Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU DIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 153591 văn bản

121

Quyết định 2617/QĐ-BCT về khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2019 do Bộ Công thương ban hành

2617/QD-BCT,Quyết định 2617 2019,Bộ Công thương,Giá bán điện,Khung giá bán điện,Tổng Công ty Điện lực,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2617/QĐ-BCT Hà Nội,

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

122

Công điện 01/CĐ-TTg năm 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ điện

01/CD-TTg,Công điện 01 2015,Thủ tướng Chính phủ,Thi hành,Luật bảo hiểm y tế sửa đổi ,Bảo hiểm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 01/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm

Ban hành: 01/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2015

123

Thông báo 77/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về rà soát, làm rõ nội dung của Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC RÀ SOÁT, LÀM RÕ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA Ngày 08 tháng 02 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

124

Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

29/2019/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN TRẺ EM Căn cứ Luật trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016; Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

125

Quyết định 2445/QĐ-BTC năm 2018 về Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2445/QD-BTC,Quyết định 2445 2018,Bộ Tài chính,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Ngành tài chính,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2445/QĐ-BTC

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

126

Quyết định 455/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2017-2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

127

Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2019 về sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 02 huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

768/QD-UBND,Quyết định 768 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 768/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

128

Quyết định 1124/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1124/QD-TTg,Quyết định 1124 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chính phủ điện tử,Danh sách thành viên,Ủy Ban quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1124/QĐ-TTg

Ban hành: 08/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

129

Quyết định 33/2019/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức cấp và quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp , ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - hội ở cấp ; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa

QUYẾT ĐỊNH GIAO SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP VÀ QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP , Ở THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ; MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - HỘI Ở CẤP ; MỨC BỒI DƯỠNG NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC CỦA THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN

Ban hành: 27/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

130

Quyết định 2874/QĐ-UBND năm 2017 Quy định về thực hiện mô hình phường, xã điện tử tại thành phố Đà Nẵng

quy chế vận hành, sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND thành phố. 5. Hệ thống công nghệ thông tin và thiết bị chuyên dụng Danh mục hệ thống công nghệ thông tin (sau đây viết tắt là CNTT) và thiết bị chuyên dụng được ban hành trong Phụ lục 5 kèm theo. Chương III PHÂN LOẠI PHƯỜNG, XÃ ĐIỆN TỬ Điều 6. Phân

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

131

Nghị quyết 815/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp thuộc tỉnh Điện Biên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Biên và thành phố Điện Biên Phủ như sau: a) Nhập toàn bộ 74,63 km2 diện tích tự nhiên, 6.127 người của Nà Tấu, huyện Điện Biên; toàn bộ 75,99 km2 diện tích tự nhiên, 4.948 người của Nà Nhạn, huyện Điện Biên; toàn bộ 34,74 km2 diện tích tự nhiên, 4.941 người của Mường Phăng, huyện Điện Biên và toàn bộ 57,14 km2 diện tích tự nhiên,

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

132

Quyết định 1777/QĐ-UBND về Kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

6 Siêu thị điện máy xanh 1110 Nguyễn Tất Thành, thị Hương Thủy 7 Siêu thị điện máy xanh Tổ dân phố 5, Thị trấn A Lưới 8 Siêu thị điện máy xanh 08 Kinh Dương Vương, Thuận An, huyện Phú Vang

Ban hành: 24/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

133

Quyết định 792/QĐ-LĐTBXH năm 2019 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành

792/QD-LDTBXH,Quyết định 792 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Nhiệm vụ,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

134

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND về thông qua Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP THỊ ĐIỆN BÀN VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy

Ban hành: 11/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2014

135

Quyết định 100/QĐ-BHXH năm 2020 quy trình về thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống Bảo hiểm hội Việt Nam và các hệ thống Ngân hàng thương mại

thanh toán không dùng tiền mặt; Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm hội Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

136

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTTTT năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động của Điểm Bưu điện - Văn hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

thông công cộng trong Chương trình viễn thông công ích; b)[2] (được bãi bỏ) c) Tổ chức triển khai các chương trình, dự án phát triển thông tin và truyền thông nông thôn và các chương trình, dự án khác của Nhà nước về nông thôn phù hợp quy định về hoạt động tại điểm Bưu điện - Văn hóa . 3.[3] (được bãi bỏ) Điều 4. Nhân viên

Ban hành: 09/12/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

137

Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2019 về chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020, tỉnh Điện Biên

1263/QD-UBND,Quyết định 1263 2019,Tỉnh Điện Biên,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1263/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 09

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

138

Nghị quyết 131/NQ-HĐND năm 2019 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành

131/NQ-HDND,Nghị quyết 131 2019,Tỉnh Điện Biên,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 131/NQ-HĐND Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

139

Quyết định 2229/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2229/QD-TTg,Quyết định 2229 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2,Phê duyệt cổ phần hóa Tổng công ty Phát điện 2,Cổ phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty Phát điện 2,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

140

Quyết định 1226/QĐ-BXD năm 2018 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng Phiên bản 1.0

1226/QD-BXD,Quyết định 1226 2018,Bộ Xây dựng,Chính phủ điện tử,Bộ Xây dựng,Phiên bản 1.0,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1226/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251