Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO HA NOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 124990 văn bản

81

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

18/CT-UBND,Chỉ thị 18 2019,Thành phố Hà Nội,Công dân nhập ngũ,Gọi công dân nhập ngũ,Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ,Tuyển chọn công dân nhập ngũ,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2019

82

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội

23/2019/QD-UBND,Quyết định 23 2019,Thành phố Hà Nội,Bảo vệ môi trường,Môi trường làng nghề ,Bảo vệ môi trường làng nghề ,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

83

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND về Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

17/2019/QD-UBND,Quyết định 17 2019,Thành phố Hà Nội,Quy chế khen thưởng,Khen thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

84

Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2019 về đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao Thành phố Hà Nội đến năm 2025

198/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Công tác xã hội ,Nhiệm vụ công tác xã hội ,Phát triển nghề công tác xã hội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 198/KH-UBND

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

85

Quyết định 4754/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố Hà Nội

4754/QD-UBND,Quyết định 4754 2019,Thành phố Hà Nội,Tài sản mua sắm ,Danh mục tài sản mua sắm tập trung,Mua sắm tập trung,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

86

Quyết định 1512/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội kèm Quyết định 4235/QĐ-UBND về mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

1512/QD-UBND,Quyết định 1512 2020,Thành phố Hà Nội,Sửa đổi Quyết định 4235/QĐ-UBND Hà Nội,Sửa đổi danh mục mã định danh cơ quan nhà nước,Mã định danh cơ quan phục vụ kết nối quản lý văn bản,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

87

Kế hoạch 83/KH-UBND khuyến công năm 2017 do thành phố Hà Nội ban hành

83/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Cơ cấu kinh tế,Sản xuất công nghiệp,Hoạt động khuyến công,Hỗ trợ kinh phí,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 83/KH-UBND

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

88

Kế hoạch 158/KH-UBND về bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

158/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Cấp nước sạch mùa hè ,Bảo đảm,Cung cấp nước sạch,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 158/KH-UBND Nội

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

89

Quyết định 2084/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hội Điều dưỡng thành phố Hà Nội

2084/QD-UBND,Quyết định 2084 2017,Thành phố Hà Nội,Điều lệ hội,Chế độ điều dưỡng,Công tác điều dưỡng ,Phê chuẩn Điều lệ Hội ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

90

Kế hoạch 75/KH-UBND phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

75/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phát triển doanh nghiệp,Đổi mới phát triển doanh nghiệp,Hỗ trợ doanh nghiệp,Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

91

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2019,Thành phố Hà Nội,Chương trình giám sát,Giám sát,Chương trình hoạt động giám sát,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

92

Quyết định 3629/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020

3629/QD-UBND,Quyết định 3629 2019,Thành phố Hà Nội,Mỗi xã một sản phẩm,Sản phẩm,Danh mục sản phẩm,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3629/QĐ-UBND

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

93

Kế hoạch 42/KH-UBND phát triển du lịch thành phố Hà Nội năm 2017

42/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chiến lược phát triển du lịch,Chương trình phát triển du lịch,Phát triển du lịch Việt Nam ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

94

Kế hoạch 38/KH-UBND về phòng, chống ma túy thành phố Hà Nội năm 2017

38/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phòng chống ma túy,Hành động phòng chống ma túy,Kiểm soát ma túy,Phòng chống kiểm soát ma túy ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2017

95

Kế hoạch 32/KH-UBND kiểm tra công vụ năm 2017 do thành phố Hà Nội ban hành

32/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Quy chế công vụ,Quy tắc ứng xử,Cơ chế một cửa,Xây dựng đội ngũ cán bộ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/KH-UBND

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

96

Kế hoạch 132/KH-UBND thực hiện Chương trình bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

132/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chương trình bình ổn giá ,Bình ổn giá,Chương trình bình ổn thị trường,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 132/KH-UBND

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

97

Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND về quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

20/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2016,Thành phố Hà Nội,Quy định thu phí lệ phí ,Quy định thu phí Hà Nội,Thực hiện các quy định thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

98

Chương trình 22/CTr-UBND công tác của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2017

22/CTr-UBND,Thành phố Hà Nội,Nhiệm vụ trọng tâm,Chương trình công tác,Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/CTr-UBND

Ban hành: 02/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

99

Kế hoạch 122/KH-UBND triển khai “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành

122/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Xây dựng thương hiệu làng nghề ,Làng nghề,Phát triển làng nghề,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 122/KH-UBND Hà Nội

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2019

100

Quyết định 418/QĐ-UBND năm 2017 về tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

418/QD-UBND,Quyết định 418 2017,Thành phố Hà Nội,Quỹ bảo vệ môi trường,Tổ chức lại,Quỹ Đầu tư phát triển,Quỹ phát triển đất,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222