Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10/2008/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 10/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CÁC BIỆN PHÁP KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Giá dầu và hầu hết các nguyên vật liệu cơ bản và lương thực, thực phẩm trên thị trường thế giới tăng cao; sự suy giảm của kinh tế Mỹ đã tác động mạnh và kéo theo sự suy giảm của nhiều nền kinh tế. Trong nước, đợt rét đậm, rét hại lịch sử kéo dài ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã gây tổn thất lớn về vật chất và tác động bất lợi đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Trong điều kiện kinh tế nước ta có sức cạnh tranh chưa cao lại mới bước đầu vận hành theo cơ chế thị trường và đang hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới thì những hệ quả nặng nề của thiên tai, dịch bệnh và những biến động bất lợi của kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng và đến mặt bằng giá trong nước.

Trước tình hình này, Chính phủ đã thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của đất nước ta là: kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Để đạt được những nhiệm vụ và mục tiêu nêu trên, một mặt phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02/2008/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về điều hành kinh tế - xã hội năm 2008, mặt khác cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau đây:

I. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CHẶT CHẼ

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động, linh hoạt trong việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ theo nguyên tắc thị trường, kiểm soát chặt chẽ tổng phương tiện thanh toán và tổng dư nợ tín dụng nhưng phải bảo đảm tính thanh khoản của nền kinh tế và hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để giảm dần lãi suất huy động theo hướng thực hiện chính sách lãi suất thực dương. Tăng cường kiểm soát và giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng thương mại để bảo đảm việc tuân thủ đúng các quy định về huy động, cho vay và chất lượng tín dụng. Kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

2. Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia sớm ổn định tổ chức, kịp thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tăng cường các công cụ giám sát theo cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế để chủ động cảnh báo và xử lý tốt hơn những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ.

II. KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHI TIÊU CÔNG

1. Điều hành chính sách tài khóa theo hướng tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách; kiểm soát chặt chẽ đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, nhất là đầu tư vào các dự án không thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp; phấn đấu giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách.

2. Thực hiện việc cắt giảm, sắp xếp lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong kế hoạch năm 2008 từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư nhà nước và đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, trước hết là các công trình đầu tư kém hiệu quả, các công trình chưa thực sự cần thiết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính triển khai nội dung này ngay trong việc rà soát lại và cân đối nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước. Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện việc rà soát chặt chẽ các hạng mục đầu tư để cắt bỏ các công trình đầu tư kém hiệu quả, tập trung vốn cho những công trình sắp hoàn thành, những công trình đầu tư cho sản xuất hàng hóa thuộc mọi thành phần kinh tế để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sản xuất.

3. Các Bộ liên quan, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản về đầu tư xây dựng, kịp thời ban hành hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình sớm đưa vào khai thác phát huy hiệu quả.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc nghiên cứu để chuyển một số công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách sang hình thức đầu tư BOT từ nguồn vốn trong và ngoài nước hoặc bán, chuyển nhượng công trình có khả năng thu hồi vốn cho doanh nghiệp, tư nhân khai thác hoặc đầu tư tiếp để nâng cao hiệu quả đầu tư.

5. Bộ Tài chính chủ trì rà soát, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty lớn. Sơ kết mô hình tập đoàn kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị để thực hiện trong quý IV năm 2008.

6. Thực hiện chính sách tiết kiệm đồng bộ, chặt chẽ, nghiêm ngặt trong tất cả các cấp, các ngành, trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đưa nội dung thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách, trong sản xuất và đời sống vào chương trình cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong năm 2008 và những năm tiếp theo. Năm 2008, ngoài việc tiết kiệm bình quân 10% chi phí hành chính (trừ tiền lương, phụ cấp lương, các khoản chi cho con người theo chế độ quy định) của các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước, thực hiện cắt giảm những khoản chi mua sắm chưa thật cần thiết, giảm tối đa các hội nghị toàn quốc, giảm chi phí đi lại (nhất là đi lại bằng máy bay); cắt giảm các khoản chi tiếp khách, các đoàn công tác nước ngoài bằng vốn ngân sách hoặc có nguồn gốc ngân sách mà không thật thiết thực; tiết kiệm năng lượng, phương tiện triệt để hơn nữa. Giảm các chi phí cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua,... gây tốn kém, lãng phí. Bộ Tài chính chủ trì giao chỉ tiêu và hướng dẫn nội dung và tổ chức triển khai các đơn vị thực hiện.

7. Phấn đấu năm 2008 thu ngân sách thực hiện vượt dự toán đã được giao, tăng dự phòng để chi cho khắc phục thiên tai, an sinh xã hội, giảm thêm tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với mục tiêu mà Quốc hội đã giao cho năm 2008.

III. TẬP TRUNG SỨC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ, BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG CẦU VỀ HÀNG HÓA

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì:

a. Phối hợp với các địa phương khắc phục nhanh hậu quả của thiên tai và dịch bệnh để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo phát triển trồng rau màu, chăn nuôi, tăng nguồn cung thực phẩm nhằm sớm ổn định giá cả lương thực, thực phẩm, chuẩn bị đủ giống cho sản xuất vụ mùa, hè thu;

b. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp để phát hiện sớm, chủ động thực hiện và hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn và dập tắt một cách tích cực, kiên quyết, có hiệu quả dịch cúm gia cầm, lơn tai xanh, lở mồm long móng ở trâu, bò và cúm A (H5N1) ở người;

c. Chỉ đạo triển khai việc tu bổ các công trình hồ chứa, đê điều, công trình thủy lợi nhằm chủ động đối phó với thiên tai trong mùa bão, lũ sắp tới để đảm bảo an toàn lao động cho sản xuất và đời sống.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính để giải quyết nhanh việc tiếp cận, sử dụng vốn, đất đai, mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển. Đồng thời, chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn do biến động giá làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trước hết là giá dự toán các công trình đang triển khai có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc tiếp tục rà soát, xóa bỏ các quy định không phù hợp gây cản trở cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển.

4. Bộ Công Thương chủ trì làm việc với các Bộ liên quan, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp kinh doanh về việc bảo đảm nguồn hàng; đồng thời, có trách nhiệm cùng Chính phủ kiềm giữ giá cả các mặt hàng thiết yếu, như: lương thực, thuốc chữa bệnh, xăng dầu, sắt thép, xi măng, phân bón,... Chủ động đề ra và áp dụng phương án khắc phục tình trạng thiếu điện và bảo đảm điện cho sản xuất.

IV. ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU, KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ NHẬP KHẨU, GIẢM NHẬP SIÊU

1. Bộ Công Thương chủ trì:

a. Đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất khẩu để giảm chi phí cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam đi đôi với việc áp dụng các hàng rào kỹ thuật và các biện pháp nhập khác phù hợp với các cam kết quốc tế của nước ta để giảm nhập siêu, kể cả việc tăng thuế nhập khẩu những mặt hàng không thiết yếu.

b. Hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại đối với hàng xuất khẩu; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại các thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới để tăng xuất khẩu;

c. Tăng cường các giải pháp khuyến khích sản xuất trong nước để thay thế hàng nhập khẩu, thúc đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ và du lịch;

d. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đề xuất cơ chế, chính sách bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm trên thị trường nội địa, bảo đảm an ninh lương thực và kiềm chế sự tăng giá quá mức của nhóm hàng này. Điều hành và kiểm sóat để xuất khẩu gạo năm 2008 ở mức 3,5 đến 4 triệu tấn.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá phù hợp với chủ trương đẩy mạnh xuất khẩu. Có cơ chế và chỉ đạo các ngân hàng thương mại mua hết ngoại tệ cho các doanh nghiệp xuất khẩu, xử lý kịp thời các ách tắc về tín dụng, đáp ứng nhu cầu vay vốn hợp lý cho xuất khẩu.

3. Bộ Tài chính chủ động, linh hoạt trong việc sử dụng công cụ thuế để tăng thuế xuất khẩu ở mức hợp lý đối với than, dầu thô. Điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt ở mức hợp lý đối với một số mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu như: ô tô nguyên chiếc, kinh kiện lắp ráp ô tô dưới 12 chỗ ngồi, một số mặt hàng điện tử, điện lạnh, xe và linh kiện lắp ráp xe hai bánh gắn máy, rượu, bia để thực hiện mục tiêu giảm nhập siêu nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với cam kết hội nhập; kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách về thuế, áp dụng các hàng rào kỹ thuật và các biện pháp khác cần thiết, phù hợp với các cam kết quốc tế để hạn chế các mặt hàng thuộc diện không khuyến khích nhập khẩu.

V. TRIỆT ĐỂ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG

Tình trạng lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở các cơ quan, đơn vị, trong dân cư, tiềm năng tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng rất lớn. Trước hết, Chính phủ chỉ đạo việc triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước. Các đơn vị phải chủ động sử dụng dự toán đã được giao để thực hiện các nhiệm vụ, kể cả trong trường hợp giá cả tăng. Không bổ sung chi ngân sách ngoài dự toán.

Các doanh nghiệp phải rà soát tất cả các khoản chi nhằm hạ giá thành và phí lưu thông. Tăng cường công tác giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty 90, 91 để chấn chỉnh ngay việc đầu tư kém hiệu quả, đầu tư ra ngoài ngành sản xuất chính và cơ cấu đầu tư bất hợp lý trong thời gian qua của các đơn vị này.

Chính phủ kêu gọi mọi người, mọi nhà triệt để tiết kiệm tiêu dùng, nhất là nhiên liệu, năng lượng.

VI. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỐNG ĐẦU CƠ BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, KIỂM SOÁT VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ

1. Bộ Công Thương chủ trì triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa; đồng thời, tăng cường chỉ đạo thực hiện quản lý thị trường, nhất thiết không để xảy ra tình trạng lạm dụng các biến động về nguồn hàng, giá cả trên thị trường để đầu cơ, nâng giá, nhất là đối với các loại vật tư quan trọng như: xăng, dầu, điện, xi măng, sắt, thép, phân bón, thuốc trừ sâu và hàng tiêu dùng thiết yếu như: lương thực, thuốc chữa bệnh,... Phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại, trốn lậu thuế và buôn lậu qua biên giới, đặc biệt là buôn lậu xăng, dầu, khoáng sản, lương thực...

2. Bộ Tài chính tăng cường kiểm soát việc chấp hành pháp luật nhà nước về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải triệt để chấp hành các quy định về quản lý giá, thường xuyên kiểm tra giá bán tại các mạng lưới bán lẻ của doanh nghiệp mình.

4. Các tổng công ty nhà nước phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện yêu cầu này và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động của hệ thống bán lẻ và đại lý bán lẻ của doanh nghiệp.

Chính phủ yêu cầu các hiệp hội ngành hàng tham gia tích cực, ủng hộ các chủ trương và giải pháp bình ổn thị trường, giá cả.

VII. TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT CỦA NHÂN DÂN, MỞ RỘNG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH VỀ AN SINH XÃ HỘI

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Bộ, địa phương và cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân thông qua việc đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm, hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân, nhất là vùng nghèo, hộ nghèo, vùng bị thiên tai, người lao động có thu nhập thấp.

1. Bộ Tài chính chủ trì:

a) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc triển khai thực hiện các chính sách về điều chỉnh mức lương tối thiểu mà Chính phủ đã ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006; kiểm tra việc xuất gạo dự trữ quốc gia để cấp không thu tiền cho hộ đồng bào bị thiên tai, thiếu đói;

b) Tổ chức thực hiện đầy đủ và có hiệu quả chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ như: hỗ trợ dầu hỏa ở nơi không có điện hoặc thiếu điện; nâng học bổng cho học sinh dân tộc các trường nội trú; hỗ trợ thêm cho người nghèo và cho trẻ em dưới 6 tuổi; hỗ trợ lãi suất để đầu tư thay máy tiết kiệm nhiên liệu, bảo hiểm phương tiện và con người. Tiếp tục nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ chính sách bảo đảm an sinh xã hội;

c) Chủ trì cùng Bộ Công Thương giám sát việc triển khai thực hiện từ nay cho đến hết tháng 6 năm 2008, chưa tăng giá điện, than, xăng, dầu; giữ ổn định giá xi măng, phân bón, nước sạch, thuốc chữa bệnh, vé máy bay, tàu hỏa, vé xe buýt; giữ ổn định mức thu học phí, viện phí. Đồng thời nắm chắc diễn biến của lạm phát, đề xuất với Chính phủ các giải pháp thích hợp tiếp theo.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường các nguồn vốn giá rẻ cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để tiếp tục thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

3. Các Bộ quản lý, Ủy ban nhân dân các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các giải pháp hỗ trợ khác đối với các vùng khó khăn, vùng bị thiên tai. Đồng thời, theo dõi, nắm chắc diễn biến giá cả, đời sống nhân dân trên địa bàn, xử lý kịp thời những vấn đề xã hội gây bức xúc; tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đúng, đủ các chính sách xã hội của Nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm nguồn hỗ trợ của Nhà nước đến đúng đối tượng, không bị thất thoát, tham nhũng.

VIII. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ TUYÊN TRUYỀN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tất cả các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện các mục tiêu và giải pháp đã đề ra nhằm đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, phát triển ổn định.

Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, khó khăn thách thức rất gay gắt nhưng thời cơ, thuận lợi và tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế nước ta còn rất lớn và rất cơ bản. Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu, các giải pháp trên, có kế hoạch tổ chức thực hiện ngay trong tháng 4 năm 2008.

2. Các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin chính xác, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực nhạy cảm này, tránh những thông tin sai sự thật có tính kích động, gây tâm lý bất an trong xã hội./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương và các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT,
các
Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 10/2008/NQ-CP

Hanoi, April 17, 2008

 

RESOLUTION

ON MEASURES OF RESTRAINING INFLATION, STABILIZING MACRO ECONOMY AND ENSURING SOCIAL SECURITY AND SUSTAINABLE GROWTH

The world economy is undergoing complicated and unforeseeable changes. The prices of oil, foodstuff, food and most basic materials have sharply risen on the world market.

The United States’ economic decline has largely affected and resulted in the recession of many economies. Domestically, the historic prolonged cold snap in the northern and northern central regions has caused great material damage and exerted adverse impacts on agricultural production and people’s life. Severe consequences of natural disasters, epidemics and unfavorable global economic changes have caused negative impacts on the growth and price level of Vietnam’s economy which is still not highly competitive and in the early stage of the market mechanism in the process of deep and wide integration into the world economy.

Coping with this situation, the Government has agreed that the country’s central tasks at present are to restrain inflation, maintain macroeconomic stability and ensure social security and sustainable growth, of which inflation restraint is the top priority target. In order to fulfill the above tasks and targets, on the one hand, to step up the implementation of the Government’s Resolution No. 02/2008/NQ-CP dated January 9, 2008, on socio-economic administration in 2008, and on the other hand, to concentrate on directing the drastic and coordinated implementation of the following major solutions:

I. ADOPTING TIGHT MONETARY POLICIES

1. The State Bank of Vietnam must be proactive and flexible in using monetary policy instruments according to market principles, tightly control total payment instruments and credit debt balance, but ensure the liquidity of the economy and the operation of banks and credit institutions.

To flexibly use monetary policy instruments in order to gradually lower deposit interests toward a positive actual interest policy. To increase tight control and supervision of commercial banks' operation to ensure their observance of regulations on capital raising, lending and credit quality. To promptly detect and handle violations according to law to reduce risks in banking operations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. TIGHTLY CONTROLLING AND RAISING THE EFFICIENCY OF PUBLIC SPENDING

1. To administer fiscal policies toward saving regular spending and raising the efficiency of state-invested capital; to tightly control investment of state enterprises, especially investment in projects in domains which are not their principal production or business lines; to strive for reducing the state budget deficit.

2. To reduce and rearrange the 2008 plan's capital construction investment from the state budget, government bonds, state investment credit and state enterprises' investment, firstly inefficiently invested or non-urgent works. The Ministry of Planning and Investment and the Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for immediately implementing this content concerning the review and balancing of state budget capital sources. Ministers, presidents of provincial/municipal People’s committees, general directors and management board chairmen of state economic groups and corporations, shall, within their assigned functions and tasks, closely review investment items in order to cancel inefficiently invested works and concentrate capital on to-be-completed-soon works and commodity production investment works of all economic sectors for faster implementation and early operation.

3. Concerned ministries, especially the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Construction and the Ministry of Finance, shall promptly complete documents on construction investment and timely promulgate documents guiding the settlement of arising problems to speed up the disbursement of funds for works in order to put them into effective operation.

4. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for considering switching a number of state budget-invested works to BOT (build-operate-transfer) investment with domestic and overseas capital, or selling, transferring capital-recoverable works to enterprises or individuals for exploitation or continued investment to raise their investment efficiency.

5. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for reviewing and proposing measures to redress investment activities of state enterprises, economic groups and major corporations. To conduct preliminary review of the economic group model under the Resolution of the third plenum of the Party Central Committee, the IXth congress. The Ministry of Planning and Investment shall coordinate with the Ministry of Finance in making preparations for the implementation of these measures in the fourth quarter of 2008.

6. To implement thrift practice policies in a coordinated, tight and strict manner at all levels, branches and the entire political system. To incorporate the content of practicing thrift in budget spending, production and life into the campaign on "Studying and following the moral example of President Ho Chi Minh" in 2008 and the following years. In 2008, apart from saving an average 10% of administrative expenses (except for wages, wage allowances and expenses for personnel according to regulations) of state budget-funded agencies, to cut spending on non-essential procurements, reduce to the utmost the number of national conferences, reduce travel expenses (especially travel by air); cut expenses for reception, impractical overseas business trips funded by originated from the state budget; to further save power and supplies. To reduce expenses for costly and wasteful festive activities, anniversaries and events on conferring medals or emulation titles. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for allocating norms to, and guiding and organizing implementation contents for, units.

7. To strive for higher-than-planned state budget revenues in 2008. To increase reserves for spending on social security and handling of natural

disaster consequences, to further lower the 2008 state budget deficit percentage set by the National Assembly.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Ministry of Agriculture and Rural Development shall:

a/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with localities in, handling consequences of natural disasters and epidemics to boost agricultural production, directing the development of subsidiary crops and animal raising in order to increase food supply sources, stabilize foodstuff and food prices, and prepare sufficient seeds for the summer-autumn and winter crops;

b/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with functional agencies and local administrations of all levels in, early detecting, proactively implementing and guiding the implementation of, measures to actively, completely and effectively prevent, fight, stop and eliminate the avian influenza, blue-ear disease of pigs, foot-and-mouth disease of cattle and the type-A influenza (H5N1) in humans;

c/ Direct the improvement of reservoirs, dikes and irrigation works in order to proactively cope with natural disasters in the upcoming flood season and ensure safety for production and life.

2. The Ministers of planning and Investment; Industry and Trade; Natural and Trade; Natural Resources and Environment; and Agriculture and Rural Development, the State Bank of Vietnam Governor, and presidents of provincial/municipal People’s Committees shall drastically direct the prompt settlement of administrative procedure-related problems for faster access to and use of capital and land and market expansion in order to boost production development. Simultaneously to proactively lake appropriate measures to handle price fluctuation-related problems that affect enterprises' production and business activities, firstly prices used in the cost estimates of ongoing state-funded works to ensure their early completion and operation.

3. The Ministry of Planning and Investment shall assume the prime responsibility for scrutinizing and annulling irrelevant regulations that hinder investment and business activities in order to facilitate the development of economic sectors.

4. The Ministry of Industry and Trade shall work with concerned ministries, trade associations and enterprises to ensure commodity supply; and together government, shall control prices of essential goods such as foodstuff, medicine, petrol, gasoline, iron, steel, cement and fertilizer. To proactively propose and implement schemes to handle the power shortage and implement schemes to handle the power shortage and ensure sufficient power supply for production.

IV. BOOSTING EXPORTS, TIGHTLY CONTROLLING IMPORTS AND REDUCING TRADE DEFICIT

1. The Ministry of Industry and Trade shall assume the prime responsibility for:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Supporting trade promotion for exported goods; boosting promotion activities in traditional markets and seeking new markets to increase exports;

c/ Increasing solutions to encourage domestic production for import substitute, strongly promoting service and tourist activities;

d/ And coordinate with the Ministry of Agriculture and Rural Development in proposing mechanisms and policies to ensure foodstuff and food supply on the domestic market and food security and restrain sharp rises in prices of this commodity group; directing and limiting 2008 rice exports at 3.5 - 4 million tons.

2. The Slate Bank of Vietnam shall assume the prime responsibility for implementing monetary and exchange rate policies in conformity with the export promotion policy. To adopt mechanisms for and direct commercial banks to buy foreign currencies for export enterprises, to promptly handle credit-related problems and meet reasonable loan demands for export.

3. The Ministry of Finance shall proactively and flexibly use taxation instruments to rationally raise export tariff on coal and crude oil. To rationally raise import and special consumption taxes on a number of non-essential consumer goods such as automobiles, parts of under-12-seat automobiles, some electronic refrigeration goods, two-wheel motor vehicles and their parts, liquor and beer in order to reduce trade deficit while ensuring compliance with international integration commitments; to propose adjustments to tax mechanisms and policies and impose technical barriers and other necessary measures to restrict goods items the import of which is not encouraged in accordance with international commitments.

V. DRASTICALLY PRACTICING THRIFT IN PRODUCTION AND CONSUMPTION

Waste in production and consumption remains rampant in agencies, units and the population, the potential for saving in production and consumption remains large. Firstly, the Government shall instruct thrift practice and waste combat in state budget use. Units shall proactively use allocated funds to fulfill their tasks even in case of price increase. Not to supplement unplanned budget funds.

Enterprises shall review all expenses in order to cut production costs and circulation expenses. To intensify financial supervision of state enterprises, especially economic groups, Corporations 90 and 91, in order to promptly redress inefficient investment, investment outside principal production domains and improper investment structure of these units over the past time.

The Government calls for everybody and every family to absolutely save consumption, especially of fuel and power.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The Ministry of Industry and Trade shall assume the prime responsibility for implementing solutions to ensure commodity supply-demand balance; at the same time, increasingly intensify market control to resolutely prevent the abuse of changes in goods supply and prices on the market for speculation and price hike, especially for important materials such as petrol, gasoline, power, cement, iron, steel, fertilizer, pesticide and essential consumer goods such as food and medicine. To coordinate with local administrations in directing functional agencies in intensifying measures to stop trade frauds, lax evasion and cross-border smuggling, especially smuggling of petrol, gasoline, minerals and foodstuff.

2. The Ministry of Finance shall increase supervision of the compliance of state regulations on prices and strictly handle violations.

3. Enterprises of all economic sectors shall strictly observe regulations on price management, regularly examine sale prices in their retail state networks and retail agents.

4. State corporations shall set an example meeting this requirement and be responsible before the Government for the operation of their retails sale networks and retail agents.

The Government requests trade associations to actively participate in the implementation of, and support, guidelines and solutions on price and market stabilization.

VII. INTENSIFYING SUPPORTIVE MEASURES TO STABILIZE PEOPLE’S LIFE AND PRODUCTION, EXPANDING THE IMPLEMENTATION OF SECURITY POLICIES

Based on their assigned functions and tasks, ministries, localities and concerned agencies shall increase measures to provide social security support and stabilize people's life by boosting efforts in hunger alleviation and poverty reduction and employment generation, providing support to stabilize people's life, especially of poor households, disaster-hit areas and laborers with low incomes.

1. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for:

a/ And coordinate with concerned agencies in examining the implementation of the Government's policies on adjustment of minimum

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ Fully and effectively implementing policies to support ethnic minority people, policy beneficiary households, poor households, households living just below the poverty line and fishermen under the Prime Minister's Decision No. 289/QD-TTg dated March 18, 2008, including providing kerosene in areas having no or lacking electricity; raising scholarships for ethnic minority pupils in boarding schools; providing additional support for pupils of preschools and semi-boarding schools who come from poor households, raising health insurance levels for the poor and under-6 children; supporting interest for investment in energy-conserving machinery and insurance for equipment and humans. To continue studying policies to assure social security for submission to the Prime Minister.

c/ Reviewing and reducing fees collected from farmers;

d/ Together with the Ministry of Industry and Trade, supervising the implementation of the following contents from now to the end of June 2008: not increasing the prices of electricity, coal, petrol and gasoline yet; stabilizing the prices of cement, fertilizer, clean water, medicines, air, railway and bus fares; stabilizing the levels of school and hospital fees. At the same time, closely watching for inflation developments in order to propose appropriate subsequent measures to the Government.

2. The Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment and the State Bank of Vietnam together with People's Committees of all levels shall increase low-cost capital sources for the Social Policy Bank for continued implementation of preferential credit programs for poor households and social policy beneficiaries.

3. Ministries and People's Committees of localities shall continue boosting the implementation of national target programs and other supportive solutions for difficulty- and natural disaster-hit areas. Simultaneously, to monitor and supervise price fluctuations and people's life in their localities and promptly settle pressing social problems; to increase the examination and supervision of and fully and properly implement the State's supportive policies for beneficiaries, ensuring that the State support is given to proper beneficiaries without loss and corruption.

VIII. PROMOTING COMMUNICATION AND PROPAGATION

1. The Ministry of Information and Communication shall direct communication and propagation work in order to create high consensus in all levels, branches, localities, enterprises and people of all social strata for the fulfillment of targets and solutions set to handle economic difficulties for stable development.

These tasks are heavy and challenges are tough, but opportunities, advantages and potential for Vietnam’s economic growth remain large and basic. The Government requests ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and presidents of provincial/municipal People’s Committees, based on their assigned functions and tasks, and the above tasks, targets and solutions, to adopt plans for implementation immediately in April 2008.

2. The mass media shall precisely report and support the State's guidelines and policies on this sensitive area and avoid untruthful information that is provocative or may cause public anxiety.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17/04/2008 về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.103

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!