Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU DIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 153669 văn bản

201

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2020 về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử do Chính phủ ban hành

79/NQ-CP,Nghị quyết 79 2020,Chính phủ,Các nước có công dân được cấp thị thực điện tử,Cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh,Nhập cảnh xuất cảnh bằng thị thực điện tử,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

202

Công điện 1966/CĐ-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ do Thủ tướng Chính phủ điện

1966/CD-TTg,Công điện 1966 2013,Thủ tướng Chính phủ,Kiểm soát tải trọng xe,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

203

Công điện 1816/CĐ-TTg năm 2013 về việc chủ động đối phó với siêu bão HaiYan do Thủ Tướng Chính phủ điện

1816/CD-TTg,Công điện 1816 2013,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1816/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

204

Công điện 1795/CĐ-TTg năm 2013 chủ động đối phó với bão số 13 do Thủ tướng Chính phủ điện

1795/CD-TTg,Công điện 1795 2013,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1795/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

205

Công điện 1616/CĐ-TTg năm 2013 chỉ đạo đối phó với bão số 11 năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ điện

1616/CD-TTg,Công điện 1616 2013,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1616/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm

Ban hành: 13/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

206

Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt danh sách khó khăn trong cung cấp điện, sản phẩm điện cung cấp là công ích do tỉnh Bắc Giang ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC KHÓ KHĂN TRONG CUNG CẤP ĐIỆN, SẢN PHẨM ĐIỆN CUNG CẤP LÀ CÔNG ÍCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 28/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2015

207

Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử ngành Bảo hiểm hội do Bảo hiểm hội Việt Nam ban hành

thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm hội Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

208

Thông báo 304/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 304/TB-VPCP Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2018 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ RÀ SOÁT, TÍCH HỢP CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐIỆN CHO HỘ NGHÈO, HỘ CHÍNH SÁCH HỘI Ngày 14 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp

Ban hành: 21/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

209

Công điện 5452/CĐ-VPCP năm 2020 về cắt giảm điều kiện kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

5452/CD-VPCP,Công điện 5452 2020,Văn phòng Chính phủ,Cắt giảm điều kiện kinh doanh,Cải thiện môi trường kinh doanh,Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

210

Công điện 949/CĐ-TTg năm 2020 về khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

949/CD-TTg,Công điện 949 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khắc phục hậu quả tai nạn giao thông nghiêm trọng,Không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng,Triển khai khắc phục hậu quả tai nạn giao thông,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

211

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ Công thương ban hành

2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤ TRỢ NHÀ MÁY ĐIỆN………………………………………………….. Giữa CÔNG TY [Tên công ty] (BÊN BÁN) - và - TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (BÊN MUA) HỢP ĐỒNG

Ban hành: 07/12/2018

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

212

Kế hoạch 2257/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia do tỉnh Phú Thọ ban hành

2257/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ,Thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg Phú Thọ,Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia tỉnh Phú Thọ,Phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

213

Công điện 1021/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1021/CD-TTg,Công điện 1021 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới,Tập trung ứng phó với mưa lũ,Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

214

Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) do Chính phủ ban hành

101/NQ-CP,Nghị quyết 101 2020,Chính phủ,Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định AJCEP,Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN Nhật Bản,Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

215

Quyết định 2109/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án thí điểm tổ chức chi trả chính sách trợ giúp hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ hội qua hệ thống Bưu điện tỉnh Phú Yên

2016 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CHI TRẢ CÁC CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP HỘI HÀNG THÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ HỘI QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của

Ban hành: 05/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

216

Quyết định 1412/QĐ-UBND bổ sung kinh phí hỗ trợ hộ nghèo và hộ chính sách hội tiền điện năm 2016 tỉnh Quảng Ninh

Chính phủ: Số 2409/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 về việc hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 Quy định tiêu chí hộ chính sách hội được hỗ trợ tiền điện; Căn cứ Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách

Ban hành: 10/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

217

Luật Điện ảnh 2006

lượng vũ trang nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị, hội, đối ngoại; tổ chức, tham gia liên hoan phim quốc gia, liên hoan phim quốc tế. 6. Trong quy hoạch khu đô thị phải dành quỹ đất để xây dựng rạp chiếu phim. Chính phủ quy định cụ thể việc thực hiện các chính sách quy định tại Điều này. Điều 6. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

218

Thông tư 46/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2015/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

46/2018/TT-BCT,Thông tư 46 2018,Bộ Công thương,Giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện,Hệ thống điện,Dịch vụ phụ trợ hệ thống điện ,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2018/TT-BCT

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

219

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Phú Yên

13/2020/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Tỉnh Phú Yên,Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ,Quy chế quản lý sử dụng Hệ thống thư điện tử,Hệ thống thư điện tử công vụ Phú Yên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

220

Quyết định 60/2014/QĐ-TTg quy định tiêu chí hộ chính sách hội được hỗ trợ tiền điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

60/2014/QD-TTg,Quyết định 60 2014,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ tiền điện ,Hộ chính sách hội ,Hỗ trợ tiền điện,Hỗ trợ hộ chính sách,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35