>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quy định về việc xử lý kỷ luật sa thải người lao động trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Với mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động, công ty cổ phần chỉ được lựa chọn áp dụng 01 trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động là:

- Khiển trách;

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng;

- Cách chức;

- Sa thải.

Tuyệt đối không được áp dụng biện pháp gây xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động; hoặc phạt tiền, cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động. Đồng thời, công ty cổ phần không được xử lý kỷ luật đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

1. Các trường hợp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải trong công ty cổ phần

Trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động, có thể nói, sa thải là hình thức xử lý nặng nhất; vì chắc chắn dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động. Cho nên, công ty cổ phần chỉ áp dụng hình thức này khi thuộc các trường hợp sau đây:

- Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý tại nơi làm việc;

- Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

- Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật - sau 06 tháng kể từ ngày bị xử lý. Hoặc, bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm trong thời hạn 03 năm kể từ ngày bị xử lý.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật khi chưa được xóa kỷ luật.

- Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng:

+ 05 ngày làm việc cộng dồn trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc;

+ 20 ngày làm việc cộng dồn trong thời hạn 365 ngày, kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc.

Các trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm: Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Khi công ty cổ phần quyết định sa thải người lao động, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần phải thông qua cuộc họp xử lý kỷ luật và ra Quyết định sa thải người lao động.

Việc xử lý kỷ luật sa thải người lao động vẫn phải tuân thủ những nguyên tắc và được tiến hành thông qua cuộc họp xử lý kỷ luật lao động - xem chi tiết tại công việc "Xử lý kỷ luật lao động".

2. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật sa thải

Bước 1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.

Bước 2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo như đã nêu ở trên. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật. 

Bước 3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham dự cuộc họp theo quy định và người lập biên bản. Trường hợp một trong các thành phần đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

8,267
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: