Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 11/2013/TT-NHNN, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13073 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7576-11:2013 (ISO 4548-11:1997) về Phương pháp thử bộ lọc dầu bôi trơn toàn dòng cho động cơ đốt trong – Phần 11: Bộ lọc tự làm sạch

TCVN7576-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7576-11:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7576-11:2013 ISO 4548-11:1997 PHƯƠNG PHÁP THỬ BỘ LỌC DẦU BÔI TRƠN TOÀN DÒNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - PHẦN 11: BỘ LỌC TỰ LÀM SẠCH Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9618-11:2013 (IEC 60331-11:2009) về Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 11: Thiết bị - Cháy ở nhiệt độ ngọn lửa tối thiểu là 750 độ C

TCVN9618-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9618-11:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9618-11:2013 IEC 60331-11:2009 THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CHÁY - TÍNH TOÀN VẸN CỦA MẠCH ĐIỆN - PHẦN 11: THIẾT BỊ - CHÁY Ở NHIỆT ĐỘ NGỌN LỬA TỐI THIỂU LÀ 750 °C Tests for electric cables under fire conditions

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-7-11:2013 (ISO/IEC 29341-7-11:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 7-11: Giao thức điều khiển thiết bị chiếu sáng – Dịch vụ chuyển mạch nguồn

TCVN10176-7-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-7-11:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-7-11:2013 ISO/IEC 29341-7-11:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 7-11: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG - DỊCH VỤ CHUYỂN MẠCH NGUỒN Information technology

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-6-11:2013 (ISO/IEC 29341-6-11:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-11: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ chế độ vận hành quạt

TCVN10176-6-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-6-11:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-6-11:2013 ISO/IEC 29341-6-11:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 6-11: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – DỊCH VỤ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH QUẠT

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9637-11:2013 (ISO 1388-11:1981) về Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 11: Phép thử phát hiện fufural

TCVN9637-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9637-11:2013,***, Phép thử phát hiện fufural,Ethanol sử dụng trong công nghiệp ,Phép thử phát hiện fufural,TCVN 9637-11:2013 ,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9637-11:2013 ISO 1388-11:1981 ETHANOL SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: PHÉP THỬ PHÁT

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-11-5:2013 (IEC 60695-11-5:2004) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-5: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử nghiệm ngọn lửa hình kim - Thiết bị, bố trí thử nghiệm chấp nhận và hướng dẫn

TCVN9900-11-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-11-5:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-11-5:2013 IEC 60695-11-5:2004 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 11-5: NGỌN LỬA THỬ NGHIỆM - PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG NGỌN LỬA HÌNH KIM - THIẾT BỊ, BỐ TRÍ THỬ NGHIỆM XÁC NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN Fire hazard testing - Part 11-5: Test

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-11-10:2013 (IEC 60695-11-10:2003) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-10: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử bằng ngọn lửa 50 W nằm ngang và thẳng đứng

TCVN9900-11-10:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-11-10:2013,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-11-10: 2013 IEC 60695-11-10:2013 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 11-10: NGỌN LỬA THỬ NGHIỆM - PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG NGỌN LỬA 50W NẰM NGANG VÀ THẲNG ĐỨNG Fire hazard testing - Part 11-10: Test

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7590-2-11:2013 (IEC 61347-2-11:2001) về Bộ điều khiển bóng đèn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với các mạch điện tử khác sử dụng cùng với đèn điện

TCVN7590-2-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7590-2-11:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7590-2-11:2013 IEC 61347-2-11:2001 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN - PHẦN 2-11: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC MẠCH ĐIỆN TỬ KHÁC SỬ DỤNG CÙNG VỚI ĐÈN ĐIỆN Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-11: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử khả năng cháy bằng sợi dây nóng đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh

TCVN9900-2-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-2-11:2013,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-2-11: 2013 IEC 60695-2-11:2000 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 2-11: PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG SỢI DÂY NÓNG ĐỎ - PHƯƠNG PHÁP THỬ KHẢ NĂNG CHÁY BẰNG SỢI DÂY NÓNG ĐỎ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH Fire

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E11:2013 (ISO 105-E11:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E11: Độ bền màu với hơi nước

TCVN7835-E11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E11:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E11:2013 ISO 105-E11:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E11: ĐỘ BỀN MÀU VỚI HƠI NƯỚC Textiles - Tests for colour fastness - Part E11: Colour fastness to steaming Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-11:2018 (ISO 16900-11:2013) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 11: Xác định trường nhìn

TCVN11953-11:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11953-11:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                                         TCVN 11953-11:2018 ISO 16900-11:2013 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ THIẾT BỊ THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH TRƯỜNG NHÌN Respiratory protective devices - Methods

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-11:2021 về Phân bón - Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

TCVN13263-11:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-11:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-11:2021 PHÂN BÓN - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fertilizers - Part 11: Determination of chitosan content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-11:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 11: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông ảnh hưởng thủy triều

TCVN12636-11:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12636-11:2021,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12636-11:2021 QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - PHẦN 11: QUAN TRẮC LƯU LƯỢNG CHẤT LƠ LỬNG VÙNG SÔNG ẢNH HƯỞNG THỦY TRIỀU Hydro - Meteorological Observations - Part 11: Observation of suspended sediment discharge

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-11:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

TCVN6170-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-11:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-11 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 11 : CHẾ TẠO Fixed offshore platforms - Part 11: Fabrication/Construction Lời nói đầu TCVN 6170-11 : 2020 thay thế TCVN 6170-11 : 2002. TCVN 6170-11 : 2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-11:2020 (ISO 80000-11:2019) về Đại lượng và đơn vị - Phần 11: Số đặc trưng

TCVN7870-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7870-11:2020,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7870-11:2020 ISO 80000-11:2019 ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ - PHẦN 11: SỐ ĐẶC TRƯNG Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers Lời nói đầu TCVN 7870-11:2020 thay thế cho TCVN 7870-11:2009. TCVN 7870-11:2020 hoàn

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12669-11:2020 (IEC 60204-11:2018) về An toàn máy - Thiết bị điện của máy - Phần 11: Yêu cầu đối với thiết bị điện dùng cho điện áp trên 1000 V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều và không quá 36 kV

TCVN12669-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12669-11:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12669-11:2020 IEC 60204-11:2018 AN TOÀN MÁY - THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA MÁY - PHẦN 11: YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG CHO ĐIỆN ÁP TRÊN 1 000 V XOAY CHIỀU HOẶC 1 500 V MỘT CHIỀU VÀ KHÔNG QUÁ 36 KV Safety of machinery -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-11:2018 (ISO/IEC 15444-11:2007 With Amendment 1:2013) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Mạng không dây

TCVN11777-11:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-11:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-11:2018 ISO/IEC 15444-11:2007 WITH AMENDMENT 1:2013 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - MẠNG KHÔNG DÂY Information technology - JPEG 2000 image coding system - Wireless

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-11:2019 về Thép hình cán nóng - Phần 11: Thép chữ U

TCVN7571-11:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-11:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7571-11:2019 THÉP HÌNH CÁN NÓNG - PHẦN 11: THÉP CHỮ U Hot-rolled steel section - Part 11: U sectional Lời nói đầu TCVN 7571-11:2019 thay thế TCVN 7571-11:2006 (ISO 657-11:1980). TCVN 7571-11:2019 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-11:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh dịch tả vịt

TCVN8400-11:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-11:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-11: 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 11: BỆNH DỊCH TẢ VỊT Animal disease - Diagnostic procedure - Part 11: Duck virus enteritis disease Lời nói đầu TCVN 8400-11: 2019 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2018/BQP về Kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ quốc phòng quản lý

QCVN11:2018/BQP,Quy chuẩn QCVN11:2018,Bộ Quốc phòng,Công nghiệp QCVN 11:2018/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHO BẢO QUẢN VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TIẾP NHẬN, THU GOM THUỘC PHẠM VI BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ National technical regulations on warehouses used for maintaining received and collected weapons,

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43