Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" DIEU CHINH DU TOAN XAY DUNG CONG TRINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 105314 văn bản

61

Thông báo 376/TB-SXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

376/TB-SXD,Thông báo 376 2009,Tỉnh Lâm Đồng,Hướng dẫn ,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 376/TB-SXD

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2010

62

Hướng dẫn 613/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

613/SXD-KTXD,Hướng dẫn 613,Tỉnh Quảng Ninh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 613/SXD-KTXD Hạ

Ban hành: 27/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

63

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

20/2009/QD-UBND,Quyết định 20 2009,Tỉnh Thái Nguyên,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

64

Thông báo 07/TB-UBND năm 2014 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO V/V ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 182/2013/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

65

Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

01/HD-SXD,Hướng dẫn 01,Tỉnh Bình Định,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/HD-SXD Quy Nhơn, ngày 06

Ban hành: 06/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

66

Hướng dẫn 645/SXD-QLHĐXD năm 2013 lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2014 do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

11 năm 2013 HƯỚNG DẪN V/V LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2014 Kính gửi: - UBND các huyện, thị xã, thành phố Pleiku - Các Sở quản lý chuyên ngành. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

67

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

18/2009/QD-UBND,Quyết định 18 2009,Tỉnh Bình Phước,Điều chỉnh dự toán,Xây dựng công trình,Tỉnh Bình Phước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 08/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

68

Quyết định 1601/QĐ-UBND năm 2009 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

1601/QD-UBND,Quyết định 1601,Tỉnh Vĩnh Phúc,Hướng dẫn điều chỉnh dự toán ,Dự toán xây dựng công trình,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2012

69

Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2009 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 05/2009/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

1141/QD-UBND,Quyết định 1141,Tỉnh Quảng Bình,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1141/QĐ-UBND Đồng Hới, ngày

Ban hành: 29/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2011

70

Hướng dẫn 1577/HD-UBND năm 2013 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013 theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP

2013 HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/01/2013 THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2012/NĐ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật

Ban hành: 19/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2014

71

Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành

01/HD-SXD,Hướng dẫn 01 2008,Tỉnh Bắc Ninh,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BẮC NINH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/HD-SXD Bắc Ninh, ngày 04 tháng 4 năm

Ban hành: 04/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

72

Quyết định 29/2008/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

29/2008/QD-UBND,Quyết định 29 2008,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Điều chỉnh dự toán,Điều chỉnh dự toán công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2009

73

Hướng dẫn 368/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 01 năm 2003 của Quốc hội; Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Căn cứ văn bản số 1317/UBND-CNN ngày 18/02/2008 của UBND tỉnh về

Ban hành: 18/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

74

Quyết định 21/2008/QĐ-UBND Quy định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 03/2008/TT-BXD do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

21/2008/QD-UBND,Quyết định 21 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/2008/QĐ-UBND Nha Trang,

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2008

75

Hướng dẫn 124/HD-XD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 03/2008/TT-BXD do Ủy ban nhân dân Tỉnh Sơn La ban hành

124/HD-XD,Hướng dẫn 124,Tỉnh Sơn La,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH SƠN LA SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 124/HD-XD Sơn La, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

76

Quyết định 161/QĐHC-CTUBND năm 2008 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, tỉnh Sóc Trăng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

161/QDHC-CTUBND,Quyết định 161 2008,Tỉnh Sóc Trăng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 161/QĐHC-CTUBND

Ban hành: 29/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2011

77

Thông tư 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

54/2007/TT-BNN,Thông tư 54 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Điều chỉnh dự toán công trình xây dựng,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2007

78

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối với bộ đơn giá xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

10/2007/QD-UBND,Quyết định 10 2007,Tỉnh Đắk Lắk,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Bộ đơn giá xây dựng cơ bản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2011

79

Hướng dẫn 73/SXD-QLXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

73/SXD-QLXD,Hướng dẫn 73 2012,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Mức lương tối thiểu vùng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2012

80

Hướng dẫn 03/HD-SXD thực hiện Thông tư 07/2006/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 07/TT-BXD NGÀY 10/11/2006 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - Căn cứ Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung; - Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn

Ban hành: 03/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179