Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 105229 văn bản

41

Thông báo 67/TB-SXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành

67/TB-SXD,Thông báo 67 2011,Tỉnh Phú Yên,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 67/TB-SXD Phú Yên, ngày 24 tháng 5

Ban hành: 24/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2011

42

Thông báo 207/TB-SXD-KTXD về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

207/TB-SXD-KTXD,Thông báo 207 2011,Tỉnh Lâm Đồng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 207/TB-SXD-KTXD

Ban hành: 18/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

43

Quyết định 157/QĐ-UBND năm 2011 về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

157/QD-UBND,Quyết định 157 2011,Tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 157/QĐ-UBND Ninh

Ban hành: 07/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2011

44

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

06/2007/QD-UBND,Quyết định 06 2007,Tỉnh Bến Tre,Xây dựng công trình,Điều chỉnh dự toán,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 06/2007/QĐ-UBND Bến

Ban hành: 31/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

45

Quyết định 05/2007/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

05/2007/QD-UBND,Quyết định 05 2007,Tỉnh Sơn La,Xây dựng công trình,Điều chỉnh dự toán,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 05/2007/QĐ-UBND Sơn La, ngày

Ban hành: 13/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

46

Thông tư 07/2006/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

07/2006/TT-BXD,Thông tư 07 2006,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 07/2006/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

47

Hướng dẫn 2801/HD-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

2801/HD-UBND,Hướng dẫn 2801 2010,Tỉnh Tây Ninh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

48

Hướng dẫn 573/HD/SXD-QLHĐXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo Công văn 920/BXD-KTXD do Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành

573/HD/SXD-QLHDXD,Hướng dẫn 573 2010,Tỉnh Hòa Bình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HOÀ BÌNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 573/HD/SXD-QLHĐXD Hoà Bình,

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

49

Hướng dẫn 1029/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành

1029/HD-SXD,Hướng dẫn 1029 2010,Tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1029/HD-SXD Biên

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

50

Hướng dẫn 275/SXD-HD điều chỉnh dự toán Xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/1/2010 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

275/SXD-HD,Hướng dẫn 275 2010,Tỉnh Gia Lai,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 28/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2010

51

Hướng dẫn 1264/HD-SXD năm 2014 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1264/HD-SXD,Hướng dẫn 1264,Tỉnh Quảng Ngãi,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2014

52

Thông báo 557/TB-SXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

557/TB-SXD,Thông báo 557 2010,Tỉnh Lâm Đồng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 557/TB-SXD Đà Lạt,

Ban hành: 12/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

53

Quyết định 60/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

60/2010/QD-UBND,Quyết định 60 2010,Tỉnh Bình Phước,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 60/2010/QĐ-UBND

Ban hành: 25/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2010

54

Hướng dẫn 324/SXD-KT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành

324/SXD-KT,Hướng dẫn 324 2010,Tỉnh Ninh Bình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

55

Thông báo 470/TB-UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

470/TB-UBND,Thông báo 470 2010,Tỉnh Phú Yên,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 470/TB-UBND Tuy Hòa, ngày 10

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2010

56

Thông báo 458/TB-SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

458/TB-SXD-KTXD,Thông báo 458 2010,Tỉnh Lâm Đồng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 458/TB-SXD-KTXD Đà

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

57

Quyết định 1261/2010/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

1261/2010/QD-UBND,Quyết định 1261 2010,Tỉnh Ninh Thuận,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1261/2010/QĐ-UBND Phan

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

58

Thông báo 261/TB-SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

261/TB-SXD-KTXD,Thông báo 261 2010,Tỉnh Lâm Đồng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 261/TB-SXD-KTXD Đà

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

59

Hướng dẫn 364/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Sơn La ban hành

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2009/TT-BXD Căn cứ Quyết định số 116/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ban hành: 17/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2011

60

Hướng dẫn 736/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành

736/HD-SXD,Hướng dẫn 736 2009,Tỉnh Đồng Nai,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐỒNG NAI SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 736/HD-SXD Biên

Ban hành: 15/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219