Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 0405/2012/CV-SS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1403 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8394:2012 về Lưới kéo đôi tầng đáy nhóm tàu từ 250CV đến 400 CV - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8394:2012 LƯỚI KÉO ĐÔI TẦNG ĐÁY NHÓM TÀU TỪ 250 CV ĐẾN 400 CV - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, KỸ THUẬT LẮP RÁP VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH BẮT Bottom pair trawl net - Basic dimensional parameters, assembly and fishing technique Lời nói đầu TCVN 8394:2012 được chuyển đổi từ các tiêu chuẩn ngành 58

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6874-1:2013 về Chai chứa khí - Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa - Phần 1: Vật liệu kim loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6874-1:2013 ISO 11114-1:2012 CHAI CHỨA KHÍ - TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA VẬT LIỆU LÀM CHAI VÀ LÀM VAN VỚI KHÍ CHỨA - PHẦN 1: VẬT LIỆU KIM LOẠI Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials Lời nói đầu TCVN 6874-1:2013 thay

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN II: 2012 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN I: 2009 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 do Hội đồng Dược điển Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9278:2012 về Cà phê quả tươi - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9278:2012 CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI - YÊU CẦU KỸ THUẬT Cherry coffee - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 9278:2012 được chuyển đổi từ 10 TCN 100-88 và 10 TCN 101-88 thành tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Điểm b khoản 2

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9304:2012 về Hạt giống đậu - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9304 : 2012 HẠT GIỐNG ĐẬU - YÊU CẦU KỸ THUẬT Bean seeds - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 9304:2012 do Cục Trồng trọt biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9326:2012 về Máy làm đất - Phương pháp đo thời gian dịch chuyển của bộ phận công tác

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9326 : 2012 MÁY LÀM ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐO THỜI GIAN DỊCH CHUYỂN CỦA BỘ PHẬN CÔNG TÁC Earth-moving machinery - Method for measurement of tool movement time Lời nói đầu TCVN 9326:2012 được soát xét từ TCXDVN 278:2002 theo ISO 5004:1987 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9413:2012 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - An toàn phóng xạ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9413 : 2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG – AN TOÀN PHÓNG XẠ Investigation, assessment of geological – Radiation protection Lời nói đầu TCVN 9413: 2012 – Điều tra, đánh giá địa chất môi trường An toàn phóng xạ - do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản biên soạn, Bộ Tài nguyên và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9414:2012 về Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp Gamma

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9414 : 2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG - PHƯƠNG PHÁP GAMMA Investigation, Assessment of geological Environment - Gamma method Lời nói đầu TCVN 9414 : 2012 - Điều tra, đánh giá địa chất môi trường - Phương pháp gamma - do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản biên soạn, Bộ Tài

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9417:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp điện trường thiên nhiên và nạp điện

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9417:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN VÀ NẠP ĐIỆN Investigation, evaluation and exploration of minerals - Self - potential method and chargsed method Lời nói đầu TCVN 9417 : 2012 - Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9418:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp khí phóng xạ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9418 : 2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN – PHƯƠNG PHÁP KHÍ PHÓNG XẠ Investigation, evaluation and exploration of minerals – Radioactive air method Lời nói đầu TCVN 9418:2012: Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Phương pháp khí phóng xạ - do Tổng cục Địa chất và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9419:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp phổ Gamma

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9419 : 2012 ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN – PHƯƠNG PHÁP PHỔ GAMMA Investigation, evaluation and exploration of minerals – Gamma spectrometric method Lời nói đầu TCVN 9419 : 2012 – Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Phương pháp phổ gamma – do Tổng Cục Địa chất và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9420:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp phổ Gamma phông thấp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9420 : 2012 ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN – PHƯƠNG PHÁP PHỔ GAMMA PHÔNG THẤP Investigation, evaluation and exploration of minerals – Low background gamma spectrometric method Lời nói đầu TCVN 9420 : 2012 – Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Phương pháp phổ gamma

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9421:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp Gamma mặt đất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9421 : 2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - PHƯƠNG PHÁP GAMMA MẶT ĐẤT Investigation, evaluation and exploration of minerals - Terrestrial Gamma method Lời nói đầu TCVN 9421:2012 - Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp gamma mặt đất - do Tổng cục Địa chất

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9422:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9422 : 2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - PHƯƠNG PHÁP CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN Investigation, evaluation and exploration of minerals - Nuclear magnetic resonance method Lời nói đầu TCVN 9422 : 2012 - Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp cộng hưởng từ hạt

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9423:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp phân cực kích thích dòng một chiều

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9423 : 2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN – PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỰC KÍCH THƯỚC DÒNG MỘT CHIỀU Investigation, evaluation and exploration of minerals – DC induced polarization method Lời nói đầu TCVN 9423:2012 – Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Phương pháp Phân cực

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9424:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp trường chuyển

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9424 : 2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN – PHƯƠNG PHÁP TRƯỜNG CHUYỂN Investigation, Evaluation and Exploration of minerals – Transient electromagnetic sounding method Lời nói đầu TCVN 9424: 2012 – Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản -  Phương pháp trường chuyển– do

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9426:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp Georada

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9426:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN – PHƯƠNG PHÁP GEORADA Investigation, evaluation and exploration of minerals – Georadar method Lời nói đầu TCVN 9426:2012 – Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản – Phương pháp Georada – do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản biên soạn,

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9427:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Đo biến thiên từ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9427:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - ĐO BIẾN THIÊN TỪ Investigation, evaluation and exploration of minerals - Measure of magnetic variations Lời nói đầu TCVN 9427:2012 - Đo biến thiên từ - do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản biên soạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9428:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Đo trường từ khu vực

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9428:2012 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - ĐO TRƯỜNG TỪ KHU VỰC Investigation, evaluation and exploration of minerals - Magnetic prospecting for large area Lời nói đầu TCVN 9428 : 2012 - Đo trường từ khu vực - do Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản biên soạn, Bộ Tài nguyên và

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2015 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 37/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 20/04/2015, thay thế Giấy phép số 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2009, và thay thế Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ