Chấm dứt hợp đồng lao động theo thoả thuận của các bên trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, công ty cổ phần và người lao động có quyền cùng nhau thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là HĐLĐ).

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về việc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ là như thế nào và trình tự, thủ tục thực hiện làm sao. Do đó, nếu chủ quan khi thực hiện thỏa thuận sẽ rất dễ dẫn đến tranh chấp không mong muốn.

Ranh giới giữa việc có hành vi thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ và đơn phương chấm dứt HĐLĐ là rất khó phân biệt nếu không đảm bảo các giấy tờ, bằng chứng cụ thể.

Chính vì thế, công ty và người lao động cần phải lập thành văn bản thể hiện chi tiết thỏa thuận của các bên về việc chấm dứt hợp đồng lao động.

Tham khảo mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

Khi HĐLĐ chấm dứt, công ty cổ phần cũng vẫn phải lập văn bản Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đó như các trường hợp chấm dứt khác.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

9,989
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: