Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU DIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 153669 văn bản

21

Quyết định 86/QĐ-ĐTĐL năm 2020 về Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia do Cục Điều tiết điện lực ban hành

86/QD-DTDL,Quyết định 86 2020,Cục Điều tiết điện lực,Lập kế hoạch sửa chữa lưới điện,Bảo dưỡng lưới điện trong hệ thống điện quốc gia,Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng lưới điện,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

22

Công điện 1500/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp tại huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng chính phủ điện

1500/CD-TTg,Công điện 1500 2020,Thủ tướng Chính phủ,Cứu nạn nạn nhân bị vùi lấp tại huyện Nam Trà My,Khẩn trương cứu hộ cứu nạn nạn nhân bị vùi lấp,Cứu hộ nạn nhân bị vùi lấp tại huyện Nam Trà My,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

23

Thông báo 339/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

339/TB-VPCP,Thông báo 339 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng tại Hội nghị Chính phủ điện tử,Kết luận của Thủ tướng tại Hội nghị trực tuyến,Kết luận tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

24

Công điện 1503/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ điện

1503/CD-TTg,Công điện 1503 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khẩn trương cứu nạn vụ sạt lở đất Quảng Nam,Khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất Quảng Nam,Cứu nạn và khắc phục hậu quả sạt lở đất Quảng Nam,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2020

25

Luật Đặc 2018

ngành 1. Khi có Quyết định về đặc , Chủ tịch nước quyết định thành lập Hội đồng tư vấn đặc bao gồm Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ và các ủy viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức sau đây: a) Tòa án nhân dân tối cao; b) Viện kiểm sát nhân dân tối cao; c) Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; d) Bộ

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2018

26

Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

Luật 19 2017,Quốc hội,Cơ quan Đại diện,Cơ quan đại diện ngoại giao,Luật cơ quan đại diện Việt Nam,Hợp pháp hóa lãnh sự,19/2017/QH14,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 19/2017/QH14

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

27

Công điện 1056/CĐ-TTg thực hiện công tác đặc năm 2015

1056/CD-TTg,Công điện 1056 2015,Thủ tướng Chính phủ,Công tác đặc ,Công tác đặc năm 2015,Triển khai thực hiện công tác đặc ,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

28

Công điện 1985/CĐ-TTg năm 2017 về chủ động đối phó với bão số 16 do Thủ tướng Chính phủ điện

1985/CD-TTg,Công điện 1985 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống mưa bão,Ứng phó bão,Ứng phó với lũ bão ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1985/CĐ-TTg

Ban hành: 23/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

29

Quyết định 102/QĐ-TTg năm 2021 về thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

102/QD-TTg,Quyết định 102 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thay đổi thành viên Ủy ban về Chính phủ điện tử,Thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Tổ công tác giúp việc Ủy ban về Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

30

Công điện 553/CĐ-TTg năm 2020 về sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền (tỉnh Đồng Nai) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

553/CD-TTg,Công điện 553 2020,Thủ tướng Chính phủ,Sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền,Ý kiến chỉ đạo về vụ sập công trình ở Giang Điền,Khắc phục hậu quả vụ sập công trình Giang Điền,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

31

Quyết định 283/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế quản trị, vận hành Hệ thống thu nộp, chi trả bảo hiểm hội điện tử do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm hội Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản hướng dẫn thực hiện; Căn cứ Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày

Ban hành: 25/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

32

Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12 tháng 02 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

139/TB-VPCP,Thông báo 139 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của thủ tướng,Chính phủ điện tử,Đề án Xây dựng chính quyền điện tử ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

33

Quyết định 666/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 775/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

34

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Thái Bình,Sử dụng điện năng tiết kiệm hiệu quả Thái Bình,Điều chỉnh phụ tải điện Thái Bình,Góp phần nâng cao tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

35

Công điện 1300/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1300/CD-TTg,Công điện 1300 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Giám sát y tế người nhập cảnh trái phép,Cách ly y tế người nhập cảnh trái phép,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

36

Quyết định 2097/QĐ-BGTVT năm 2020 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải (Phiên bản 2.0)

2097/QD-BGTVT,Quyết định 2097 2020,Bộ Giao thông vận tải,Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Giao thông,Kiến trúc Chính phủ điện tử Phiên bản 2.0,Kiến trúc Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

37

Quyết định 1285/QĐ-BXD năm 2020 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.0

1285/QD-BXD,Quyết định 1285 2020,Bộ Xây dựng,Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng,Kiến trúc Chính phủ điện tử Phiên bản 2.0,Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng phiên bản 2.0,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

38

Công điện 7423/CĐ-VPCP năm 2020 về học sinh bị tai nạn tại tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

7423/CD-VPCP,Công điện 7423 2020,Văn phòng Chính phủ,Học sinh bị tai nạn tại tỉnh Lào Cai,Học sinh mầm non bị tai nạn do sập đổ cổng trường,Học sinh tiểu học bị tai nạn do sập đổ cổng trường,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

39

Quyết định 1160/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1160/QD-TTg,Quyết định 1160 2020,Thủ tướng Chính phủ,Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử,Danh sách thành viên Ủy ban về Chính phủ điện tử,Tổ công tác giúp việc Ủy ban Chính phủ điện tử,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

40

Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025

181/KH-UBND,Tỉnh Phú Yên,Phát triển thương mại điện tử tỉnh Phú Yên,Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 2025,Phát triển thương mại điện tử Phú Yên 2021 2025,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35