Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 0405/2012/CV-SS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1428 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8394:2012 về Lưới kéo đôi tầng đáy nhóm tàu từ 250CV đến 400 CV - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8394:2012 LƯỚI KÉO ĐÔI TẦNG ĐÁY NHÓM TÀU TỪ 250 CV ĐẾN 400 CV - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, KỸ THUẬT LẮP RÁP VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH BẮT Bottom pair trawl net - Basic dimensional parameters, assembly and fishing technique Lời nói đầu TCVN 8394:2012 được chuyển đổi từ các tiêu chuẩn ngành 58

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN II: 2012 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN I: 2009 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 do Hội đồng Dược điển Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6874-1:2013 về Chai chứa khí - Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa - Phần 1: Vật liệu kim loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6874-1:2013 ISO 11114-1:2012 CHAI CHỨA KHÍ - TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA VẬT LIỆU LÀM CHAI VÀ LÀM VAN VỚI KHÍ CHỨA - PHẦN 1: VẬT LIỆU KIM LOẠI Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials Lời nói đầu TCVN 6874-1:2013 thay

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5577:2012 về Rạp chiếu phim - Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5577:2012 RẠP CHIẾU PHIM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Cinemas - Design Standard Lời nói đầu TCVN 5577 : 2012 thay thế TCVN 5577 : 1991 TCVN 5577 : 2012 được chuyển đổi từ TCVN 5577 : 1991 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9228:2012 về Âm học - Xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn bằng áp suất âm - Phương pháp đo so sánh tại hiện trường

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9228 : 2012 ISO 3747 : 2000 ÂM HỌC - XÁC ĐỊNH MỨC CÔNG SUẤT ÂM CỦA NGUỒN PHÁT ỒN BẰNG ÁP SUẤT ÂM - PHƯƠNG PHÁP ĐO SO SÁNH TẠI HIỆN TRƯỜNG Aucostics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Comparison method in situ Lời nói đầu TCVN 9228 : 2012

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386:2012 về Thiết kế công trình chịu động đất - Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà – Phần 2: Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9386:2012 THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG, TÁC ĐỘNG ĐỘNG ĐẤT VÀ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI KẾT CẤU NHÀ PHẦN 2: NỀN MÓNG, TƯỜNG CHẮN VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐỊA KỸ THUẬT Design of structures for earthquake resistances - Part 1: General rules, seismic actions and rules

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5729:2012 về Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu và thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5729 : 2012 ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Expressway − Specifications for design Lời nói đầu TCVN 5729 : 2012 được biên soạn thay thế TCVN 5729:1997 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9165:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9165:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ Hydraulic structure - Technical requirements for earthfill dyke Lời nói đầu TCVN 9165:2012 được chuyển đổi từ QPTL. 1-72 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9148:2012 về Công trình thủy lợi - Xác định hệ số thấm của đất đá chứa nước bằng phương pháp hút nước thí nghiệm từ các lỗ khoan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9148:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA ĐẤT ĐÁ CHỨA NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TỪ CÁC LỖ KHOAN Hydraulic structures - Method for determining water permeability coefficient of soil and rock saturated by pumping water test from boreholes Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9149:2012 về Công trình thủy lợi - Xác định độ thấm nước của đá bằng phương pháp thí nghiệm ép nước vào lỗ khoan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9149:2012 CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC CỦA ĐÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM ÉP NƯỚC VÀO LỖ KHOAN Hydraulic structures - Method for determination rock’s permeability wich by water pressure test into bore hole Lời nói đầu TCVN 9149:2012 được chuyển đổi từ 14TCN 83-91 của Bộ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9151:2012 về Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực cống dưới sâu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9151 : 2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - QUY TRÌNH TÍNH TOÁN THỦY LỰC CỐNG DƯỚI SÂU Hydraulic structures - Hydraulic calculation process of ground sluice Lời nói đầu TCVN 9151:2012 được chuyển đổi từ QP-TL-C-1-75 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tài khoản 1 điều 69 của

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9153:2012 về Công trình thủy lợi - Phương pháp chỉnh lý kết quả thí nghiệm mẫu đất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9153:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP CHỈNH LÝ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT Hydraulic structures - Method for correction of soil test results Lời nói đầu TCVN 9153:2012 được chuyển đổi từ 20 TCN 74-87 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo quy định tại khoản 1 điều 69 của

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6077:2012 về Bản vẽ nhà và công trình dân dụng - Ký hiệu quy ước các trang thiết bị kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6077:2012 BẢN VẼ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG- KÝ HIỆU QUY ƯỚC CÁC TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Building and civil engineering drawings- Simplified representation of technical equipments Lời nói đầu TCVN 6077 : 2012 thay thế TCVN 6077 : 1995 và TCVN 4615 : 1988 TCVN 6077 : 2012 được

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9365:2012 về Nhà văn hóa thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9365 : 2012 NHÀ VĂN HÓA THỂ THAO - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ Building for sports-culture - Basic principles for design Lời nói đầu TCVN 9365 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 281 : 2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5895:2012 về Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Thể hiện các kích thước mô đun, đường và lưới mô đun

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5895:2012 ISO 8560:1986 BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG- THỂ HIỆN CÁC KÍCH THƯỚC MÔ ĐUN, ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔ ĐUN Technical drawings - Construction drawings - Representation of modular sizes, lines and grid Lời nói đầu TCVN 5895 : 2012 thay thế TCVN 5895 : 1995 (ISO 8560 :

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9256:2012 về Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật: Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9256:2012 LẬP HỒ SƠ KỸ THUẬT - TỪ VỰNG - THUẬT NGỮ LIÊN QUAN ĐẾN BẢN VẼ KỸ THUẬT: THUẬT NGỮ CHUNG VÀ CÁC LOẠI BẢN VẼ (Technical product documentation - Vocabulary - Terms relating to technical drawings: General and types of drawings Lời nói đầu TCVN 9256:2012 được chuyển đổi từ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6085:2012 về Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế tạo sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6085:2012 ISO 7437:1990 BẢN VẼ KỸ THUẬT - BẢN VẼ XÂY DỰNG - NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ LẬP BẢN VẼ THI CÔNG CÁC KẾT CẤU CHẾ TẠO SẴN Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of drawings for Prefabricated structural components Lời nói đầu TCVN 6085:2012

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9506:2012 về Cơ sở lưu trú du lịch và các dịch vụ liên quan - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9506:2012 CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Tourist accommodation and other related services - Terminology Lời nói đầu TCVN 9506:2012 được xây dựng trên cơ sở ISO 18513:2003. TCVN 9506:2012 do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9242:2012 về Chất lượng nước - Xác định Amoni nitơ - Phương pháp phân tích dòng (CFA và FIA) và đo phổ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9242:2012 ISO 11732:2005 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH AMONI NITƠ - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÒNG (CFA VÀ FIA) VÀ ĐO PHỔ Water quality - Determination of amonium nitrogen - Method by flow analysis (CFA and FIA) and spectromatric detection Lời nói đầu TCVN 9242:2012 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9050:2012 về Thực phẩm - Xác định xơ tổng số, xơ hòa tan và xơ không hòa tan bằng phương pháp enzym-khối lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9050:2012 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH XƠ TỔNG SỐ, XƠ HÒA TAN VÀ XƠ KHÔNG HÒA TAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYM-KHỐI LƯỢNG Foodstuffs - Determination of total, soluble, and insoluble dietary fiber by enzymatic-gravimetric method Lời nói đầu TCVN 9050:2012 được xây dựng dựa trên cơ sở AOAC 991.43

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ