Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU DIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 153746 văn bản

101

Công điện 1576/CĐ-TTg về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1576/CD-TTg,Công điện 1576 2016,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch phát triển kinh tế hội ,Phát triển kinh tế hội,Hoàn thành kế hoạch,Kinh tế hội ,Thương mại,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

102

Kế hoạch 131/KH-UBND về đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp , cấp huyện và cấp sở tỉnh Quảng Ninh năm 2020

131/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp ,Đánh giá mức độ chính quyền điện tử Quảng Ninh,Mức độ chính quyền điện tử các cấp Quảng Ninh 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2020

103

Kế hoạch 73/KH-UBND ưu tiên đầu tư lưới điện cho đăng ký hoàn thành Tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực. - Đối với các đạt: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trạm, lưới điện để duy trì đáp ứng điều kiện của Tiêu chí số 4 về điện nông thôn. - Đối với các cơ bản đạt Tiêu chí số 4: Tiến hành khảo sát cụ thể đối với từng , tập trung bố trí nguồn vốn để tiến hành xử lý dứt điểm các điểm mất an toàn,

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

104

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điều 1. Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thị Kinh Môn như sau: 1. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước gồm: Chợ Thống Nhất, phường Hiến Thành; chợ Huề Trì, phường An Phụ; chợ Đồn, phường An Lưu; chợ Đọ, Lạc Long; chợ Sắn, Thượng Quận; chợ

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2020

105

Nghị quyết 889/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập thị xã Điện Bàn và 07 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

11 tháng 3 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN VÀ 07 PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 44/TTr-CP ngày 04 tháng 02 năm 2015, QUYẾT NGHỊ:

Ban hành: 11/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2016

106

Công điện 584/CĐ-TTg năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

584/CD-TTg,Công điện 584 2019,Thủ tướng Chính phủ,Phòng cháy chữa cháy,Công tác phòng cháy chữa cháy,Chữa cháy,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 584/CĐ-TTg Hà

Ban hành: 19/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

107

Quyết định 58/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020

58/QD-VPCP,Quyết định 58 2020,Văn phòng Chính phủ,Kiểm soát thủ tục hành chính,Công nghệ thông tin,Chính phủ điện tử,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-VPCP

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

108

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Điện Biên ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-UBND Điện Biên, ngày 25 tháng 5 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI 5 NĂM 2021-2025 Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc xây dựng kế hoạch

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

109

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND quy định về một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

đốc Ban quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chủ tịch UBND các huyện, thị , thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

110

Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh nội dung Đề án "Chương trình mỗi một sản phẩm" tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030

583/QD-UBND,Quyết định 583 2020,Tỉnh Điện Biên,Điều chỉnh Đề án Chương trình mỗi một sản phẩm,Chương trình mỗi một sản phẩm Điện Biên,Mỗi một sản phẩm Điện Biên 2018 2020,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN --------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

111

Quyết định 43/QĐ-ĐTĐL năm 2020 về Quy trình lập kế hoạch vận hành thị trường điện do Cục Điều tiết điện lực ban hành

dụng trong tính toán giá công suất thị trường. 39. Nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu là nhà máy thủy điện trong danh mục nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - hội, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và danh mục nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy điện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

112

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường tiết kiệm điện do tỉnh Phú Thọ ban hành

an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, hội của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, cụ thể như sau: 1. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp, các tổ

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

113

Kế hoạch 1113/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 938/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết vấn đề hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027" trên địa bàn tỉnh Điện Biên

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 938/QĐ-TTG NGÀY 30/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, VẬN ĐỘNG, HỖ TRỢ PHỤ NỮ THAM GIA GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2017 - 2027” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN Thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2018

114

Công điện 300/CĐ-TTg về phòng, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ điện

300/CD-TTg,Công điện 300 2012,Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 300/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2012 CÔNG ĐIỆN VỀ

Ban hành: 06/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2012

115

Nghị quyết 98/2013/NQ-HĐND về thông qua Đề án phân loại đô thị năm : Điện Ngọc, Điện Nam Đông, Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc và Điện Dương thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

2013 NGHỊ QUYẾT VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ NĂM : ĐIỆN NGỌC, ĐIỆN NAM ĐÔNG, ĐIỆN NAM TRUNG, ĐIỆN NAM BẮC VÀ ĐIỆN DƯƠNG THUỘC HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 09 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2015

116

Quyết định 494/QĐ-TTg năm 2016 công nhận thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

494/QD-TTg,Quyết định 494 2016,Thủ tướng Chính phủ,Đạt chuẩn nông thôn mới ,Huyện đạt chuẩn nông thôn mới,Huyện đạt chuẩn nông thôn mới 2015,Công nhận Điện Bàn chuẩn nông thôn mới,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

117

Quyết định 1201/QĐ-TTg năm 2019 sửa đổi Quyết định 1072/QĐ-TTg thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1201/QD-TTg,Quyết định 1201 2019,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi quyết định,Chính phủ điện tử,Ủy Ban quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1201/QĐ-TTg

Ban hành: 16/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

118

Quyết định 1293/QĐ-BHXH năm 2017 quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm hội Việt Nam

Bảo hiểm hội Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; Căn cứ Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2017

119

Công điện 115/CĐ-TTg năm 2015 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi do Thủ tướng Chính phủ điện

115/CD-TTg,Công điện 115 2015,Thủ tướng Chính phủ,Tết Nguyên đán,Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015,Chuẩn bị đón Tết,Nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết 2015,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

120

Quyết định 7672/QĐ-BYT năm 2018 về cập nhật Kiến trúc chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 1.0

7672/QD-BYT,Quyết định 7672 2018,Bộ Y tế,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Y tế,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7672/QĐ-BYT

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177