Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo số 569/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính quý II/2008 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 569/BC-BYT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 16/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/BC-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2008

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II/2008

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện yêu cầu của Bộ Nội vụ tại công văn số 409/BNV- CCHC ngày 12 tháng 2 năm 2007 về báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính hàng quý,Bộ Y tế xin báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính của Bộ trong Quý II/2008 (đến ngày 15/6/2008) như sau:

I. CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế trong quản lý nhà nước về y tế

a. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

Trong quý II năm 2008, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành:

- Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

- Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

- Quyết định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2008.

b. Đề án đã gửi Văn phòng Chính phủ:

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xác định lại giới tính.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định biện pháp khuyến khích thực hiện tốt chính sách dân số và KHHGĐ.

c. Đề án đang hoàn thiện và sẽ gửi Văn phòng Chính phủ trong tháng 6:

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát dân số các vùng biển đảo và ven biển.

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách viện phí (Bao gồm cả nội dung của Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 về khám chữa bệnh cho người nghèo).

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định áp dụng các biện pháp cần thiết để đáp ứng yêu cầu về thuốc kháng HIV trong trường hợp khẩn cấp.

- Dự thảo Nghị định về Kiểm dịch y tế biên giới.

d. Văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Y tế

Từ 14/3/2008 đến 14/6/2008, Bộ Y tế đã ban hành theo thẩm quyền 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 08 Quyết định, 01 Chỉ thị, 04 Thông tư và 02 Thông tư liên tịch. Về cơ bản, các văn bản đã giải quyết được những vấn đề bức xúc của ngành y tế trong các lĩnh vực: Khám chữa bệnh, Y tế dự phòng, Khoa học – Đào tạo, dân số kế hoạch hoá gia đình.v.v. Trong đó, đáng chú ý là Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế làm việc của Bộ Y tế, Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư liên tịch số 32/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 17/4/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008, Nghị quyết số 12/2008/NQ-CP ngày 5/5/2008 về việc yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xó hội và tăng trưởng bền vững; căn cứ Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát và Thông tư số 34/2008/TT-BTC ngày 23/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2008 nhằm kiềm chế lạm phát, ngày 22/5/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị số 05/2008/CT-BYT về việc ngành y tế thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm kiềm chế lạm phát.

2. Về cải cách quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật về y tế

Việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y tế đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các hoạt động ban hành văn bản quy định pháp luật đã được thực hiện nghiêm túc theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các quy định của Chính phủ, các quy định tại Quyết định số 4278/2004/QĐ - BYT ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về y tế và Quyết định số 17/2007/QĐ-BYT ngày 01/02/2007 về việc ban hành Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật về y tế. Hiện nay, căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật trên, Bộ Y tế đang dự thảo quy trình theo dõi, giám sát các hoạt động áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000.

3. Về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp

- Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính của 7 lĩnh vực gồm 1) an toàn vệ sinh thực phẩm, 2) quản lý thuốc, mỹ phẩm, vắc xin sinh phẩm, 3) quản lý hoá chất, 4) khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, 5) trang thiết bị y tế, 6) hành nghề y tư nhân, 7) hành nghề dược tư nhân.

- Thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, ngày 06/5/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 1530/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Bộ Y tế.

- Đã xây dựng chuyên mục "Cải cách hành chính" và "Bạn hỏi, Bộ Y tế trả lời" trên trang tin điện tử của Bộ để thu thập ý kiến phản hồi của các doanh nghiệp và người dân về những vấn đề liên quan đến y tế. Hiện Bộ Y tế đang tổ chức, cơ cấu lại cán bộ các đơn vị có liên quan để tiếp nhận và thường xuyên xử lý thông tin trả lời bạn đọc trên chuyên mục.

II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của ngành Y tế.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bản dự thảo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Y tế trên nguyên tắc một việc được giao cho một đơn vị đầu mối, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ giữa các đơn vị.

- Đang xây dựng Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

- Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở y tế, phòng y tế huyện thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Ban hành Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số-kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.

- Đã phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Nghị định hệ thống tổ chức, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm; Văn phòng Chính phủ đã trình xin ý kiến các Thành viên Chính phủ.

- Kiện toàn Ban Quản lý, Ban Điều hành các Chương trình, dự án của Bộ Y tế, Ban Chủ nhiệm các Chương trình và Ban điều hành các dự án thuộc Chương trình mục tiêu y tế quốc gia.

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị sự nghiệp y tế xây dựng đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, bộ máy, biên chế theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thành lập và kiện toàn các tổ chức:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế theo Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007, trong đó ngày 22/4/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định số 16/2008/QĐ-BYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Khám chữa bệnh.

- Trong quý II, Bộ Y tế đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận cán bộ, viên chức, tài sản, tài chính của Bệnh viện đa khoa huyện Núi Thành, thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam; tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; tổ chức bàn giao tài sản cho Công ty Vắc xin Pasteur Đà Lạt được thành lập theo Quyết định số 5527/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Bộ Y tế tiếp tục thẩm định đề án chuyển đổi của Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế thành tổ chức khoa học công nghệ công lập tự trang trải kinh phí.

3. Về chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế:

- Bộ Y tế đang tổng hợp ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành để hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung ương tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng.

- Bộ Y tế đã thành lập Tổ Công tác xây dựng đề án sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ (về quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Y tế), và chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn bản, chính sách thu hút cán bộ, viên chức y tế về công tác tại vùng khó khăn; dự kiến hoàn thành các đề án này và trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2008.

- Để hỗ trợ nâng cao năng lực đào tạo cho các trường đại học, cao đẳng của ngành y tế, ngày 11/4/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1278/QĐ-BYT phê duyệt "Đề án mời Giáo sư, Phó Giáo sư và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khỏe, tự nguyện tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và dịch vụ y tế". Hiện nay Bộ Y tế đang tích cực triển khai đề án này.

Bộ cũng tiếp tục hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện các chính sách chuyển ngạch, nâng ngạch, chính sách lương và các chính sách khác đối với các cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế.

III. THỰC HIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

- Tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm việc phân cấp trong phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu theo Quyết định số 2738/QĐ-BYT ngày 24/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu của các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Quyết định số 4318/QĐ-BYT ngày 06/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc uỷ quyền cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu từ nguồn ngân sách chi thường xuyên và các nguồn thu hợp pháp khác, từ quỹ phát triển sự nghiệp, quỹ khen thưởng phúc lợi.

- Đang xây dựng cơ chế uỷ quyền cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế phê duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu từ nguồn vốn ODA, để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở thực hiện công tác đấu thầu, đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của cơ sở trong công tác đấu thầu nói riêng và thực hiện quá trình triển khai phân cấp quản lý tài chính nói chung.

IV. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC

- Đã tiến hành khảo sát về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, trên cơ sở đó, sẽ ban hành Quyết định giao biên chế sự nghiệp năm 2008 cho các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế. Bộ Y tế đã thực hiện Kế hoạch giám sát của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội về đánh giá 5 năm thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức về tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức viên chức.

- Trong Quý II/2008, Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc và giám sát các đơn vị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị theo quy định hiện hành về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các đơn vị. Bộ Y tế đã ra Thông báo 3 đợt nghỉ hưu đối với 38 cán bộ, viên chức và thông báo nghỉ quản lý đối với 16 cán bộ viên chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Y tế và ban hành quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ thời gian công tác theo quy định.

- Đã kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo của các đơn vị thuộc Bộ (như Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Vụ Y dược cổ truyền, Vụ Sức khoẻ Bà mẹ - Trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Viện Sốt rét – ký sinh trung – côn trùng Trung ương, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Viện Y học lao động và Vệ sinh Môi trường, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương….). Tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức cơ quan Bộ Y tế cho chỉ tiêu biên chế năm 2007.

- Đã ban hành văn bản hướng dẫn luân chuyển cán bộ trong các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và luân phiên cán bộ, viên chức tuyến trên hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức y tế về lý luận chính trị cao cấp, Quản lý hành chính Nhà nước, ngoại ngữ, tin học năm 2008 và thực hiện tốt công tác đào tạo ở nước ngoài theo kế hoạch.

V. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ XÃ HỘI HOÁ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NHÂN DÂN

- Bộ Y tế đã xây dựng và trình Chính phủ Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác xã hội hoá chăm sóc sức khoẻ nhân dân; được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 26/5/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XII.

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2008/QH12 về đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật xã hội hoá để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, trong đó nêu rõ "tăng tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp y tế, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao hơn tốc độ tăng chi bình quân của ngân sách nhà nước; dành ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng và tiếp tục cho phép phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, khu vực, trạm y tế xã, bệnh viện lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn. Nghị quyết Quốc hội đã giao Chính phủ khẩn trương rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật để đẩy nhanh việc thực hiện xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Bộ Y tế đã chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và đề xuất danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá, để gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

VI. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI NGÀNH Y TẾ

- Ngày 08/4/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1232/QĐ-BYT về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, sửa chữa lớn tài sản từ kinh phí chi thường xuyên và các quỹ của các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ.

- Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tiết kiệm phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, ngày 16/5/2008, Bộ Y tế đã hướng dẫn các đơn vị hành chính và sự nghiệp trực thuộc Bộ tiến hành rà soát các dự án và thực hiện tiết kiệm chi ngân sách, cắt giảm những khoản mục chi chưa cần thiết (công văn 3468/BYT-KH-TC).

- Hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị và các Bộ chức năng xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người cận nghèo có sự hỗ trợ kinh phí của nhà nước.

VII. CÔNG TÁC HIỆN ĐẠI HOÁ NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

- Trong Quý II/2008, Bộ Y tế đã tổ chức buổi Lễ đón nhận chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 của 5 đơn vị thuộc Bộ Y tế (gồm Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý dược, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Cục Phòng chống HIV/AIDS). Năm đơn vị này đã ban hành và áp dụng 70 quy trình.

- Đối với các đơn vị còn lại, Bộ Y tế đã xây dựng 28 quy trình và đang tiếp tục hoàn thiện để ban hành và triển khai áp dụng trong năm 2008. Các đơn vị này đang tiếp tục đề xuất các quy trình xây dựng trong năm 2008.

- Song song với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2000 , Bộ Y tế đang triển khai áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) nhằm nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian xử lý văn bản.Để có cơ sở pháp lý cho thực hiện hoạt động này, ngày 18/3/2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-BYT về việc Ban hành Quy chế giao dịch trên phần mềm Văn phòng điện tử (eOffice) trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước của Cơ quan Bộ Y tế và đã ban hành kế hoạch triển khai xử lý văn bản qua phần mềm Văn phòng điện tử trong năm 2008. Hiện Bộ Y tế đang đôn đốc các đơn vị triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trên đây là báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện cải cách hành chính Quý II năm 2008 tính đến ngày 15/06/2008 của Bộ Y tế. Kính gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo số 569/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính quý II/2008 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.956
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153