Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO HA NOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 125016 văn bản

141

Kế hoạch 75/KH-UBND đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 của Thành phố Hà Nội

75/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Đấu giá quyền sử dụng đất,Quyền sử dụng đất,Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất,Quỹ đất,Đấu giá,Đấu giá đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

142

Kế hoạch 68/KH-UBND Hội nhập kinh tế quốc tế thành phố Hà Nội năm 2016

68/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hội nhập kinh tế quốc tế,Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế ,Phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế,Nâng cao năng lực cạnh tranh,Cải cách thủ tục hành chính,Phát triển nông thôn,An ninh quốc phòng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2016

143

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể của Thành phố Hà Nội năm 2019

176/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chính sách kinh tế tập thể,Đổi mới kinh tế tập thể ,Phát triển kinh tế tập thể,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 176/KH-UBND

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2018

144

Quyết định 4665/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”

4665/QD-UBND,Quyết định 4665 2018,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ,Doanh nghiệp,Hỗ trợ doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4665/QĐ-UBND

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2018

145

Nghị quyết 10/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

10/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2019,Thành phố Hà Nội,Bảo vệ đất trồng lúa ,Đất trồng lúa ,Phát triển đất trồng lúa ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/NQ-HĐND

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

146

Quyết định 2720/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Nội tiết và Đái tháo đường thành phố Hà Nội

2720/QD-UBND,Quyết định 2720 2018,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội ,Phê duyệt Điều lệ tổ chức ,Ngành Nội tiết ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

147

Quyết định 3215/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội

3215/QD-UBND,Quyết định 3215 2019,Thành phố Hà Nội,Sản xuất nông nghiệp,Chuyên canh,Ứng dụng công nghệ cao ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3215/QĐ-UBND Hà Nội

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

148

Kế hoạch 44/KH-UBND kiểm tra công vụ năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hành

44/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Cán bộ công chức,Cán bộ công chức viên chức,Đánh giá cán bộ công chức viên chức,Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân,Thực hiện cơ chế một cửa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2016

149

Quyết định 3848/QĐ-UBND về Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân thành phố Hà Nội năm 2018

3848/QD-UBND,Quyết định 3848 2018,Thành phố Hà Nội,Cứu trợ xã hội,Chính sách cứu trợ xã hội,Đảm bảo đời sống nhân dân ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

150

Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2018 về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

06/NQ-HDND,Nghị quyết 06 2018,Thành phố Hà Nội,Chương trình giám sát,Hội đồng nhân dân thành phố,Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

151

Quyết định 3397/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

3397/QD-UBND,Quyết định 3397,Thành phố Hà Nội,Người khuyết tật ,Điều lệ hội,Phê duyệt Điều lệ hội ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3397/QĐ-UBND

Ban hành: 03/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

152

Kế hoạch 02/KH-UBND Phát triển Du lịch thành phố Hà Nội năm 2016

02/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phát triển du lịch,Đề án phát triển du lịch,Thúc đẩy phát triển du lịch,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/KH-UBND

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

153

Kế hoạch 228/KH-UBND công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2016

228/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,An toàn thực phẩm,Bảo đảm an toàn thực phẩm ,Kiểm soát an toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 228/KH-UBND

Ban hành: 30/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

154

Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2015 cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Hà Nội

226/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 226/KH-UBND Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2015 KẾ

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2016

155

Quyết định 4983/QĐ-UBND năm 2020 về công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Khuyến học, khuyến tài Chu Văn An, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

4983/QD-UBND,Quyết định 4983 2020,Thành phố Hà Nội,Điều lệ Quỹ Khuyến học Chu Văn An huyện Thanh Trì,Quỹ Khuyến học Chu Văn An huyện Thanh Trì Hà Nội,Công nhận Điều lệ Quỹ khuyến tài Chu Văn An,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2020

156

Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2018 về công tác thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

139/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thông tin đối ngoại ,Hoạt động thông tin đối ngoại,Thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

157

Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2020 về kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2021

196/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa Hà Nội,Kích cầu nội địa Hà Nội năm 2021,Tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

158

Quyết định 2721/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Chống đau thành phố Hà Nội

2721/QD-UBND,Quyết định 2721,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt Điều lệ,Phê duyệt Điều lệ hội ,Phê duyệt Điều lệ tổ chức ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

159

Quyết định 22/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội

22/2020/QD-UBND,Quyết định 22 2020,Thành phố Hà Nội,Bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ Hà Nội,Định mức kinh tế bảo trì hạ tầng giao thông,Định mức kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

160

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về quy trình, định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Thành phố Hà Nội,Dự toán duy trì vệ sinh môi trường thành phố Hà Nội,Định mức dự toán duy trì vệ sinh môi trường Hà Nội,Quy trình dự toán duy trì vệ sinh môi trường Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123