Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN AYUN PA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 279 văn bản

1

Nghị định 104/2002/NĐ-CP về việc chia tách huyện Ayun Pa thành hai huyện Ia PaAyun Pa, tỉnh Gia Lai

104/2002/ND-CP,Nghị định 104 2002,Chính phủ,Chia tách huyện,Huyện Ayun Pa,Huyện Ia Pa,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2002/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 18/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Nghị định 98/2006/NĐ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku, huyện Ayun Pahuyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

98/2006/ND-CP,Nghị định 98 2006,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Thành lập xã,Thành phố Pleiku,Huyện Ayun Pa,Huyện Mang Yang,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2007

3

Nghị định 50/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa;thành lập thị xã Ayun Pahuyện Phú Thiện;thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ

50/2007/ND-CP,Nghị định 50 2007,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Huyện Ayun Pa,Thị xã Ayunpa,Huyện Phú Thiện,Phường Cheo Reo,Phường Hòa Bình,Phường Sông Bờ,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

4

Quyết định 62/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA THỊ XÃ AYUN PA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2016

5

Quyết định 478/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại một số vị trí trên địa bàn thành phố Pleiku, thị xã Ayun Pahuyện Kbang, tỉnh Gia Lai

2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI MỘT SỐ VỊ TRÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PLEIKU, THỊ XÃ AYUN PAHUYỆN KBANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 12/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

6

Quyết định 31/2008/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2020

Thị xã Ayun Pa nằm về phía Đông Nam của tỉnh Gia Lai, trên sườn Đông của dãy Trường Sơn, cách thành phố Pleiku 90 Km về phía Nam dọc theo Quốc lộ 14 và Quốc lộ 25. - Ranh giới: + Phía Đông giáp huyện Ia Pa, huyện Krông Pa. + Phía Tây giáp tỉnh Đăk Lăk. + Phía Nam giáp huyện Krông Pa. + Phía Bắc giáp huyện Phú Thiện.

Ban hành: 19/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

7

Quyết định 1901/2005/QĐ-BXD về việc công nhận thị trấn AyunPa, huyện AynunPa; tỉnh Gia Lai là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Tờ trình số 1879/TTr – UB ngày 24/8/2005, về việc phê duyệt đề án phân loại thị trấn AyunPa từ đô thị loại V thành đô thị loại IV; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Công nhận thị trấn AyunPa, huyện AyunPa, tỉnh Gia Lai là đô thị loại IV. Điều 2:

Ban hành: 07/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Nghị định 54/2002/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Prông, Ayun Pa và chuyển xã Ia Kênh thuộc huyện Ia Grai về thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

54/2002/ND-CP,Nghị định 54 2002,Chính phủ,Thành lập xã,Huyện Chư Prông,Huyện Ayun Pa,Xã Ia Kênh,Huyện Ia Grai,Thành phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 13/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Quyết định 111/2007/QĐ-UBND thành lập và đổi tên tổ dân phố thuộc phường Cheo Reo, Sông Bờ, Đoàn Kết và Hòa Bình thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

chính, thành lập các phường thuộc thị xã Ayun Pa. Tổ dân phố 5: gồm 167 hộ và 569 nhân khẩu. Địa giới: phía Đông giáp xã Ia Broăi, huyện Ia Pa; phía Tây giáp tổ dân phố 4 (khu dân cư) và phường Đoàn Kết; phía Nam giáp tổ dân phố 6 (khu dân cư và cánh đồng); phía Bắc giáp phường Đoàn Kết. 7. Đổi tên tổ dân phố 20 thuộc phường Sông Bờ

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

10

Quyết định 320/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Gia Lai

TT Tên sản phẩm nông nghiệp chủ lực Định hướng phát triển tập trung trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố I Sản phẩm trồng trọt 1 Lúa, gạo Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa, Krông Pa, Kbang, Đak Đoa, Chư Păh,

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2019

Ban hành: 23/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

12

Quyết định 107/2007/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Hạnh phúc --------------- Số 107/2007/QĐ-UBND Pleiku, ngày 24 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG THỊ TRẤN PHÚ TÚC, HUYỆN KRÔNG PA, TỈNH GIA LAI. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Ban hành: 24/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

13

Quyết định 64/2004/QĐ-BNN ban hành Qui trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Ayun Hạ tỉnh Gia Lai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

        1,8 tấn/ha Lúa cạn chờ mưa:              1,4 tấn/ha Đậu xanh:                          1,0 tấn/ha Bình quân lương thực huyện Ayun Pa là 330 kg/người/năm (bình quân trong 3 năm 1989, 1990 và 1991). Đây là vùng có diện tích đất nông nghiệp lớn, đang dần được khai thác. Sau khi hoàn thành dự án, diện tích được tưới là 13.500

Ban hành: 11/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Quyết định 106/2005/QĐ-UB về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005 - 2015

106/2005/QD-UB,Quyết định 106 2005,Tỉnh Gia Lai,Quy hoạch phát triển kinh tế huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai,Quy hoạch phát triển xã hội huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai,Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai 2005 2015,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 18/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2020

15

Nghị định 65/1998/NĐ-CP về việc thành lập các xã, thị trấn thuộc huyện A Yun Pa và Chư Prông, tỉnh Gia Lai

65/1998/ND-CP,Nghị định 65 1998,Chính phủ,Thành lập xã,Thành lập thị trấn,Huyện Ayun Pa,Huyện Chư Prông,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65/1998/NĐ-CP

Ban hành: 21/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

16

Quyết định 178-CP năm 1979 về việc chia huyện A Yun Pa thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum thành huyện A Yun Pahuyện Krong Pa do Hội đồng Chính phủ ban hành

178-CP,Quyết định 178-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Huyện Ayun Pa,Tỉnh Gia Lai,Huyện Krông Pa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 178-CP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/04/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2007

17

Quyết định 77-CP năm 1979 về việc thành lập và điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn thuộc các huyện Chư Prông, An Khê, Sa Thầy và Ayun Pa, tỉnh Gia Lai - Kon Tum do Hội đồng Chính phủ ban hành

77-CP,Quyết định 77-CP 1979,Hội đồng Chính phủ,Điều chỉnh địa giới xã,Điều chỉnh địa giới thị trấn,Huyện An Khê,Huyện Chư Prông,Huyện Sa Thầy,Huyện Ayun Pa,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******

Ban hành: 02/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

19

Nghị quyết số 43/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc huyện Chư Sê; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chư Sê để thành lập huyện Chư Pưh thuộc tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

Sê và các xã: Ia Blang, Dun, Ayun, Albá, Bờ Ngoong, Bar Măih, Ia Tiêm, Chư Pơng, Ia Glai, Ia Hlốp, Ia Ko, Hbông, Ia Pal và Kông HTok. Tỉnh Gia Lai có 1.553.693,31 ha diện tích tự nhiên và 1.185.311 nhân khẩu; có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và các huyện: Chư Sê, Chư Pưh, Chư Păh, Chư

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

20

Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

UBND CẤP HUYỆN (Kèm theo Quyết định số: 345/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh) STT Địa phương Chỉ số CCHC Xếp loại Xếp hạng 1 UBND thị xã Ayun Pa 80.75 Tốt 1 2

Ban hành: 24/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188