Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 14/2010/TT-BKH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 212303 văn bản

1

Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

14/2010/TT-BKH,Thông tư 14 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hướng dẫn,Hồ sơ,Trình tự thủ tục,Đăng ký doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/2010/TT-BKH

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2010

2

Thông tư 23/2010/TT-BKH quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

23/2010/TT-BKH,Thông tư 23 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tư vấn đánh giá dự án đầu tư ,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 23/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 13/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

3

Thông tư 22/2010/TT-BKH quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

22/2010/TT-BKH,Thông tư 22 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Chi phí giám sát đầu tư,Chi phí đánh giá đầu tư,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2010/TT-BKH Hà Nội,

Ban hành: 02/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

4

Thông tư 21/2010/TT-BKH hướng dẫn về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

21/2010/TT-BKH,Thông tư 21 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hướng dẫn,Thẩm định hồ sơ mời thầu,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/2010/TT-BKH Hà Nội,

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

5

Thông tư 19/2010/TT-BKH quy định nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

19/2010/TT-BKH,Thông tư 19 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam,Doanh nghiệp,Thương mại BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2010

6

Thông tư 18/2010/TT-BKH hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

18/2010/TT-BKH,Thông tư 18 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quản lý đầu tư xây dựng,Mô hình nông thôn mới,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 18/2010/TT-BKH

Ban hành: 27/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2010

7

Thông tư 17/2010/TT-BKH quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

17/2010/TT-BKH,Thông tư 17 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thí điểm đấu thầu qua mạng ,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17/2010/TT-BKH

Ban hành: 22/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2010

8

Thông tư 15/2010/TT-BKH hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

15/2010/TT-BKH,Thông tư 15 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hướng dẫn,Lập báo cáo đánh giá,Hồ sơ dự thầu,Đánh giá hồ sơ dự thầu,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15/2010/TT-BKH

Ban hành: 29/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2010

9

Thông tư 13/2010/TT-BKH quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

13/2010/TT-BKH,Thông tư 13 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Mẫu báo cáo,Giám sát đầu tư,Đánh giá đầu tư,Đầu tư BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2010

10

Thông tư 11/2010/TT-BKH hướng dẫn về chào hàng cạnh tranh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

11/2010/TT-BKH,Thông tư 11 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Hướng dẫn,Chào hàng cạnh tranh,Đầu tư,Thương mại BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

11

Thông tư 10/2010/TT-BKH quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

thầu khổ: 14,8 cm x 21 cm. 2 Phần Tên cơ sở đào tạo và Thủ trưởng cơ sở đào tạo ghi theo pháp nhân được công nhận 3 Nếu chứng chỉ được cấp lại theo quy định tại Điều 9 Thông tư này thì ghi rõ “cấp lần thứ hai” ở dưới dòng ghi số, ký hiệu của chứng chỉ. PHỤ LỤC 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13

Ban hành: 13/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2010

12

Thông tư 08/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

08/2010/TT-BKH,Thông tư 08 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thẩm định kết quả đấu thầu,Lập báo cáo,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/2010/TT-BKH Hà Nội,

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2010

13

Thông tư 09/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

09/2010/TT-BKH,Thông tư 09 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập báo cáo,Đánh giá hồ sơ dự thầu,Gói thầu mua sắm hàng hóa,Gói thầu xây lắp,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 21/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

14

Thông tư 07/2010/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 93/2009/NĐ-CP về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

07/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 93/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức

Ban hành: 30/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2010

15

Thông tư 06/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

06/2010/TT-BKH,Thông tư 06 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập hồ sơ mời thầu,Dịch vụ tư vấn,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2010

16

Thông tư 05/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

05/2010/TT-BKH,Thông tư 05 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quy định chi tiết,Mua sắm hàng hóa,Lập hồ sơ mời thầu,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2010/TT-BKH

Ban hành: 10/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2010

17

Thông tư 04/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

04/2010/TT-BKH,Thông tư 04 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập hồ sơ,Yêu cầu chỉ định thầu xây lắp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2010/TT-BKH

Ban hành: 01/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

18

Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

03/2010/TT-BKH,Thông tư 03 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp,Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2010/TT-BKH

Ban hành: 27/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2010

19

Thông tư 02/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

02/2010/TT-BKH,Thông tư 02 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Quy định chi tiết,Lập Hồ sơ mời thầu xây lắp,Xây lắp quy mô nhỏ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 19/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

20

Thông tư 01/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/2010/TT-BKH,Thông tư 01 2010,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Lập Hồ sơ mời thầu xây lắp,Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp,Xây dựng - Đô thị BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 01/2010/TT-BKH

Ban hành: 06/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.177.171
server250