11:47 | 05/12/2022
Loading...

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư như thế nào?

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Phong tỏa công cụ nợ trong hoạt động mua lại, hoán đổi công cụ nợ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào? Mẫu phiếu gửi chứng khoán giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao? Mong nhận được sự hỗ trợ!

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Căn cứ Điều 28 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định về xử lý hồ sơ chuyển khoản tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. VSD thực hiện phong tỏa, giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Thông tư 119/2020/TT-BTC
2. Hồ sơ đề nghị phong tỏa chứng khoán gồm:
a. Yêu cầu chuyển khoản phong tỏa chứng khoán của TVLK/TCMTKTT (Mẫu 28/LK của Quy chế này) (02 bản);
b. Giấy đề nghị phong tỏa chứng khoán của nhà đầu tư (Mẫu 29/LK của Quy chế này) (01 bản).
3. Hồ sơ đề nghị giải tỏa chứng khoán gồm:
a. Yêu cầu chuyển khoản giải tỏa chứng khoán của TVTK/TCMTKTT (Mẫu 30/LK của Quy chế này) (02 bản);
b. Giấy đề nghị giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư (Mẫu 31/LK của Quy chế này) (01 bản).
4. Trường hợp nhà đầu tư, TVLK, TCMTKTT đã được VSD xác nhận phong tỏa chứng khoán làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại tổ chức tín dụng và không thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm tại VSD, được giải tỏa chứng khoán trên cơ sở xác nhận của tổ chức tín dụng. Hồ sơ giải tỏa chứng khoán gồm:
a. Yêu cầu chuyển khoản giải tỏa chứng khoán của TVLK/TCMTKTT (Mẫu 32/LK của Quy chế này) (02 bản);
b. Bảng kê chứng khoán đề nghị giải tỏa có xác nhận chấp thuận giải tỏa của tổ chức tín dụng (bên cho vay) (Mẫu 33/LK của Quy chế này) (01 bản).
5. Thời gian VSD xử lý đề nghị phong tỏa/giải tỏa chứng khoán là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư, TVLK/TCMTKTT.

Phong tỏa, giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Theo Điều 29 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định phong tỏa/giải tỏa chứng khoán theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

Thủ tục, trình tự phong tỏa, giải tỏa chứng khoán của nhà đầu tư được sử dụng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong các giao dịch bảo đảm thực hiện theo Quy chế hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đăng ký tập trung tại VSD của VSD.

Phong tỏa công cụ nợ trong hoạt động mua lại, hoán đổi công cụ nợ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như thế nào?

Tại Điều 27 Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 quy định phong tỏa chứng khoán cơ cấu để góp vốn lập quỹ hoán đổi danh mục tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

Thủ tục, trình tự phong tỏa công cụ nợ trong hoạt động mua lại, hoán đổi công cụ nợ được thực hiện theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của VSD.

Mẫu phiếu gửi chứng khoán giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ra sao?

Theo Mẫu 06B/LK Quy chế Hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 có mẫu phiếu gửi chứng khoán giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

Xem chi tiết tại: Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Lưu ký chứng khoán

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào