Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 151/KH-UBND 2020 tổ chức hoạt động Tết Trung thu thành phố Hà Nội

Số hiệu: 151/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 23/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ N
I
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/KH-UBND

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẾT TRUNG THU NĂM 2020

Thực hiện Chương trình công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2020, nhằm thực hiện hiệu quả và đồng bộ các hoạt động cao điểm trong dịp Tết Trung thu, tạo điều kiện cho trẻ em trên địa bàn Thành phố đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, thiết thực, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2020 trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Quan tâm chăm sóc mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt;

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình và vận động xã hội nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em; Phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em;

- Tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, huy động nguồn lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2. Yêu cầu

- 100% UBND các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực phù hợp điều kiện thực tế địa phương, đơn vị và các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Đảm bảo mọi trẻ em sống trên địa bàn Thành phố đều được vui Tết trung thu, trong đó ưu tiên, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em vùng dân tộc, vùng khó khăn;

- Tập trung tuyên truyền theo chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”. Phòng ngừa, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức Trung thu cấp Thành phố

- Tên gọi: Đêm hội Trăng rằm 2020

- Thời gian: Dự kiến 20h00, ngày 29/9/2020 (thứ Ba - tức ngày 13/8 Âm lịch)

- Địa điểm: huyện Ba Vì.

2. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thường xuyên rà soát, quản lý số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để thiết thực chăm lo cho trẻ nhân dịp Tết Trung thu.

- Tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em sống tại các Trung tâm, Trường, Làng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố.

3. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại các Trung tâm văn hóa, thể thao và các điểm vui chơi tại cộng đồng, thu hút trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh và đảm bảo an toàn phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid cũng như thực tế của địa phương/đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, giao lưu... với nội dung bổ ích, lành mạnh, hình thức phong phú, chú trọng đến các trò chơi dân gian.

4. Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, các quy định trong Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và các chế tài xử lý các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em theo quy định của pháp luật... Huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và bản thân trẻ em trong thực hiện Quyền và bổn phận của trẻ em theo tinh thần của Luật trẻ em, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em và các văn bản chỉ đạo của Thành phố về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, phát thanh, báo viết, báo mạng; sản xuất và cấp phát pano, áp phích, tờ rơi, tài liệu truyền thông... tuyên truyền bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; Đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch Nước; thông tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; tập huấn kỹ năng sống cho trẻ em, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em, đặc biệt phòng, chống xâm hại trên môi trường mạng.

- Tăng cường truyền thông về số điện thoại của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - 111 và Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội - 0243.525.662 để mọi trẻ em, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu cần trợ giúp, bảo vệ trẻ em.

- Biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt nhận đỡ đầu, giúp đỡ, ủng hộ trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng dân tộc; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các em trong học tập, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, phát triển năng khiếu; tuyên truyền, khuyến khích trẻ em chơi các đồ chơi tự tạo, đồ chơi sản xuất trong nước, không mua đồ chơi mang tính chất bạo lực, không phù hợp với trẻ em.

5. Huy động nguồn lực xã hội

Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để hỗ trợ, chăm lo, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu như tổ chức Đêm Trung thu, thăm tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và trao tặng trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại các vùng khó khăn nhằm đảm bảo cho mọi trẻ em được vui Tết Trung thu.

6. Hoạt động thanh tra, kiểm tra

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục không phù hợp lứa tuổi trẻ em hoặc chứa chất độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ em.

- Nắm bắt tình hình, phát hiện và tập trung giải quyết, can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em, đồng thời xem xét kết luận, kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng vi phạm quyền trẻ em trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố năm 2020.

- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ba Vì, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm năm 2020 cấp Thành phố cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có thành tích tiêu biểu trên địa bàn Thành phố, đặc biệt ưu tiên trẻ em tại huyện Ba Vì.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thực hiện chính sách, can thiệp trợ giúp các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số trong dịp Tết Trung thu đảm bảo thực hiện các mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn Thành phố.

- Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Thành phố tuyên truyền chủ đề, thông điệp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và các hoạt động tổ chức trong dịp Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố nói riêng.

- Chỉ đạo các Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trường, Làng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại đơn vị an toàn, vui tươi và đầm ấm.

- Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và một số cơ sở nuôi dưỡng trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Thành phố trong dịp Trung thu; tiếp tục kêu gọi vận động, xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã triển khai, tổ chức Tết Trung thu trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố kết quả tổ chức Tết Trung thu theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì

Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội chuẩn bị địa điểm và các điều kiện liên quan tổ chức thành công chương trình Đêm hội Trăng rằm năm 2020 cấp Thành phố.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện Ba Vì và đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức chương trình Đêm hội Trăng rằm năm 2020 cấp Thành phố và truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

4. Sở Y tế

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm Thành phố, chịu trách nhiệm về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức đoàn thanh, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, kiểm tra tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Trung thu.

5. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các quận, huyện, thị xã tăng cường các hoạt động quảng cáo ngoài trời liên quan đến bảo vệ chăm sóc trẻ em trong dịp Tết Trung thu; tuyên truyền các thông điệp bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt quan tâm chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” tại các điểm tập trung đông người và đầu mối giao thông đúng quy định.

- Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đồ chơi, văn hóa phẩm cho trẻ em trong dịp Trung thu nhằm đảm bảo tính giáo dục và an toàn cho trẻ; Phối hợp các đơn vị liên quan xử lý các cơ sở kinh doanh đồ chơi, văn hóa phẩm độc hại, gây nguy hiểm đến sức khỏe và sự phát triển lành mạnh về tinh thần của trẻ em.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí và truyền thông của Thành phố tăng cường tuyên truyền công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em... và các hoạt động tổ chức trong dịp Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn Thành phố.

7. Sở Công thương

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ các mặt hàng phục vụ cho Tết Trung thu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các văn hóa phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực hoặc chứa chất độc hại, nguy hiểm không phù hợp lứa tuổi trẻ em theo quy định pháp luật.

8. Công an thành phố Hà Nội

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự chung trên địa bàn và tại các điểm tổ chức Trung thu cho trẻ em.

- Điều tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm; ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật việc kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục, chứa chất độc hại hoặc nguy hiểm cho trẻ em và các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đón Tết Trung thu của trẻ em trên địa bàn Thành phố.

9. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội

Chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị Đoàn phối hợp phòng Lao động Thương binh và Xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức Tết Trung thu và chăm lo cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi dân gian sinh động, hấp dẫn thu hút trẻ em tham gia, đồng thời giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc.

10. Các Sở, ban, ngành khác của Thành phố

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cụ thể tham gia, hỗ trợ thiết thực cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2020.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên chỉ đạo các đơn vị cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo và thăm tặng quà cho trẻ em, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2020 cho trẻ em trên địa bàn.

12. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch tổ chức và phân công các phòng, ban, đoàn thể của địa phương tham gia thực hiện các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu, bố trí kinh phí tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại địa bàn.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại gia đình, nhà trường và cộng đồng; ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Huy động nguồn lực hỗ trợ, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ để tổ chức các hoạt động thăm tặng quà, trao học bổng cho trẻ em sống trong các gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời hỗ trợ, đầu tư trang thiết bị vui chơi cho trẻ em các địa bàn khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, cụm dân cư tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp với điều kiện của địa phương, đặc biệt quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em sống trong gia đình nghèo được đón Tết Trung thu năm 2020 trong không khí đầm ấm, vui tươi và an toàn.

IV. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, lịch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em trước ngày 25/8/2020.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động Trung thu gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (số 75 - đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội; Điện thoại: 024.3773.7493; Email: ptebdg_soldtbxh@hanoi.gov.vn) trước ngày 10/10/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các Hội đoàn thể Thành phố; yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:

- Bộ LĐTB&XH;
- T.Trực: Thành ủy, HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch: Ngô Văn Quý;
- UBMTTQVN thành phố Hà Nội;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban VHXH-HĐND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVPĐ.H.Giang, phòng KGVX, TH, TKBT;
- Lưu VT, KGVX(Ngọc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 151/KH-UBND ngày 23/07/2020 về tổ chức hoạt động Tết Trung thu ngày 23/07/2020 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.306

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.111.130