Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 0405/2012/CV-SS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1604 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8394:2012 về Lưới kéo đôi tầng đáy nhóm tàu từ 250CV đến 400 CV - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8394:2012 LƯỚI KÉO ĐÔI TẦNG ĐÁY NHÓM TÀU TỪ 250 CV ĐẾN 400 CV - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, KỸ THUẬT LẮP RÁP VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH BẮT Bottom pair trawl net - Basic dimensional parameters, assembly and fishing technique Lời nói đầu TCVN 8394:2012 được chuyển đổi từ các tiêu chuẩn ngành 58

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN II:2012 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN II: 2012 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC Set of national standards for medicines Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 được xây dựng trên nguyên tắc nối tiếp Bộ TCVN I: 2009 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc TCVN II: 2012 do Hội đồng Dược điển Việt Nam biên

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6874-1:2013 (ISO 11114-1:2012) về Chai chứa khí - Tính tương thích của vật liệu làm chai và làm van với khí chứa - Phần 1: Vật liệu kim loại

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6874-1:2013 ISO 11114-1:2012 CHAI CHỨA KHÍ - TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA VẬT LIỆU LÀM CHAI VÀ LÀM VAN VỚI KHÍ CHỨA - PHẦN 1: VẬT LIỆU KIM LOẠI Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials Lời nói đầu TCVN 6874-1:2013 thay

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9274:2012 (ASTM E 2302:2003) về Sơn tín hiệu giao thông – Phương pháp đo hệ số phát sáng dưới ánh sáng khuyếch tán bằng phản xạ kế cầm tay

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9274:2012 ASTM E 2302:2003 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG – PHƯƠNG PHÁP ĐO HỆ SỐ PHÁT SÁNG DƯỚI ÁNH SÁNG KHUẾCH TÁN BẰNG PHẢN XẠ KẾ CẦM TAY Standard Test Method for Measurement of the Luminance Coefficient Under Diffuse lllumination of Pavement Marking Materials Using a Portable

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9584:2012 (ISO 8084:2003) về Máy lâm nghiệp - Kết cấu bảo vệ người vận hành - Phép thử trong phòng thí nghiệm và yêu cầu đặc tính

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9584:2012 ISO 8084:2003 MÁY LÂM NGHIỆP - KẾT CẤU BẢO VỆ NGƯỜI VẬN HÀNH - PHÉP THỬ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ YÊU CẦU ĐẶC TÍNH Machinery for forestry - Operator protective structures - Laboratory tests and performance requirements Lời nói đầu TCVN 9584:2012 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9171:2012 về Thủy tinh và cát để sản xuất thủy tinh – Quy định chung trong phân tích hóa học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9171 : 2012 THỦY TINH VÀ CÁT ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH - QUY ĐỊNH CHUNG TRONG PHÂN TÍCH HÓA HỌC Glass and Sands for glass manufacture - General rules for chemical analysis Lời nói đầu TCVN 9171:2012 được chuyển đổi từ TCXD 128:1985 và TCXD 136:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8898:2012 về Đồ uống có cồn - Xác định hàm lượng các chất dễ bay hơi - Phương pháp sắc kí khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8898:2012 ĐỒ UỐNG CÓ CỒN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CHẤT DỄ BAY HƠI - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Alcohols - Determination of volatile substances content - Gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 8898:2012 được xây dựng dựa trên cơ sở EC No 2870/2000 of 19 December 2000 laying down

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9165:2012 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật đắp đê

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9165:2012 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐẮP ĐÊ Hydraulic structure - Technical requirements for earthfill dyke Lời nói đầu TCVN 9165:2012 được chuyển đổi từ QPTL. 1-72 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9420:2012 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Phương pháp phổ Gamma phông thấp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9420 : 2012 ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN – PHƯƠNG PHÁP PHỔ GAMMA PHÔNG THẤP Investigation, evaluation and exploration of minerals – Low background gamma spectrometric method Lời nói đầu TCVN 9420 : 2012 – Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản: Phương pháp phổ gamma

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8397:2012 về Lưới chụp mực - Thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp và kỹ thuật đánh bắt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8397:2012 LƯỚI CHỤP MỰC - THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC CƠ BẢN, KỸ THUẬT LẮP RÁP VÀ KỸ THUẬT ĐÁNH BẮT Stick-held falling net - Basic dimensional parameters, assembly and fishing technique Lời nói đầu TCVN 8397:2012 được chuyển đổi từ các tiêu chuẩn ngành 28 TCN 221:2005, 28 TCN 222:2005 và 28

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9381:2012 về Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9381:2012 HƯỚNG DẪN ĐÁNG GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structures Lời nói đầu TCVN 9381:2012 chuyển từ TCXDVN 373:2006 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9199:2012 (ISO 17103 : 2009) về Máy nông nghiệp - Máy cắt đĩa quay, máy cắt trống quay và máy cắt dao xoay - Phương pháp thử và điều kiện chấp nhận cho bộ phận bảo vệ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9199 : 2012 ISO 17103 : 2009 MÁY NÔNG NGHIỆP - MÁY CẮT ĐĨA QUAY, MÁY CẮT TRỐNG QUAY VÀ MÁY CẮT DAO XOAY - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN CHO BỘ PHẬN BẢO VỆ Agricultural machinery - Rotary disc mowers, rotary drum mowers and flail mowers - Test methods and acceptance criteria

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9216:2012 về sản phẩm thủy sản bao bột đông lạnh - Phương pháp xác định hàm lượng thủy sản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9216 : 2012 SẢN PHẨM THỦY SẢN BAO BỘT ĐÔNG LẠNH - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THỦY SẢN Frozen coated fish products - Determination of fish flesh content Lời nói đầu TCVN 9216:2012 được xây dựng dựa trên cơ sở AOAC 996.15 Fish Flesh Content (FFC) in Frozen Coated Fish Products;

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9197:2012 (ISO 3965 : 1990) về Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp - Tốc độ cực đại - Phương pháp xác định

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9197 : 2012 ISO 3965 : 1990 MÁY KÉO BÁNH HƠI DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP - TỐC ĐỘ CỰC ĐẠI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Agricultural wheeled tractors - Maximum speeds - Method of determination Lời nói đầu TCVN 9197 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 3965:1990. TCVN 9197 : 2012 do

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9195:2012 (ISO/TS 28924 : 2007) về Máy nông nghiệp - Che chắn cho các bộ phận chuyển động truyền công suất - Mở che chắn không cần dụng cụ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9195 : 2012 ISO/TS 28924 : 2007 MÁY NÔNG NGHIỆP - CHE CHẮN CHO CÁC BỘ PHẬN CHUYỂN ĐỘNG TRUYỀN CÔNG SUẤT - MỞ CHE CHẮN KHÔNG CẦN DỤNG CỤ Agricultural machinery - Guards for moving parts of power transmission - Guard opening without tool Lời nói đầu TCVN 9195 : 2012 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9196:2012 (ISO 10998 : 2008) về Máy kéo nông nghiệp - Yêu cầu đối với hệ thống lái

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9196 : 2012 ISO 10998 : 2008 MÁY KÉO NÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÁI Agricultural tractors - Requirements for steering Lời nói đầu TCVN 9196 : 2012 hoàn toàn tương đương với ISO 10998:2008. TCVN 9196 : 2012 do Trung tâm Giám định Máy và Thiết bị biên soạn, Bộ Nông

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9121:2012 về Trại chăn nuôi gia súc lớn – Yêu cầu chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9121 : 2012 TRẠI CHĂN NUÔI GIA SÚC LỚN - YÊU CẦU CHUNG Ruminant farm - General requirements Lời nói đầu TCVN 9121:2012 do Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8808:2012 (EN 13448 : 2001) về Máy nông lâm nghiệp - Bộ phận cắt giữa hàng cây - Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8808 : 2012 EN 13448 : 2001 MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP – BỘ PHẬN CẮT GIỮA HÀNG CÂY – YÊU CẦU AN TOÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Agricultural and forestry machinery – Inter – row mowing units – Safety requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 8808 : 2012 hoàn toàn tương đương với EN

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9116:2012 về Cống hộp bê tông cốt thép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9116:2012 CỐNG HỘP BÊ TÔNG CỐT THÉP Reinforced concrete box culverts Lời nói đầu TCVN 9116:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 392:2007 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9218:2012 về Nước rau quả - Quy phạm thực hành vệ sinh đối với cơm dừa khô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9218 : 2012 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI CƠM DỪA KHÔ Hygienic practice for desiccated coconut Lời nói đầu TCVN 9218 : 2012 tương đương với CAC/RCP 4-1971 Recommended International Code of Hygienic Practice for Desiccated Coconut, có sửa đổi về biên tập; TCVN 9218 : 2012 do

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status