Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA PHU DIEN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 153669 văn bản

41

Quyết định 414/QĐ-UBQGCPĐT năm 2020 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

414/QD-UBQGCPDT,Quyết định 414 2020,Ủy ban Quốc gia về Chính phủ đ,Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia,Ban hành Quy chế về Chính phủ điện tử,Quy chế hoạt động về Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN QUỐC GIA VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ---------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

42

Công điện 1258/CĐ-TTg về tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1258/CD-TTg,Công điện 1258 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tập trung ứng phó với bão số 5,Chủ động ứng phó với bão số 5,Chủ động ứng phó bão đảm bảo an toàn,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2020

43

Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2018 triển khai nâng cấp phần mềm một cửa điện tử cấp huyện và nhân rộng phần mềm một cửa điện tử cấp do tỉnh Thái Nguyên ban hành

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NÂNG CẤP PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP HUYỆN VÀ NHÂN RỘNG PHẦN MỀM MỘT CỬA ĐIỆN TỬ CẤP Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 phê duyệt Đề án cải cách hành chính nhà nước

Ban hành: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

44

Công điện 999/CĐ-TTg năm 2020 về tập trung khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

999/CD-TTg,Công điện 999 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công tác khắc phục hậu quả động đất 2020,Tập trung khắc phục hậu quả động đất,Khắc phục hậu quả động đất 2020,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

45

Quyết định 471/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm hội Việt Nam

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm hội Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

46

Công điện 854/CĐ-VPCP năm 2017 về vụ tổ chức đua xe trái phép tại tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ điện

854/CD-VPCP,Công điện 854 2017,Văn phòng Chính phủ,Hành vi đua xe trái phép,Tổ chức đua xe trái phép,An toàn giao thông,Vi phạm pháp luật,Trách nhiệm hình sự,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

47

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Phú Yên ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Phú Yên,Tăng cường tiết kiệm điện tỉnh Phú Yên,Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 2025,Tăng cường tiết kiệm điện Phú Yên 2020 2025,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

48

Công điện 862/CĐ-TTg năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

862/CD-TTg,Công điện 862 2020,Thủ tướng Chính phủ,Công tác phòng chống bệnh bạch hầu 2020,Tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu,Chủ động ngăn chặn kiểm soát bệnh bạch hầu,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2020

49

Công điện 995/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

995/CD-TTg,Công điện 995 2020,Thủ tướng Chính phủ,Động đất Sơn la Lai Châu Hòa Bình,Kiểm tra khắc phục hậu quả động đất,Khẩn trương kiểm tra khắc phục hậu quả động đất,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

50

Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1072/QD-TTg,Quyết định 1072 2018,Thủ tướng Chính phủ,Ủy Ban quốc gia,Thành lập Ủy ban quốc gia,Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

51

Quyết định 2474/QĐ-BHXH năm 2019 quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm hội Việt Nam, Trang/Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm hội Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan nhà

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2020

52

Công điện 955/CĐ-TTg năm 2020 về khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

955/CD-TTg,Công điện 955 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tiến hành khắc phục hậu quả mưa lũ 2020,Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ Hà Giang,Khắc phục hậu quả mưa lũ Hà Giang 2020,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

53

Công điện 733/CĐ-TTg năm 2020 về hỗ trợ dân khắc phục hậu quả động đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

733/CD-TTg,Công điện 733 2020,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ dân khắc phục hậu quả động đất,Hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tỉnh Lai Châu,Khắc phục hậu quả động đất tỉnh Lai Châu,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2020

54

Quyết định 284/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị Mường Lay, tỉnh Điện Biên

284/QD-UBND,Quyết định 284 2019,Tỉnh Điện Biên,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 284/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 04 tháng 4

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

55

Công điện 477/CĐ-TTg về phòng, chống dịch sởi do Thủ tướng Chính phủ điện

477/CD-TTg,Công điện 477 2014,Thủ tướng Chính phủ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 477/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2014 CÔNG

Ban hành: 16/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

56

Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành

41/2020/TT-BTTTT,Thông tư 41 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Cấp giấy phép hoạt động báo in tạp chí in,Cấp giấy phép hoạt động báo in báo điện tử,Cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

57

Nghị quyết 127/NQ-HĐND về chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên để phát triển kinh tế - hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

58

Quyết định 1669/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt "Đề án phát triển báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia của Thông tấn Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1669/QD-TTg,Quyết định 1669 2017,Thủ tướng Chính phủ,Thông tấn Việt Nam,Xây dựng công báo điện tử,Báo điện tử Chính phủ ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1669/QĐ-TTg

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

59

Quyết định 120/QĐ-ĐTĐL năm 2020 về danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện trong năm 2021 do Cục Điều tiết điện lực ban hành

120/QD-DTDL,Quyết định 120 2020,Cục Điều tiết điện lực,Danh sách nhà máy điện tham gia thị trường điện,Nhà máy điện tham gia thị trường điện năm 2021,Danh sách nhà máy tham gia thị trường điện 2021,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

60

Quyết định 424/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

02 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35