Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 62/2012/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9748 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi

QCVN62-MT:2016/BTNMT,Quy chuẩn QCVN62-MT:2016,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp QCVN 62-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI National Technical Regulation on the effluent of livestock Lời nói đầu QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 29/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT hệ thống lầu lái do Bộ Giao thông vận tải ban hành

GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số....... /2012/TT-BGTVT Hà Nội, ngày… tháng… năm 2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 62: 2013/BGTVT

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-62:2013 (IEC 60335-2-62 : 2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-62: Yêu cầu cụ thể đối với bồn rửa sử dụng điện dùng trong thương mại

TCVN5699-2-62:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-62:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-62 : 2013 IEC 60335-2-62 : 2008 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-62: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỒN RỬA SỬ DỤNG ĐIỆN DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2011/BTTTT về thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1059/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001. QCVN 62:2011/BTTTT hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ETS 300 067 của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 62:2011/BTTTT  do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 29/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-62:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu xanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-62 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia biên soạn, Cục Trồng trọt trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 48 /2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2011. I. QUY ĐỊNH

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNII:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNII:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN II: 2012 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN I: 2009 Bộ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9435:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Liên kết - Hiệu chỉnh tài liệu từ

TCVN9435:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9435:2012,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9435:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - LIÊN KẾT, HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU TỪ Investigation, evaluation and exploration of minerals - Correction, connection of magnetic prospecting data Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9258:2012 về Chống nóng cho nhà ở - Hướng dẫn thiết kế

TCVN9258:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9258:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9258:2012 CHỐNG NÓNG CHO NHÀ Ở - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ Heat protection for residential buildings - Design guide Lời nói đầu TCVN 9258 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 293 : 2003 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9324:2012 về Máy làm đất - Máy đào thủy lực - Phương pháp đo lực đào

TCVN9324:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9324:2012,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9324:2012 MÁY LÀM ĐẤT - MÁY ĐÀO THỦY LỰC - PHƯƠNG PHÁP ĐO LỰC ĐÀO Earth-moving machinery - Hydraulic excavators - Methods of measuring tool forces Lời nói đầu TCVN 9324:2012 được soát xét từ TCXD 256:2001 theo ISO

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9329:2012 (ISO 10567:2007) về Máy làm đất - Máy đào thủy lực - Sức nâng

TCVN9329:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9329:2012,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9329:2012 ISO 10567:2007 MÁY LÀM ĐẤT - MÁY ĐÀO THỦY LỰC - SỨC NÂNG Earth-moving machinery - Hydraulic excavators - Lift capacity Lời nói đầu TCVN 9329:2012 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị,

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8395:2012 về Lưới rê ba lớp khai thác mực nang - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt

TCVN8395:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8395:2012,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8395:2012 LƯỚI RÊ BA LỚP KHAI THÁC MỰC NANG – THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, KỸ THUẬT LẮP RÁP VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH BẮT Trammel net for cuttlefish catch – Basic dimensional parameters, assembly and fishing technique Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9080:2012 về Vữa bền hóa gốc polyme - Phương pháp thử

chuẩn cho thời gian công tác và đóng rắn ban đầu của phương pháp thử này là (27 ± 2) °C. Các nhiệt độ khác sẽ được chấp nhận khi có sự thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên liên quan và được nêu trong báo cáo kết quả thử nghiệm. 6. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử 6.1. Lấy mẫu Theo 5.1 của TCVN 9080-1:2012. 6.2. Chuẩn bị mẫu thử

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9369 : 2012 về Nhà hát - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN9369:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9369:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9369:2012 NHÀ HÁT - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Theaters- Design Standard Lời nói đầu TCVN 9369: 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 355 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b)

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9437:2012 về Khoan thăm dò địa chất công trình

TCVN9437:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9437:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9437:2012 KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH The process of boring engineering geology investigations Lời nói đầu TCVN 9437: 2012 được chuyển đổi từ 22 TCN 259-2000 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9256:2012 về Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật: Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ

TCVN9256:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9256:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9256:2012 LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT - TỪ VỰNG - THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN BẢN VẼ KỸ THUẬT: THUẬT NGỮ CHUNG VÀ CÁC LOẠI BẢN VẼ (Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings: General and types of drawings

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9365:2012 về Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN9365:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9365:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9365 : 2012 NHÀ VĂN HÓA THỂ THAO - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Building for sports-culture - Basic principles for design Lời nói đầu TCVN 9365 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 281 : 2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8409:2012 về Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp

TCVN8409:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8409:2012,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8409:2012 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Instruction for agricutural production land evaluation Lời nói đầu TCVN 8409:2012 thay thế cho TCVN 8409:2010. TCVN 8409:2012 được chuyển đổi từ 10 TCN 343 - 98

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9260:2012 (ISO 6284:1996) về Bản vẽ xây dựng - Cách thể hiện độ sai lệch giới hạn

TCVN9260:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9260:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9260:2012 ISO 6284:1996 BẢN VẼ XÂY DỰNG - CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ SAI LỆCH GIỚI HẠN Construction drawings - Indication of limit deviation Lời nói đầu TCVN 9260 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 6284 : 1996. TCVN 9260

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997) về Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

TCVN9261:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9261:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9261:2012 ISO 1803:1997 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - DUNG SAI - CÁCH THỂ HIỆN ĐỘ CHÍNH XÁC KÍCH THƯỚC - NGUYÊN TẮC VÀ THUẬT NGỮ Building construction - Tolerances-Expression of dimensional accuracy- Principles and terminology

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8394:2012 về Lưới kéo đôi tầng đáy nhóm tàu từ 250CV đến 400 CV - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt

TCVN8394:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8394:2012,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8394:2012 LƯỚI KÉO ĐÔI TẦNG ĐÁY NHÓM TÀU TỪ 250 CV ĐẾN 400 CV - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, KỸ THUẬT LẮP RÁP VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH BẮT Bottom pair trawl net - Basic dimensional parameters, assembly and fishing technique Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97