Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 6730-1:2000

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 6730-1:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1944 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6730-1:2000 về Vật cản tia X - Tấm cao su chì

TCVN6730-1:2000,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6730-1:2000,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6730-1 : 2000 VẬT CẢN TIA X - TẤM CAO SU CHÌ X-Rayshield material - Lead rubber sheet Lời nói đầu TCVN 6730-1 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 150 “Trang thiết bị y tế” biên

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13677-1:2023 (ISO 21253-1:2019) về Chất lượng nước - Phương pháp đa hợp chất theo lớp - Phần 1: Tiêu chí nhận dạng các hợp chất cần xác định bằng sắc ký khí, sắc ký lỏng và khối phổ

TCVN13677-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13677-1:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13677-1:2023 ISO 21253-1:2019 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP ĐA HỢP CHẤT THEO LỚP - PHẦN 1: TIÊU CHÍ NHẬN DẠNG CÁC HỢP CHẤT CẦN XÁC ĐỊNH BẰNG SẮC KÝ KHÍ, SẮC KÝ LỎNG VÀ KHỐI PHỔ Water quality - Multi-compound

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13665-1:2023 (ISO 17734-1:2013) về Xác định các hợp chất nitơ hữu cơ trong không khí bằng sắc khí lỏng và khối phổ - Phần 1: Isoxyanat sử dụng dẫn xuất dibutylamin

TCVN13665-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13665-1:2023,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13665-1:2023 ISO 17734-1:2023 XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT NITƠ HỮU CƠ TRONG KHÔNG KHÍ BẰNG SẮC KÝ LỎNG VÀ KHỐI PHỔ - PHẦN 1: ISOXYANAT SỬ DỤNG DẪN XUẤT DIBUTYLAMIN Determination of organonitrogen compounds in air using liquid

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-1:2023 (ISO 10993-1:2018) về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm trong phạm vi một quá trình quản lý rủi ro

TCVN7391-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7391-1:2023,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7391-1:2023 ISO 10993-1:2018 ĐÁNH GIÁ SINH HỌC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ VÀ THỬ NGHIỆM TRONG PHẠM VI MỘT QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2023

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7552-1:2023 (ISO 1496-1:2013 WITH AMENDMENT 1:2016) về Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 - Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 1: Công-te-nơ thông dụng vận chuyển hàng thông thường

TCVN7552-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7552-1:2023,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7552-1:2023 ISO 1496-1:2013 WITH AMENDMENT 1:2016 CÔNG-TE-NƠ VẬN CHUYỂN LOẠT 1 - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ THỬ NGHIỆM - PHẦN 1: CÔNG-TE-NƠ THÔNG DỤNG VẬN CHUYỂN HÀNG THÔNG THƯỜNG Series 1 freight containers -

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2023

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13590-1:2023 (IEC 60309-1:2021) về Phích cắm, ổ cắm cố định hoặc di động và ổ nối vào thiết bị dùng cho mục đích công nghiệp - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN13590-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13590-1:2023,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13590-1:2023 IEC 60309-1:2021 PHÍCH CẮM, Ổ CẮM CỐ ĐỊNH HOẶC DI ĐỘNG VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CÔNG NGHIỆP - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Plugs, fixed or portable socket-outlets and appliance inlets for industrial

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2023

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13695-1:2023 về Đường ray - Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết - Phần 1: Xác định lực cản dọc ray

TCVN13695-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13695-1:2023,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ĐƯỜNG RAY- PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM BỘ PHỤ KIỆN LIÊN KẾT - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH LỰC CẢN DỌC RAY Track - Test methods for fastening systems Part 1: Determination of longitudinal rail restraint Lời nói đầu TCVN 13695-1

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2023

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13834-1:2023 (ISO 10256-1:2016) về Thiết bị bảo vệ sử dụng trong khúc côn cầu trên băng - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN13834-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13834-1:2023,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13834-1:2023 ISO 10256-1:2016 THIẾT BỊ BẢO VỆ SỬ DỤNG TRONG KHÚC CÔN CẦU TRÊN BĂNG - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Protective equipment for use in ice hockey - Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 13834-1:2023 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2023

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13854-1:2023 (ISO 19967-1:2019) về Bơm nhiệt đun nước - Thử và xác định thông số tính năng - Phần 1: Bơm nhiệt đun nước để cấp nước nóng

TCVN13854-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13854-1:2023,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13854-1:2023 ISO 19967-1:2019 BƠM NHIỆT ĐUN NƯỚC - THỬ VÀ XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ TÍNH NĂNG - PHẦN 1: BƠM NHIỆT ĐUN NƯỚC ĐỂ CẤP NƯỚC NÓNG Heat pump water heaters - Testing and rating for performance - Part 1: Heat pump water

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2023

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13867-1:2023 (ISO 24516-1:2016) về Hướng dẫn quản lý tài sản của hệ thống cấp nước và thoát nước - Phần 1: Mạng lưới phân phối nước sạch

TCVN13867-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13867-1:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13867-1:2023 ISO 24516-1:2016 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC - PHẦN 1: MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI NƯỚC SẠCH Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2023

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13654-1:2023 về Dăm gỗ - Phần 1: Dăm gỗ dùng để sản xuất bột giấy

TCVN13654-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13654-1:2023,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13654-1:2023 DĂM GỖ - PHẦN 1: DĂM GỖ DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT BỘT GIẤY Wood chips - Part 1: Wood chips used for pulp Lời nói đầu TCVN 13654-1:2023 được xây dựng trên cơ sở tham khảo GB/T 7909-2017 Wood chips for pulp.

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2023

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13691-1:2023 (ISO 11001-1:2016) về Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp - Móc nối cơ cấu treo ba điểm - Phần 1: Móc nối khung chữ U

TCVN13691-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13691-1:2023,***,Nông nghiệp,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13691-1:2023 ISO 11001-1:2016 MÁY KÉO BÁNH HƠI DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP - MÓC NỐI CƠ CẤU TREO BA ĐIỂM - PHẦN 1: MÓC NỐI KHUNG CHỮ U Agricultural wheeled tractors - Three-point hitch couplers - Part 1: U-frame

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2023

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13756-1:2023 về Động cơ đốt trong kiểu pít tông - Động cơ Điêzen 01 xi lanh, công suất dưới 37kw dùng cho máy nông, lâm nghiệp - Phần 1: Thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật chung

nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7861-1: 2008 (ISO 2710-1: 2000) Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ dùng trong thiết kế và vận hành động cơ. TCVN 8273-1: 2009 (ISO 7967-1: 2005) Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống - Phần 1: Kết cấu và phần bao ngoài. TCVN

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2023

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13848-1:2023 (ISO 18219-1:2021) về Da - Xác định hydrocacbon clo hóa trong da - Phần 1: Phương pháp sắc ký xác định các Parafin Clo hóa chuỗi mạch ngắn (SCCP)

TCVN13848-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13848-1:2023,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13848-1:2023 ISO 18219-1:2021 DA - XÁC ĐỊNH HYDROCACBON CLO HÓA TRONG DA - PHẦN 1 - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ XÁC ĐỊNH CÁC PARAFIN CLO HÓA CHUỖI MẠCH NGẮN (SCCP) Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather -

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2023

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13711-1:2023 (ISO 15835-1:2018) về Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren - Phần 1: Các yêu cầu

TCVN13711-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13711-1:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 13711-1:2023 ISO 15835-1:2018 THÉP CỐT BÊ TÔNG - MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN - PHẦN 1: CÁC YÊU CẦU Steel for the reinforcement of concrete - Reinforcement couplers for mechanical splices of bars - Part 1: Requirements Lời

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2023

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13684-1:2023 (ISO 15698-1:2012) về Thép cốt bê tông - Thanh thép cốt có đầu neo - Phần 1: Các yêu cầu

TCVN13684-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13684-1:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13684-1:2023 ISO 15698-1:2012 THÉP CỐT BÊ TÔNG - THANH THÉP CỐT CÓ ĐẦU NEO - PHẦN 1: CÁC YÊU CẦU Steel for the reinforcement of concrete - Headed bars - Part 1: Requirements Lời nói đầu TCVN 13684-1:2023 hoàn

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2023

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13668-1:2023 (ISO 21268-1:2019) về Chất lượng đất - Quy trình ngâm chiết để thử nghiệm hóa học và độc học sinh thái đối với đất và các vật liệu giống đất - Phần 1: Mẻ thử nghiệm sử dụng tỷ lệ chất lỏng trên chất rắn là 2 l/kg chất khô

TCVN13668-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13668-1:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13668-1:2023 ISO 21268-1:2019 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - QUY TRÌNH NGÂM CHIẾT ĐỂ THỬ NGHIỆM HÓA HỌC VÀ ĐỘC HỌC SINH THÁI ĐỐI VỚI ĐẤT VÀ CÁC VẬT LIỆU GIỐNG ĐẤT - PHẦN 1: MẺ THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG TỶ LỆ CHẤT LỎNG TRÊN CHẤT RẮN

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2023

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13842-1:2023 (ISO/TS 20224-1:2020) về Phân tích dấu ấn sinh học phân tử - Phát hiện nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng real-time pcr - Phần 1: phương pháp phát hiện ADN của bò

TCVN13842-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13842-1:2023,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13842-1:2023 ISO/TS 20224-1:2020 PHÂN TÍCH DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ - PHÁT HIỆN NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI BẰNG REAL-TIME PCR - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ADN CỦA BÒ

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2023

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8257-1:2023 về Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 1: Xác định kích thước, độ sâu của gờ vát và độ vuông góc của cạnh

TCVN8257-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8257-1:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-1:2023 TẤM THẠCH CAO - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC, ĐỘ SÂU CỦA GỜ VÁT VÀ ĐỘ VUÔNG GÓC CỦA CẠNH Gypsum board - Test methods for physical testing - Part 1: Determination of dimensions, recessed or tapered

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2023

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13707-1:2023 (ISO 13061-1:2014 WITH AMENDMENT 1:2017) về Tính chất vật lý và cơ học của gỗ - Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên - Phần 1: Xác định độ ẩm cho các phép thử vật lý và cơ học

TCVN13707-1:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13707-1:2023,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13707-1:2023 ISO 13061-1:2014 WITH AMENDMENT 1:2017 TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ DÀNH CHO MẪU NHỎ KHÔNG KHUYẾT TẬT TỪ GỖ TỰ NHIÊN – PHẦN 1: XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM CHO CÁC PHÉP THỬ

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!