Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 62/2012/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9453 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi

QCVN62-MT:2016/BTNMT,Quy chuẩn QCVN62-MT:2016,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp QCVN 62-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI National Technical Regulation on the effluent of livestock Lời nói đầu QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 29/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT hệ thống lầu lái do Bộ Giao thông vận tải ban hành

GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số....... /2012/TT-BGTVT Hà Nội, ngày… tháng… năm 2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 62: 2013/BGTVT

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-62:2013 (IEC 60335-2-62 : 2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-62: Yêu cầu cụ thể đối với bồn rửa sử dụng điện dùng trong thương mại

TCVN5699-2-62:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-62:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-62 : 2013 IEC 60335-2-62 : 2008 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-62: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỒN RỬA SỬ DỤNG ĐIỆN DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2011/BTTTT về thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1059/2001/QĐ-TCBĐ ngày 21 tháng 12 năm 2001. QCVN 62:2011/BTTTT hoàn toàn tương đương tiêu chuẩn ETS 300 067 của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 62:2011/BTTTT  do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 29/TT-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-62:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu xanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-62 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia biên soạn, Cục Trồng trọt trình duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 48 /2011/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 7 năm 2011. I. QUY ĐỊNH

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TCVNII:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNII:2012,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN II: 2012 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN I: 2009 Bộ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9435:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Liên kết - Hiệu chỉnh tài liệu từ

TCVN9435:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9435:2012,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9435:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - LIÊN KẾT, HIỆU CHỈNH TÀI LIỆU TỪ Investigation, evaluation and exploration of minerals - Correction, connection of magnetic prospecting data Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 12/10/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9068:2012 về Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9068:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9068:2012,***,Vật liệu lọc dạng hạt,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 9068:2012 ,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9068 : 2012 VẬT LIỆU LỌC DẠNG HẠT DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH - YÊU CẦU KỸ THUẬT Granular filtering material for water purification - Specifications

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4260:2012 về Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN4260:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4260:2012,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4260:2012 CÔNG TRÌNH THỂ THAO - BỂ BƠI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Sporting facilities - Swimming pools - Design standard Lời nói đầu TCVN 4260 : 2012 thay thế TCVN 4260 :1986. TCVN 4260 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9331:2012 (ISO/TS 22117 : 2010) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Hướng dẫn và các yêu cầu cụ thể về thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng thử nghiệm

TCVN9331:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9331:2012,***,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Vi sinh vật trong thực phẩm,Thử nghiệm thành thạo ,so sánh liên phòng thử nghiệm,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9331 : 2012 ISO/TS 22117 : 2010 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - HƯỚNG DẪN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4037:2012 về Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN4037:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4037:2012,***,Xây dựng,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4037 : 2012 CẤP NƯỚC – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Water supply – Terminology and definitions Lời nói đầu TCVN 4037 : 2012 thay thế TCVN 4037 : 1985. TCVN 4037 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 4037 :

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9466:2012 (ASTM D6009-12) về Chất thải rắn - Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải

TCVN9466:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9466:2012,***,Chất thải rắn,Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải,TCVN 9466:2012 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9466:2012 ASTM D6009-12 CHẤT THẢI RẮN - HƯỚNG DẪN LẤY MẪU TỪ ĐỐNG CHẤT THẢI Standard guide for sampling waste piles Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9069:2012 về Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong xử lý nước sạch - Phương pháp thử

TCVN9069:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9069:2012,***,Vật liệu lọc dạng hạt,Phương pháp thử,TCVN 9069:2012 ,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9069:2012 VẬT LIỆU LỌC DẠNG HẠT DÙNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH - PHƯƠNG PHÁP THỬ Granular filtering material for water purification - Test methods Lời

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9357:2012 về Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy - Đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm

TCVN9357:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9357:2012,***,Phương pháp thử không phá hủy ,Đánh giá chất lượng bê tông , vận tốc xung siêu âm,TCVN 9357:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9357:2012 BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÔNG PHÁ HỦY - ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG BẰNG VẬN TỐC XUNG SIÊU ÂM Normal concrete -

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9144:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế âu tàu

TCVN9144:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9144:2012,***,Yêu cầu thiết kế âu tàu,TCVN 9144:2012 ,Công trình thủy lợi,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9144 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ÂU TÀU Hydraulic structure - Requirement for Navigation Locks Design Lời nói đầu TCVN 9144 : 2012 được

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2012 về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

TCVN9115:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9115:2012,***,Kết cấu bê tông,Kết cấu bê tông bê tông cốt thép ,Kết cấu bê tông cốt thép,Nghiệm thu kết cấu bê tông,Thi công kết cấu bê tông,TCVN 9115:2012,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9115 : 2012 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Assembled

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 về Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

TCVN4447:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4447:2012,***,Công tác đất ,Thi công và nghiệm thu công tác đất ,TCVN 4447:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Earth works - Construction, check and acceptance Lời nói đầu TCVN 4447:2012 được chuyển đổi từ TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9524:2012 (EN 14133:2009) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng ochratoxin A trong rượu vang và bia - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

TCVN9524:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9524:2012,***,hàm lượng ochratoxin A trong rượu vang,hàm lượng ochratoxin A trong bia,Thực phẩm,TCVN 9524:2012 ,Làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm,Xác định hàm lượng ochratoxin A,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9524:2012 EN 14133:2009 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4038:2012 về Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN4038:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4038:2012,***,Xây dựng,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4038:2012 THOÁT NƯỚC - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Drainage - Terminology and definitions Lời nói đầu TCVN 4038 : 2012 thay thế TCVN 4038 : 1985. TCVN 4038 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9160:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng

TCVN9160:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9160:2012,***,Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng,Công trình thủy lợi,TCVN 9160:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9160 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ - DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG Hydraulic structures - Technical requirements for design of disversion channel

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209