Tạm ứng tiền lương của người lao động trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện thoả thuận với công ty cổ phần. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây, công ty phải thực hiện việc tạm ứng đúng theo quy định pháp luật; cụ thể:

Trường hợp

tạm ứng tiền lương

Số tiền lương tối đa mà người lao động được tạm ứng

Lưu ý

Tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên

- Tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc.

 

- Số tiền tạm ứng tối đa không quá 01 tháng tiền lương.

 

- Người lao động phải hoàn lại tiền lương tạm ứng trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Nghĩa vụ công dân ở đây là việc nhà nước đòi hỏi công dân phải thực hiện những hành vi cần thiết khi Nhà nước yêu cầu, nếu không thực hiện thì Nhà nước buộc phải áp dụng bằng mọi biện pháp từ giáo dục, thuyết phục đến cưỡng chế (ví dụ: nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ bầu cử,...)

- Công ty không phải tạm ứng tiền lương cho người lao động trong thời gian đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, bởi vì, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự dài, không có tính chất tạm thời và người lao động đã được đảm bảo các chế độ từ ngân sách nhà nước.

Tạm đình chỉ công việc

- 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

- Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động (tham khảo công việc “Xử lý kỷ luật lao động”) thì người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

- Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì công ty cổ phần phải trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Tạm ứng tiền lương ngày nghỉ hằng năm

- Tối đa một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Ngoài ra, công ty cổ phần phải thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường đối với:

+ Người lao động miền xuôi làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

+ Người lao động ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc ở miền xuôi.

Hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán

Nếu người lao động phải làm công việc hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán trong nhiều tháng thì hằng tháng sẽ được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,061
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: