Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN trong Công ty Cổ Phần

Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN

Hình từ Internet

Sau khi đăng ký tham gia các loại bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động thì công ty cổ phần có trách nhiệm trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN để đóng cho Cơ quan bảo hiểm theo quy định.

Hàng tháng, công ty cổ phần sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của công ty sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động hoặc tại công ty chủ quản của chi nhánh.

Ngoài ra, đối với các đơn vị là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần với cơ quan BHXH; cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan lao động kiểm tra tại đơn vị trước khi quyết định phương thức đóng của đơn vị. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Công ty căn cứ vào Tiền lương tháng tính đóng các loại bảo hiểm  Mức đóng các loại bảo hiểm xác định số tiền bảo hiểm phải nộp.

Công ty sẽ chuyển vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Thời hạn đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN chậm nhất là đến ngày cuối cùng của phương thức đóng (chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đối với phương thức đóng hàng tháng, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 đối với phương thức đóng 03 tháng một lần, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 06 đối với phương thức đóng 06 tháng một lần).

Lưu ý: Doanh nghiệp có hành vi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN từ 30 ngày trở lên thì bên cạnh khoản tiền bảo hiểm phải đóng, doanh nghiệp còn phải đóng thêm số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN chưa đóng.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

22,776
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: