Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 39/2012/QH-13

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 39/2012/QH-13 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12964 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-39:2023 (ISO 16000-39:2019) về Không khí trong nhà - Phần 39: Xác định các amin - Phân tích các amin bằng sắc ký lỏng (siêu) hiệu năng cao kết hợp với phép đo khối phổ độ phân giải cao hoặc hai lần khối phổ

H2 trong quá trình ion hóa đối với các hợp chất sau: a) Morpholin (13) do 2-(Dimetylamino)etanol (8); b) Morpholin (13) do 2-(Etylamino)etanol (25); c) 4-Etylmorpholin (4) do 2-(Dietylamino)etanol (3). 7  Yêu cầu báo cáo - Viện dẫn tiêu chuẩn này, TCVN 10736-39 (ISO 16000-39); - Lý do của phép đo (ví dụ: mùi đặc

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2024

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT về Báo hiệu đường thủy nội địa

QCVN39:2020/BGTVT,Quy chuẩn QCVN39:2020,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông Lời nói đầu QCVN 39:2020/BGTVT, do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành. Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 39:2011/BGTVT “Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-39:2020 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 39: Vắc xin vô hoạt phòng hội chứng còi cọc do Circovirus gây ra ở lợn

TCVN8685-39:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-39:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-39:2020 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 39: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG HỘI CHỨNG CÒI CỌC DO CIRCOVIRUS GÂY RA Ở LỢN Vaccine testing procedure - Part 39: Porcine circovirus vaccine, inactivated Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2022

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2023/BGTVT về Chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng

QCVN13:2023/BGTVT,Quy chuẩn QCVN13:2023,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 13:2023/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG National technical regulation on safety and environmental protection for construction machinery Lời nói đầu

Ban hành: 29/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2024

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-13:2018 (ISO 15614-13:2012) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 13: Hàn giáp mép điện trở và hàn chảy giáp mép điện trở

TCVN11244-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11244-13:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-13:2018 ISO 15614-13:2012 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ QUY TRÌNH HÀN - PHẦN 13: HÀN GIÁP MÉP ĐIỆN TRỞ VÀ HÀN CHẢY GIÁP MÉP ĐIỆN TRỞ Specification and qualification of

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-13:2013 (IEC 60598-2-13:2012) về đèn điện - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể - Đèn lắp chìm trong đất

TCVN7722-2-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-13:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-13:2013 IEC 60598-2-13:2012 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN LẮP CHÌM TRONG ĐẤT Luminaires – Part 2-13: Particular requirements – Ground recessed luminaires Lời nói đầu TCVN 7722-2-13 :

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13707-13:2023 (ISO 13061-13:2016) về Tính chất vật lý và cơ học của gỗ - Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên - Phần 13: Xác định độ co rút theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến

TCVN13707-13:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13707-13:2023,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13707-13:2023 ISO 13061-13:2016 TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ DÀNH CHO MẪU NHỎ KHÔNG KHUYẾT TẬT TỪ GỖ TỰ NHIÊN – PHẦN 13: XÁC ĐỊNH ĐỘ CO RÚT THEO PHƯƠNG XUYÊN TÂM VÀ PHƯƠNG TIẾP

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2023

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-13:2023 (ISO 10993-13:2010) về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 13: Nhận dạng và định lượng sản phẩm phân hủy từ trang thiết bị y tế polyme

TCVN7391-13:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7391-13:2023,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7391-13:2023 ISO 10993-13:2010 ĐÁNH GIÁ SINH HỌC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - PHẦN 13: NHẬN DẠNG VÀ ĐỊNH LƯỢNG SẢN PHẨM PHÂN HỦY TỪ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ POLYME Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2023

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-13:2023 về Nông nghiệp hữu cơ - Phần 13: Trồng trọt hữu cơ trong nhà màng và trong thùng chứa

TCVN11041-13:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11041-13:2023,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11041-13:2023 NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - PHẦN 13: TRỒNG TRỌT HỮU CƠ TRONG NHÀ MÀNG VÀ TRONG THÙNG CHỨA Organic agriculture - Part 13: Organic crops in greenhouses and containers Lời nói đầu TCVN 11041-13:2023 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2023

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13589-13:2023 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Địa vật lý lỗ khoan - Phần 13: Phương pháp hình ảnh trong lỗ khoan

TCVN13589-13:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13589-13:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13589-13:2023 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - ĐỊA VẬT LÝ LỖ KHOAN - PHẦN 13: PHƯƠNG PHÁP HÌNH ẢNH TRONG LỖ KHOAN Investigation, evaluation and exploration of minerals - Borehole geophygical survey -

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2024

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-13:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ Hexogen

QCVN12-13:2022/BCT,Quy chuẩn QCVN12-13:2022,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 12 - 13:2022/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ HEXOGEN National technical regulation on safety of industrial explosive materials - Hexogen explosives LỜI NÓI ĐẦU QCVN 12 -

Ban hành: 31/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2022

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-13:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 13: Phương pháp điều tra khoáng sản chi tiết

TCVN12986-13:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12986-13:2022,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12986-13:2022 LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50 000 PHẦN ĐẤT LIỀN - PHẦN 13: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA KHOÁNG SẢN CHI TIẾT Onshore 1:50 000-scale geological and mineral mapping - Part 13: Methods of detail

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2021/BCT về Kiểm định trên cơ sở rủi ro đối với các bình chịu áp lực nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy chế biến khí và nhà máy đạm

QCVN13:2021/BCT,Quy chuẩn QCVN13:2021,Bộ Công thương,Hóa chất,Công nghiệp QCVN 13:2021/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC BÌNH CHỊU ÁP LỰC NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU, NHÀ MÁY CHẾ BIẾN KHÍ VÀ NHÀ MÁY ĐẠM National technical Regulation of Verfication on the basic of the risk based inspection

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2021

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-39:2016 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 39: Bệnh viêm đường hô hấp mãn tính ở gà

TCVN8400-39:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-39:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-39:2016 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 39: BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP MÃN TÍNH Ở GÀ Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 39: Chronic respiratory disease in chicken and turkey Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-13:2021 về Giàn cố định trên biển Phần 13: Quản lý tính toàn vẹn của kết cấu

TCVN6170-13:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-13:2021,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-13 : 2021 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN PHẦN 13 : QUẢN LÝ TÍNH TOÀN VẸN CỦA KẾT CẤU Fixed offshore platforms Part 13: Structural Integrity Management Lời nói đầu TCVN 6170-13:2021 được biên soạn trên cơ sở

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2021

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-13:2021 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 13: Trám đen

TCVN12714-13:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12714-13:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12714-13: 2021 GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP - CÂY GIỐNG CÁC LOÀI CÂY BẢN ĐỊA - PHẦN 13: TRÁM ĐEN Forest tree cultivar - Seedlings of native plants - Part 13: Canarium tramdenum Dai& Yakovl. Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2023

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-13:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 13: Quan trắc khí tượng nông nghiệp

TCVN12636-13:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12636-13:2021,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12636-13:2021 QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - PHẦN 13: QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP Hydro-meteorological observations - Part 13: Agrometeorological observations Lời nói đầu TCVN 12636-13:2021 do Tổng

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2023

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-13:2021 về Phân bón - Phần 13: Xác định hàm lượng bạc tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN13263-13:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-13:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-13:2021 PHÂN BÓN - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BẠC TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Part 13: Determination of total silver content by flame atomic absorption

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12195-2-13:2020 về Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Polyscytalum pustulans (M.N Owen & Makef) M.B Ellis

TCVN12195-2-13:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12195-2-13:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12195:2-13:2020 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NẤM GÂY BỆNH THỰC VẬT PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI NẤM POLYSCYTALUM PUSTULANS (M.N. OWEN & MAKEF) M.B ELLIS Procedure for identification of plant disease caused by fungi

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-13:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 3: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella

TCVN8400-13:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-13:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-13 : 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 13: BỆNH SẢY THAI TRUYỀN NHIỄM DO BRUCELLA Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 13: Brucellosis Lời nói đầu TCVN 8400-13:2019 được thay thế cho

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!