Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 105262 văn bản

81

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

02/2007/QD-UBND,Quyết định 02 2007,Tỉnh Điện Biên,Dự toán công trình,Điều chỉnh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2007/QĐ-UBND Điện Biên Phủ, ngày 24

Ban hành: 24/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2009

82

Hướng dẫn 04/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/10/2011 theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

04/HD-SXD,Hướng dẫn 04 2011,Tỉnh Kon Tum,Dự toán xây dựng công trình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Mức lương tối thiểu vùng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH KONTUM SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

83

Quyết định 01/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

01/2007/QD-UBND,Quyết định 01 2007,Tỉnh Trà Vinh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2007/QĐ-UBND Trà

Ban hành: 12/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2010

84

Quyết định 3079/QĐ-UBND năm 2011 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, chi phí khảo sát xây dựng, dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

3079/QD-UBND,Quyết định 3079 2011,Tỉnh Khánh Hòa,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Chi phí khảo sát xây dựng,Dịch vụ công ích đô thị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2011

85

Hướng dẫn 2231/HD-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

2231/HD-UBND,Hướng dẫn 2231 2011,Tỉnh Hưng Yên,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

86

Hướng dẫn 730/SXD-KTXD lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức tiền lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành

730/SXD-KTXD,Hướng dẫn 730 2011,Tỉnh Hà Tĩnh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Mức tiền lương tối thiểu vùng ,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

87

Hướng dẫn 93/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

93/SXD-KTXD,Hướng dẫn 93 2011,Thành phố Hải Phòng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Thành phố Hải Phòng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ XÂY DỰNG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

88

Thông báo 138/TB-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

138/TB-UBND,Thông báo 138 2011,Thành phố Đà Nẵng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Mức lương tối thiểu vùng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2012

89

Quyết định 48/2011/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

48/2011/QD-UBND,Quyết định 48 2011,Tỉnh Thái Nguyên,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Tăng mức lương tối thiểu vùng ,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2011

90

Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2011 quy định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, chi phí khảo sát xây dựng, dự toán dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

1543/QD-UBND,Quyết định 1543 2011,Tỉnh Khánh Hòa,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Chi phí khảo sát xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2011

91

Hướng dẫn 06/SXD-QLKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

06/SXD-QLKT,Hướng dẫn 06 2011,Tỉnh Thái Bình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH THÁI BÌNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/SXD-QLKT

Ban hành: 22/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

92

Hướng dẫn 250/SXD-KT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo lương tối thiểu mới (quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP) do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ban hành

250/SXD-KT,Hướng dẫn 250 2011,Tỉnh Ninh Bình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH NINH BÌNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2011

93

Hướng dẫn 3734/HD-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

3734/HD-UBND,Hướng dẫn 3734 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Theo mức lương tối thiểu mới từ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2011

94

Hướng dẫn 622/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

622/SXD-QLXD,Hướng dẫn 622 2011,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Mức lương tối thiểu vùng,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2011

95

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

14/2011/QD-UBND,Quyết định 14 2011,Tỉnh Thái Nguyên,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 06/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2011

96

Thông báo 37/TB-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

37/TB-UBND,Thông báo 37 2011,Thành phố Đà Nẵng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Mức lương tối thiểu vùng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2011

97

Hướng dẫn 137/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo Nghị định 108/2010/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành

137/SXD-KTXD,Hướng dẫn 137 2010,Thành phố Hải Phòng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2011

98

Quyết định 2119/QĐ-UBND năm 2010 quy định việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, dự toán chi phí khảo sát xây dựng, dự toán dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

2119/QD-UBND,Quyết định 2119 2010,Tỉnh Khánh Hòa,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Dự toán chi phí khảo sát,Dịch vụ công ích đô thị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 18/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2011

99

Hướng dẫn 1661/HD-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

1661/HD-UBND,Hướng dẫn 1661,Tỉnh Hưng Yên,Hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng ,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng- Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2011

100

Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2010 điều chỉnh khoản 3 và 4 của Điều 2 Quyết định 1242/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

1488/QD-UBND,Quyết định 1488 2010,Tỉnh Kiên Giang,Điều chỉnh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1488/QĐ-UBND

Ban hành: 02/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179