Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 106/2013/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5202 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 157.126 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 69.571 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 106:2016/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất

(2003-11) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 106:2016/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 29/2016/TT-BTTTT ngày 07 tháng 12 năm 2016. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN

Ban hành: 07/12/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-106:2012/BNNPTNT về quy trình giám định mọt to vòi (Caulophilus oryzae (Gyllenhal)) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN 01 - 106 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH MỌT TO VÒI (Caulophilus oryzae (Gyllenhal)) National technical regulation on Procedure for identification of broad-nosed grain weevil (Caulophilus oryzae (Gyllenhal)) Lời nói đầu QCVN 01 - 106 : 2012/BNNPTNT do Ban Quy

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 106:1999 về Phụ gia chống thấm cho bê tông và vữa – Phân loại và yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 106-1999 PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA – PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT Permeability reducing admixtures for concrete and mortar – Classification and specification 1. PHẠM VI: Tiêu chuẩn này qui định bổ sung các yêu cầu kỹ thuật đặc thù đối với phụ gia chống thấm. Tùy theo nguồn

Ban hành: 16/06/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

4

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 106:1998 về ankyl benzen sunfonic axit mạch thẳng kĩ thuật phương pháp sắc kí khí xác định khối lượng phân tử trung bình

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM 64 TCN 106:1998 ANKYL BENZEN SUNFONIC AXIT MẠCH THẲNG KĨ THUẬT PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ TRUNG BÌNH 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp sắc kí khí để xác định khối lượng phân tử trung bình của ankyl benzen sunfonic axit mạch thẳng kĩ thuật (Linear

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9454:2013 (ISO 1217:2009) về Máy nén thể tích - Thử nghiệm thu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9454:2013 ISO 1217:2009 MÁY NÉN THỂ TÍCH - THỬ NGHIỆM THU Displacement compressors - Acceptance tests Lời nói đầu TCVN 9454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1217:2009. TCVN 9454:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 118 Máy nén khí biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

nổ 4.6 Công bố hợp quy 5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Lời nói đầu QCVN 08: 2018/BTC thay thế QCVN 08: 2010/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9699:2013 về Muối (Natri clorua) – Xác định hàm lượng iôt tổng số – Phương pháp chuẩn độ bằng natri thiosulfat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9699:2013 MUỐI (NATRI CLORUA) – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG IÔT TỔNG SỐ - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ BẰNG NATRI THIOSULFAT Sodium chloride – Determination of total iodine – Titrimetric method with sodium thiosulfate Lời nói đầu TCVN 9699:2013 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu của Hiệp

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9698:2013 về Muối (Natri clorua) – Xác định hàm lượng sắt – Phương pháp đo quang dùng 1,10-phenanthroline

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9698 : 2013 MUỐI (NATRI CLORUA) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT - PHƯƠNG PHÁP ĐO QUANG DÙNG 1,10 - PHENANTHROLINE Sodium chloride - Determination of iron - 1,10 - Phenanthroline photometric method Lời nói đầu TCVN 9698 : 2013 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu của Hiệp hội muối Châu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10241:2013 (ISO 2480:1972) về Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp – Xác định hàm lượng sulfat – Phương pháp khối lượng bari sulfat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10241:2013 ISO 2480:1972 MUỐI (NATRI CLORUA) DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFAT – PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG BARI SULFAT Sodium chloride for industrial use – Determination of sulphate content – Barium sulphate gravimetric method Lời nói đầu TCVN 10241:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10240:2013 (ISO 2479:1972) về Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp – Xác định chất không tan trong nước hoặc trong axit và chuẩn bị các dung dịch chính dùng cho các phép xác định khác

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10240:2013 ISO 2479:1972 MUỐI (NATRI CLORUA) DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP – XÁC ĐỊNH CHẤT KHÔNG TAN TRONG NƯỚC HOẶC TRONG AXIT VÀ CHUẨN BỊ CÁC DUNG DỊCH CHÍNH DÙNG CHO CÁC PHÉP XÁC ĐỊNH KHÁC Sodium chloride for industrial use – Determination of matter insoluble in water or in acid

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10243:2013 (ISO 2483:1973) về Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp – Xác định hao hụt khối lượng ở 110 độ C

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10243:2013 ISO 2483:1973 MUỐI (NATRI CLORUA) DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP – XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG Ở 110 oC Sodium chloride for industrial use – Determination of the loss of mass at 110 oC Lời nói đầu TCVN 10243:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 2483:1973; TCVN 10243:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10242:2013 (ISO 2481:1973) về Muối (natri clorua) dùng trong công nghiệp – Xác định các halogen tính theo clo – Phương pháp đo thủy ngân

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10242:2013 ISO 2481:1973 MUỐI (NATRI CLORUA) DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP – XÁC ĐỊNH CÁC HALOGEN TÍNH THEO CLO – PHƯƠNG PHÁP ĐO THỦY NGÂN Sodium chloride for industrial use – Determination of halogens, expressed as chlorine – Mercurimetric method Lời nói đầu TCVN 10242:2013 hoàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10054:2013 (ISO 11643:2009) về Da - Phép thử độ bền màu - Độ bền màu của mẫu nhỏ đối với dung môi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10054:2013 ISO 11643:2009 DA – PHÉP THỬ ĐỘ BỀN MÀU – ĐỘ BỀN MÀU CỦA MẪU NHỎ ĐỐI VỚI DUNG MÔI Leather – Tests for colour fastness – Colour fastness of small samples to solvents Lời nói đầu TCVN 10054:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 11643:2009. TCVN 10054:2013 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9452:2013 (ISO 2787:1984) về Dụng cụ khí nén kiểu quay và va đập - Thử tính năng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9452:2013 ISO 2787:1984 DỤNG CỤ KHÍ NÉN KIỂU QUAY VÀ VA ĐẬP – THỬ TÍNH NĂNG Rotary and percussive pneumatic tools – Performance tests Lời nói đầu TCVN 9452:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 2787:1984. TCVN 9452:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 118 Máy nén

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9697:2013 về Muối (Natri clorua) – Xác định hàm lượng kali – Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9697:2013 MUỐI (NATRI CLORUA) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG KALI - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Sodium chloride - Determination of potassium - Flame atomic absorption spectrometric method Lời nói đầu TCVN 9697:2013 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu của Hiệp hội

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10030:2013 (EN 1376:1996) về Thực phẩm – Xác định Saccharin trong các chế phẩm tạo ngọt – Phương pháp đo phổ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10030:2013 EN 1376:1996 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH SACCHARIN TRONG CÁC CHẾ PHẨM TẠO NGỌT - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ Foodstuffs - Determination of saccharin in table top sweetener preparations - Spectrometric method Lời nói đầu TCVN 10030:2013 hoàn toàn tương đương với EN 1376:1996;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10031:2013 (EN 1377:1996) về Thực phẩm – Xác định acesulfame K trong các chế phẩm tạo ngọt – Phương pháp đo phổ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10031:2013 EN 1377:1996 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH ACESULFAME K TRONG CÁC CHẾ PHẨM TẠO NGỌT - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ Foodstuffs - Determination of acesulfame K in table top sweetener preparations - Spectrometric method Lời nói đầu TCVN 10031:2013 hoàn toàn tương đương với EN 1377:1996;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10032:2013 (EN 1378:1996) về Thực phẩm – Xác định aspartame trong các chế phẩm tạo ngọt – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10032:2013 EN 1378:1996 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH ASPARTAME TRONG CÁC CHẾ PHẨM TẠO NGỌT – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Foodstuffs – Determination of aspartame in table top sweetener preparations – Method by high performance liquid chromatography Lời nói đầu TCVN 10032:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9625:2013 (IEC 61545:1996) về Bộ đấu nối - Bộ đấu nối dùng để đấu nối các ruột dẫn nhôm trong khối kẹp bằng vật liệu bất kỳ và ruột dẫn đồng trong khối kẹp có thân bằng nhôm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9625:2013 IEC 61545:1996 BỘ ĐẤU NỐI - BỘ ĐẤU NỐI DÙNG ĐỂ ĐẤU NỐI CÁC RUỘT DẪN NHÔM TRONG KHỐI KẸP BẰNG VẬT LIỆU BẤT KỲ VÀ RUỘT DẪN ĐỒNG TRONG KHỐI KẸP CÓ THÂN BẰNG NHÔM Connecting devices - Devices for connection of aluminium conductors in clamping units of any material and copper

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9626:2013 (IEC 61111:2009) về Làm việc có điện - Thảm cách điện

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9626:2013 IEC 61111:2009 LÀM VIỆC CÓ ĐIỆN – THẢM CÁCH ĐIỆN Live working – Electrical insulating matting Lời nói đầu TCVN 9626:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 61111:2009; TCVN 9626:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.179.0