Loading...

Lưu ký chứng khoán

Hỏi đáp Pháp luật Dịch vụ đại lý chuyển nhượng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho các Quỹ mở gồm các công việc nào?
Dịch vụ đại lý chuyển nhượng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho các Quỹ mở gồm các công việc nào? Quan hệ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với các bên cung cấp cho các Quỹ mở được quy định như thế nào? Nguyên tắc tổ chức giao dịch trên hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với các bên cung cấp cho các Quỹ mở là gì? Nhờ ban biên tập tư vấn giúp, tôi cảm ơn.
Hỏi đáp Pháp luật Quyền và nghĩa vụ của thành viên lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là gì?
Cho tôi hỏi, tại các Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thì thành viên viên lưu ký có quyền và nghĩa vụ gì? Chấm dứt hoạt động lưu ký chứng khoán của chi nhánh thành viên lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như thế nào? Các hình thức xử lý vi phạm đối với thành viên lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là gì?
Hỏi đáp pháp luật Hồ sơ chuyển khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được xử lý như thế nào?
Xử lý hồ sơ chuyển khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Phong tỏa/giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Phong tỏa chứng khoán cơ cấu để góp vốn lập quỹ hoán đổi danh mục tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Mong nhận được sự hỗ trợ!
Hỏi đáp pháp luật Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư như thế nào?
Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Phong tỏa công cụ nợ trong hoạt động mua lại, hoán đổi công cụ nợ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Mẫu phiếu gửi chứng khoán giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Mong nhận được sự hỗ trợ!
Hỏi đáp pháp luật Rút chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do hủy đăng ký như thế nào?
Rút chứng khoán do hủy đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Các trường hợp chuyển khoản chứng khoán lưu ký gắn với chuyển quyền sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Chuyển khoản do giao dịch mua chứng khoán lô lẻ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được thực hiện như thế nào? Mong nhận được sự hỗ trợ!
Hỏi đáp pháp luật Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Thay đổi thông tin liên quan đến mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Đình chỉ sử dụng mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Câu hỏi từ anh Quang (Tây Ninh)
Hỏi đáp pháp luật Theo quy định, quy tắc cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định ra sao?
Quy tắc cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Thời gian khai báo và xác nhận điện tử mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Cấp trực tuyến mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Câu hỏi của Chị Ý (Đồng Nai)
Hỏi đáp pháp luật Theo quy định, hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?
Hồ sơ đăng ký bảo lưu mã chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Trình tự, thời gian xử lý đối với hồ sơ cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Hồ sơ bảo lưu, cấp mã dự kiến tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh Chí (Tp.HCM)
Hỏi đáp pháp luật Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, việc đình chỉ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên bù trừ như thế nào?
Đình chỉ hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ bắt buộc tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam trong những trường hợp nào? Trình tự, thủ tục hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ bắt buộc tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Câu hỏi của chị Quyên (Hà Nội)
Hỏi đáp pháp luật Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, trách nhiệm báo cáo của thành viên bù trừ như thế nào?

Trách nhiệm báo cáo của thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Kiểm tra thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Mẫu bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về quy trình nghiệp vụ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Hỏi đáp pháp luật Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, việc hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện thực hiện ra sao?
Hủy bỏ tư cách thành viên bù trừ tự nguyện tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thế nào? Các hình thức xử lý vi phạm đối với thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành văn bản nhắc nhở thành viên bù trừ trong các trường hợp nào?
Hỏi đáp pháp luật Thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam mở tài khoản tiền gửi và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên thế nào?
Mở tài khoản tiền gửi thành viên và tài khoản chứng khoán ký quỹ thành viên cho thành viên bù trừ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Đăng ký, hủy đăng ký thông tin tài khoản giao dịch, tài khoản chứng khoán ký quỹ cho nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Ký quỹ ban đầu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là gì và phương pháp tính như thế nào? Mong nhận được sự hỗ trợ!
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào