Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 67/2001/ND-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7035 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT về Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

tuân thủ các yêu cầu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế tương ứng như TCVN 7466:2005, TCVN 6156:1996, ISO 11439:2000, IEC 60529 (2001), ECE/324/R.67, AS/NZS 3509:1996, UNECE No.110 có liên quan. 2  Các bình chịu áp lực dùng để chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên nén (CNG) dùng

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2018/BTNMT về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

nguyên và Môi trường nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Cơ quan kiểm tra). 1.3.6. Tổ chức giám định được chỉ định là tổ chức giám định đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 14/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT về Thiết bị áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu và hàn bình chịu áp lực trong giao thông vận tải - ISO 11439:2000 - Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles - IEC 60529(2001) - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) - ECE/324/R.67 - Agreement Concerning the

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67:2013/BGTVT về chế tạo kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN67:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN67:2013,Bộ Giao thông vận tải,Xây dựng,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 67 : 2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẾ TẠO, KIỂM TRA CHỨNG NHẬN THIẾT BỊ ÁP LỰC TRONG GIAO THÔNG VẬN TẢI National Technical Regulation on Construction, Survey and Certification of Pressure

Ban hành: 27/08/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 67: 2013/BTTTT về thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biển do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN67:2013/BTTTT,Quy chuẩn QCVN67:2013,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat F77 , Thiết bị trạm mặt đất ,Inmarsat F77 ,QCVN 67: 2013/BTTTT ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 67: 2013/BTTTT VỀ THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT INMARSAT F77 SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN National technical regulation on Inmarsat

Ban hành: 10/01/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-67:2013 (IEC 60068-2-67:1995) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2- 67: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Cy: Thử nghiệm gia tốc, nóng ẩm, trạng thái không đổi chủ yếu dùng cho các linh kiện

TCVN7699-2-67:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-67:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-67:2013 IEC 60068-2-67:1995 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-67: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Cy: THỬ NGHIỆM GIA TỐC, NÓNG ẨM, TRẠNG THÁI KHÔNG ĐỔI CHỦ YẾU DÙNG CHO CÁC LINH KIỆN Environmental

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-67:2013 (IEC 60335-2-67:2012) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-67: Yêu cầu cụ thể đối với máy xử lý sàn dùng cho mục đích thương mại

TCVN5699-2-67:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-67:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-67:2013 IEC 60335-2-67:2012 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-67: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY XỬ LÝ SÀN DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-67:2011/BNNPTNT về về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-67 : 2011/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/93/3 ngày 13 tháng 11 năm 1985 của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). QCVN 01-67 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 67:2002 về xi măng cho bê tông thủy công - phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN67:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN67:2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xi măng cho Bê tông thủy công,14TCN 67:2002 ,Phương pháp thử,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 67:2002 XI MĂNG DÙNG CHO BÊ TÔNG THỦY CÔNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ Cement for Hydraulic Concrete - Methods of Testing 1. Qui định chung 1.1.

Ban hành: 29/01/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 67:1993 về ngoại quan lốp ô tô

64TCN67:1993,Tiêu chuẩn ngành 64TCN67:1993,***,64TCN 67:1993 ,Ngoại quan lốp ô tô,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 67:1993 NGOẠI QUAN LỐP Ô TÔ Tiêu chuẩn này thay thế tiêu chuẩn 64 TCN 43-88, áp dụng để kiểm tra ngoại quan các quy cách lốp ôtô. 1. Ngoại quan lốp ôtô phải đạt các yêu cầu sau:

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6877:2001 (ISO 9151 : 1995) về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định độ truyền nhiệt khi tiếp xúc với lửa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6877:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6877:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định độ truyền nhiệt ,Tiếp xúc với lửa ,TCVN 6877:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6877 : 2001 QUẦN ÁO BẢO VỀ CHỐNG NHIỆT VÀ LỬA - XÁC ĐỊNH ĐỘ TRUYỀN NHIỆT KHI TIẾP XÚC VỚI LỬA Protective clothing against heat and flame –

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6953:2001 (ISO 14718 : 1998) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng aflatoxic B1 trong thức ăn hỗn hợp - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6953:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6953:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Xác định hàm lượng aflatoxic B1 ,Thức ăn hỗn hợp,Thức ăn chăn nuôi ,TCVN 6953:2001,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6953 : 2001 ISO 14718 : 1998 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6898:2001 về giấy - xác định độ bền bề mặt - phương pháp nến do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6898:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6898:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6898:2001 ,Giấy xác định độ bền bề mặt,Phương pháp nến ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6898:2001 GIẤY – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BỀ MẶT – PHƯƠNG PHÁP NẾN Paper– Determination of surface strength – Wax pick method

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6979:2001 về mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

đường BCDEFG        đánh dấu trên dạng đầu. Kiểm tra phạm vi che chắn, bảo vệ của mũ che nửa đầu theo đường bao quanh AA'. 6.5 Thử quai đeo mũ theo 6.7 TCVN 5756 : 2001. Riêng đối với mũ cỡ đầu 1 và 2 tải trọng ban đầu là 25 N và tải trọng thử nghiệm là 300 N 6.6 Thử độ ổn định của mũ 6.6.1 Thiết bị thử (hình 4) -. Một khung dẫn

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6957:2001 về Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6957:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6957:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cơ cấu điều khiển hoạt động ,Phương tiện giao thông đường bộ,Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ,Mô tô ,Mô tô xe máy ,Mô tô xe máy hai bánh,Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,TCVN 6957:2001 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6957 : 2001

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6971:2001 về nước rửa tổng hợp dùng cho nhà bếp Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6971:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6971:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6971:2001 ,Nước rửa tổng hợp dùng cho nhà bếp ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6971:2001 NƯỚC TỔNG HỢP DÙNG CHO NHÀ BẾP Synthetic detergent for kitchen 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6894:2001 (ISO 2493:1992) về Giấy và cáctông - Xác định độ bền uốn (độ cứng) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6894:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6894:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương pháp xác định độ bền uốn,Giấy và cáctông ,TCVN 6894:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6894 : 2001 GIẤY VÀ CÁCTÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN (ĐỘ CỨNG) Paper and board - Determination of resistance to bending 1. Phạm vi áp

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1864:2001 (ISO 2144 : 1997) về Giấy, cáctông và bột giấy - Xác định độ tro sau khi nung tại nhiệt độ 900 độ C do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN1864:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1864:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bột giấy,Xác định độ tro sau khi nung ,Giấy và cáctông ,Giấy và bột giấy ,TCVN 1864:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1864 : 2001 GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH ĐỘ TRO SAU KHI NUNG TẠI NHIỆT ĐỘ 900OC Paper, board and pulp

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4326:2001 (ISO 6496:1999) về thức ăn chăn nuôi - Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4326:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4326:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Thức ăn chăn nuôi,Xác định độ ẩm,Xác định hàm lượng chất bay hơi, TCVN 4326:2001 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4326:2001 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM VÀ HÀM LƯỢNG CHẤT BAY HƠI KHÁC Animal feeding stuffs - Determination

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1525:2001 về Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng phospho – Phương pháp quang phổ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN1525:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1525:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương pháp quang phổ,Xác định hàm lượng phospho ,Thức ăn chăn nuôi ,TCVN 1525:2001 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1525 : 2001 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Animal feeding stuffs -

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.9.125