản:

4.2.1. Giám sát dịch bệnh:

Cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương, các hộ nuôi trồng thủy sản tổ chức giám sát phát hiện bất thường của môi trường chăn nuôi, thủy sản bị bệnh, bị chết; tổ chức lấy mẫu giám sát nhằm phát hiện sớm mầm bệnh, có biện pháp xử lý động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, nhiễm bệnh phù hợp.

4.2.2. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch:

Nhận được thông tin động vật thủy sản chết, có dấu hiệu mắc bệnh tổ chức điều tra thu thập thông tin về môi trường, nguồn lây lan dịch bệnh; xử lý ổ dịch bệnh động vật thủy sản theo quy định, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan làm ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản.

4.3. Giải pháp thông tin, tuyên truyền, tập huấn:

a) Phối hợp các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tái đàn, thực hiện quản lý kiểm soát giết mổ, quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; đồng thời trực tiếp tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán giết mổ gia súc, gia cầm về chăn nuôi, giết mổ, buôn bán về chăn nuôi an toàn, giết mổ đảm bảo vệ sinh...

b) Thông qua các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền, nói chuyện... cung cấp các kiến thức về chăn nuôi; phòng, chống dịch bệnh như chẩn đoán, giám sát dịch bệnh; cung cấp các kỹ năng về chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

5. Nguồn kinh phí và cơ chế tài chính:

5.1. Ngân sách Trung ương: đề nghị Trung ương cấp kinh phí mua vắc xin Lở mồm long móng nhị giá type O, A để tiêm phòng cho trâu, bò 02 đợt/năm với tổng kinh phí: 655.000 liều x 27.300 đồng/liều = 17.881.500.000 đồng.

5.2. Ngân sách tính cấp thực hiện các nội dung sau:

5.2.1. Kinh phí cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4.777.520.542 đồng. Trong đó:

a) Kinh phí mua vắc xin: 2.196.017.250 đồng

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 220.075 liều x 5.460 đồng/liều = 1.201.609.500 đồng.

- Vắc xin Kép (THT + PTH lợn nhược độc) + Dịch tả lợn (tiêm kèm Kép): 605.682.000 đồng, gồm:

+ Vắc xin Kép (THT+PTH lợn nhược độc): 125.400 liều x 3.150 đồng/liều = 395.010.000 đồng.

+ Vắc xin Dịch tả lợn: 125.400 liều x 1.680 đồng/ liều = 210.672.000 đồng.

- Vắc xin Dại động vật: 32.475 liều x 11.970 đồng/liều = 388.725.750 đồng.

b) Mua hóa chất sử dụng tiêu độc, khử trùng: 13.655 lít x 173.250 đồng/lít = 2.365.728.750 đồng.

c) Tiền thẩm định giá vắc xin, hóa chất: 59.439.792 đồng.

- Vắc xin Lở mồm long móng: 40.126.086 đồng.

- Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 5.128.469 đồng.

- Vắc xin Kép (THT+PTH lợn nhược độc) và Dịch tả lợn (kèm kép): 3.111.388 đồng.

- Vắc xin Dại động vật: 2.200.000 đồng.

- Hóa chất: 8.873.849 đồng.

d) Kinh phí giám sát và giám sát sau tiêm phòng: 156.334.750 đồng, gồm:

- Giám sát lưu hành vi rút Cúm gia cầm: 82.446.500 đồng.

- Giám sát lưu hành vi rút DTLCP: 18.488.750 đồng.

- Giám sát tiêm phòng các loại vắc xin: 7.530.000 đồng.

- Giám sát sau tiêm phòng vắc xin LMLM: 47.869.500 đồng.

5.2.2. Kinh phí cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố: 2.620.000.000 đồng

Tiền công tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng (định kỳ): 655.000 liều x 4.000 đồng/liều = 2.620.000.000 đồng.

Tổng cộng ngân sách tỉnh: 7.397.520.542 (bảy tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi ngàn, năm trăm bốn mươi hai đồng)

(Có bảng phụ lục phân bổ tiền công tiêm phòng vắc xin LMLM kèm theo)

5.3. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố:

- Bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh của địa phương, trong đó đảm bảo bố trí cho các nội dung chính sau:

+ Kinh phí liên quan đến công tác tiêm phòng các loại vắc xin LMLM, THT cho trâu, bò; vắc xin Kép và Dịch tả cho lợn; vắc xin Dại chó, bao gồm: tiền công tiêm phòng (trừ vắc xin LMLM), in ấn biểu mẫu tiêm phòng, in giấy chứng nhận tiêm phòng, vận chuyển, bảo quản vắc xin, kinh phí phục vụ công tác chỉ đạo, triển khai tiêm phòng tại địa phương.

+ Kinh phí triển khai công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: theo các tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng do UBND tỉnh, Trung ương phát động; kinh phí tiêu độc khử trùng theo các đợt của địa phương, tiêu độc thường xuyên tại các khu vực có nguy cơ cao.

- Chủ động dự phòng nguồn kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm như tiền tổ chức chống dịch; tiền lấy mẫu xác định nguyên nhân gây bệnh, chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm thời do cấp huyện thành lập; tiền công tiêm phòng vắc xin bao vây khẩn cấp ổ dịch, tiêu độc khi có dịch xảy ra (nếu có); kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy do dịch bệnh theo quy định.

- Đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình như chương trình phòng, chống bệnh Dại chó, mèo, Cúm gia cầm và các bệnh truyền nhiễm khác lây lan giữa người và động vật tại địa phương.

- Bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh do địa phương triển khai.

5.4. Kinh phí của các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi:

Người chăn nuôi phải có trách nhiệm chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi của mình như mua các loại vắc xin ngoài chương trình của tỉnh để tiêm phòng theo quy trình chăn nuôi; mua các loại hóa chất, vôi bột... để tiêu độc, vệ sinh chuồng trại, khu vực chăn nuôi nhằm tiêu diệt mầm bệnh...Thực hiện tiêm phòng, tiêu độc theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai tốt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2020; tổng hợp kết quả, báo cáo thường xuyên, đột xuất về Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét, có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí cho địa phương.

c) Triển khai các đợt tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi; tiêu độc khử trùng môi trường định kỳ, theo đợt phát động của Trung ương.

d) Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của UBND tỉnh cấp đúng quy định nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

2. Sở Tài chính:

- Căn cứ dự toán của đơn vị lập đúng quy định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí để ngành, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản theo Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh xem xét, có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí cho địa phương.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Tổ chức thực hiện kế hoạch và có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo quy định; phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch.

4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản năm 2020, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện các giải pháp kỹ thuật, thông tin, tuyên truyền, tập huấn đúng đối tượng, đúng kỹ thuật, không để hư hỏng và lãng phí vắc xin, hóa chất; sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành; định kỳ vào các ngày 20 hàng tháng báo cáo kết quả tiêm phòng về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tình (trong thời gian tiêm phòng).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chi cục trường Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thú y;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kpă Thuyên

 

TIỀN CÔNG TIÊM PHÒNG VẮC XIN LMLM NĂM 2021 CẤP CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số: 511/QĐ-UBND ngày 24/5/2020 của UBND tỉnh Gia Lai)

TT

Địa phương

Số lượng vắc xin Lở mồm long móng (liều)

Tiền công tiêm phòng (4000 đồng/liều) (đồng)

1

Tp.Pleiku

28.400

113.600.000

2

Tx.An Khê

24.000

96.000.000

3

Tx.Ayun Pa

17.100

68.400.000

4

H.Chư Păh

36.400

145.600.000

5

H.Chư Prông

32.000

128.000.000

6

H.Chư Pưh

35.000

140.000.000

7

H.Chư Sê

33.650

134.600.000

8

H.Đak Đoa

37.250

149.000.000

9

H.Đức Cơ

16.200

64.800.000

10

H.Kbang

36.000

144.000.000

11

H.Kong Chro

68.400

273.600.000

12

H.Krông Pa

110.000

440.000.000

13

H.Ia Grai

26.000

104.000.000

14

H.Ia Pa

52.000

208.000.000

15

H.Mang Yang

30.000

120.000.000

16

H.Đak Pơ

27.700

110.800.000

17

H.Phú Thiện

44.900

179.600.000

Tổng cộng

655.000

2.620.000.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


102

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249