Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO HA NOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 125016 văn bản

21

Quyết định 2745/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

2745/QD-UBND,Quyết định 2745 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Võng Xuyên Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Võng Xuyên Phúc Thọ,Cụm công nghiệp Võng Xuyên Phúc Thọ Hà Nội,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

22

Quyết định 2742/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

2742/QD-UBND,Quyết định 2742 2020,Thành phố Hà Nội,Cụm công nghiệp Long Xuyên Phúc Thọ Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Long Xuyên Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

23

Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

2728/QD-UBND,Quyết định 2728 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Đông La Hoài Đức,Thành lập Cụm công nghiệp Đông La Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

24

Kế hoạch 155/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

155/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Kiểm tra công tác cải cách hành chính Hà Nội,Hà Nội rà soát công tác cải cách hành chính,Công tác cải cách hành chính năm 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

25

Công điện 05/CĐ-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Thành phố Hà Nội ban hành

05/CD-UBND,Công điện 05 2020,Thành phố Hà Nội,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Công tác phòng chống dịch Covid 19 của Hà Nội,Phòng chống kiểm soát lây nhiễm Covid 19,Thể thao - Y tế CÔNG ĐIỆN KHẨN Số: 05/CĐ-UBND hồi 10 giờ 30 ngày 26/7/2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐIỆN - Giám đốc các

Ban hành: 26/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

26

Quyết định 2466/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Cụm công nghiệp Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

2466/QD-UBND,Quyết định 2466 2020,Thành phố Hà Nội,Xây dựng Cụm công nghiệp Thắng Lợi Hà Nội,Thành lập Cụm công nghiệp Thắng Lợi Thường Tín,Thành lập Cụm công nghiệp Hà Nội 2020,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

27

Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2020 về tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

151/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Tổ chức Tết Trung thu thành phố Hà Nội 2020,Hà Nội tổ chức hoạt động Tết Trung thu,Bảo vệ chăm sóc trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

28

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2020 về hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

149/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hành động tăng trưởng xanh thành phố Hà Nội,Hành động tăng trưởng xanh Hà Nội đến 2025,Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh 2015 2020,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

29

Quyết định 3039/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật huyện Đông Anh thành phố Hà Nội

3039/QD-UBND,Quyết định 3039 2020,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật,Điều lệ Hội Người khuyết tật huyện Đông Anh Hà Nội,Điều lệ Hội Người khuyết tật Đông Anh Hà Nội,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

30

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

10/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2020,Thành phố Hà Nội,Chương trình giám sát năm 2021,Chương trình giám sát thành phố Hà Nội,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân Hà Nội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2020

31

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND Quy định về bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

13/2020/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Thành phố Hà Nội,Bảo vệ công trình thủy lợi Hà Nội,Quy định bảo vệ công trình thủy lợi Hà Nội,Bảo vệ công trình thủy lợi,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

32

Quyết định 741/QĐ-SGDĐT về công khai điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2020

741/QD-SGDDT,Quyết định 741 2020,Thành phố Hà Nội,Dự toán chi ngân sách cấp thành Hà Nội,Bảo đảm ngân sách Hà Nội,Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách Hà Nội,Tài chính nhà nước UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

33

Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Hô hấp thành phố Hà Nội

1689/QD-UBND,Quyết định 1689 2018,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ,Phê duyệt Điều lệ hội ,Phê duyệt Điều lệ tổ chức ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

34

Kế hoạch 107/KH-UBND về Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

107/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề,Đánh giá tác động môi trường làng nghề Hà Nội,Đánh giá tác động môi trường làng nghề 2020,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

35

Kế hoạch 100/KH-UBND về triển khai mô hình chỉ đạo điểm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2020

100/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội,Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020,Triển khai mô hình Chương trình Mỗi xã một sản phẩm,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

36

Quyết định 1944/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Hà Nội năm 2020

1944/QD-UBND,Quyết định 1944 2020,Thành phố Hà Nội,Chương trình thực hành tiết kiệm Hà Nội,Chương trình chống lãng phí Hà Nội,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

37

Kế hoạch 96/KH-UBND về thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2020

96/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững,Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2020,Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

38

Kế hoạch 94/KH-UBND về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2020

94/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ,Phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội,Phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

39

Kế hoạch 227/KH-UBND phòng chống dịch thành phố Hà Nội năm 2016

227/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác phòng chống dịch bệnh,Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm,Phòng chống bệnh do vi rút Ebola,Phòng chống dịch cúm A H7N9,Phòng bệnh dịch hạch ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

40

Quyết định 1744/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

1744/QD-UBND,Quyết định 1744 2020,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch Phòng chống thiên tai Hà Nội,Kế hoạch Phòng chống thiên tai năm 2020,Phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220