Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 6591-4:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 745 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 6.117 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 387 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6591-4:2008 (ISO 8536-4 : 2007) về Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 4: Bộ dây truyền dịch dùng một lần, dẫn truyền bằng trọng lực

6591-4:2000. TCVN 6591-4:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8536-4:2007. TCVN 6591-4:2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC210/SC2 Trang thiết bị y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6591 (ISO 8536) Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế, gồm các

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684-4:2018 về Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 4: Hồ tiêu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10684-4:2018 CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM - TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG, HẠT GIỐNG - PHẦN 4: HỒ TIÊU Perennial industrial crops - Standard for seeds and seedlings - Part 4: Pepper Lời nói đầu TCVN 10684-4:2018 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10685-4:2018 (ISO 1927-4:2012) về Vật liệu chịu lửa không định hình - Phần 4: Xác định độ lưu động của hỗn hợp bê tông chịu lửa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10685-4:2018 ISO 1927-4:2012 VẬT LIỆU CHỊU LỬA KHÔNG ĐỊNH HÌNH - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG CHỊU LỬA Monolithic (unshaped) refractory products - Part 4: Determination of consistency of castables Lời nói đầu TCVN 10685-4:2018 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-4:2018 (ISO 12543-4:2011) về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 4: Phương pháp thử độ bền

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7364-4:2018 ISO 12543-4:2011 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 4: Test methods for durability Lời nói đầu TCVN 7364-4:2018 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11914-4:2018 (ISO 10081-4:2014) về Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc - Phần 4: Sản phẩm đặc biệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11914-4:2018 ISO 10081-4:2014 PHÂN LOẠI SẢN PHẨM CHỊU LỬA ĐỊNH HÌNH SÍT ĐẶC - PHẦN 4: SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT Classification of dense shaped refractory products - Part 4: Special products Lời nói đầu TCVN 11914-4:2018 hoàn toàn tương đương ISO 10081-4:2014. TCVN 11914-4:2018 do

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11916-4:2018 (ISO 13765-4:2004) về Vữa chịu lửa - Phần 4: Xác định cường độ bám dính khi uốn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11916-4:2018 ISO 13765-4:2004 VỮA CHỊU LỬA - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH KHI UỐN Refractory mortars - Part 4: Determination of flexural bonding strength Lời nói đầu TCVN 11916-4:2018 hoàn toàn tương đương ISO 13765-4:2004. TCVN 11916-4:2018 do Viện Vật liệu xây dựng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12047-4:2017 (ISO 6974-4:2000) về Khí thiên nhiên - Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí - Phần 4: Xác định nitơ, cacbon dioxit, các hydrocacbon C1 đến C5 và C6+ đối với hệ thống đo phòng thử nghiệm và đo trực tuyến sử dụng hai cột

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12047-4:2017 ISO 6974-4:2000 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO KÈM THEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH NITƠ, CACBON DIOXIT VÀ CÁC HYDROCACBON C1 ĐẾN C5 VÀ C6+ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐO PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ ĐO TRỰC TUYẾN SỬ DỤNG HAI CỘT Natural gas -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-4-2:2017 (IEC 60384-4-2:2007) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 4-2: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống - Tụ điện không đổi điện phân nhôm có chất điện phân rắn mangan dioxit- Mức đánh giá EZ

không đổi điện phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit 5) TCVN 6749-3-1:2017 (IEC 60384-3-1:2006), Phần 3-1: Quy định kỹ thuật từng phần - Tụ điện không đổi điện phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit - Mức đánh giá EZ 6) TCVN 6749-4:2000 (IEC 384-4:1985/Amd.2:1996), Phần 4: Quy định kỹ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-4:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-4:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT CẤU Highway bridge design specification - Part 4: Structure analysis and evaluation MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1  PHẠM VI ÁP DỤNG 2  KÝ HIỆU 3  THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 4  CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-4:2017 (IEC 60749-4:2017) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 4: Thử nghiệm nóng ẩm, không đổi, ứng suất tăng tốc cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-4:2017 IEC 60749-4:2017 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 4: THỬ NGHIỆM NÓNG ẨM, KHÔNG ĐỔI, ỨNG SUẤT TĂNG TỐC CAO Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST)

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-4:2017 (ISO 15500-4:2012 WITH AMD 1:2016) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 4: Van tay

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-4:2017 ISO 15500-4:2012 WITH AMD 1:2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 4: VAN TAY Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 4: Manual valve Lời nói đầu TCVN 8606-4:2017 hoàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-4-1:2017 (IEC 60384-4-1:2007) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 4-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống - Tụ điện không đổi điện phân nhôm có chất điện phân không rắn - Mức đánh giá EZ

phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit 5) TCVN 6749-3-1:2017 (IEC 60384-3-1:2006), Phần 3-1: Quy định kỹ thuật từng phần - Tụ điện không đổi điện phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit - Mức đánh giá EZ 6) TCVN 6749-4:2000 (IEC 384-4:1985/Amd.2:1996), Phần 4: Quy định kỹ thuật từng

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-4:2017 về Giàn cố định trên biển - Phần 4: Thiết kế kết cấu thép

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-4:2017 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 4: THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP Fixed offshore platforms - Part 4: Design of steel structures Lời nói đầu TCVN 6170-4 : 2017 Giàn cố định trên biển - Thiết kế kết cấu thép do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8021-4:2017 (ISO/IEC 15459-4:2014) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Phân định đơn nhất - Phần 4: Sản phẩm đơn chiếc và gói sản phẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8021-4:2017 ISO/IEC 15459-4:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KỸ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG - PHÂN ĐỊNH ĐƠN NHẤT - PHẦN 4: SẢN PHẨM ĐƠN CHIẾC VÀ GÓI SẢN PHẨM Information technology - Automatic Identification and data capture techniques - Unique identification - Part 4

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11816-4:2017 (ISO/IEC 10118-4:1998 with amendment 1:2014) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 4: Hàm băm sử dụng số học đồng dư

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11816-4:2017 ISO/IEC 10118-4:1998 WITH AMENDMENT 1:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HÀM BĂM - PHẦN 4: HÀM BĂM SỬ DỤNG SỐ HỌC ĐỒNG DƯ Information technology - Security techniques - Hash-functions - Part 4: Hash-function using modular arithmetic Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9675-4:2017 (ISO 12966-4:2014) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Sắc ký khí các metyl este của axit béo - Phần 4: Xác định bằng sắc ký khí mao quản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9675-4:2017 ISO 12966-4:2014 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - SẮC KÝ KHÍ CÁC METYL ESTE CỦA AXIT BÉO - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH BẰNG SẮC KÝ KHÍ MAO QUẢN Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 4: Determination by capillary gas chromatography Lời

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-4:2017 (ISO/IEC 29341-8-4:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-4: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Thiết bị kết nối mạng diện rộng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-4:2017 ISO/IEC 29341-8-4:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 8-4: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - THIẾT BỊ KẾT NỐI MẠNG DIỆN RỘNG Information technology - UPnP Device Architecture - Part 8-4: Internet Gateway Device Control Protocol - Wide

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10955-4:2017 về Hướng dẫn đo dầu mỏ - Đo hydrocacbon lỏng - Phần 4: Thiết bị đi kèm đồng hồ đo chất lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10955-4:2017 HƯỚNG DẪN ĐO DẦU MỎ - ĐO HYDROCACBON LỎNG - PHẦN 4: THIẾT BỊ ĐI KÈM ĐỒNG HỒ ĐO CHẤT LỎNG Guidelines for petroleum measurement - Liquid hydrocacbon measurement - Accessory equipment for liquid meters Lời nói đầu TCVN 10955-4:2017 được xây trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11921-4:2017 về Phụ gia thực phẩm - Các hợp chất cellulose - Phần 4: Ethyl cellulose

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11921-4:2017 PHỤ GIA THỰC PHẨM - CÁC HỢP CHẤT CELLULOSE - PHẦN 4: ETHYL CELLULOSE Food aditives - Cellilose derivatives - Part 4: Ethyl cellulose Lời nói đầu TCVN 11921-4:2017 được xây dựng trên cơ sở tham khảo JECFA Monograph 13 (2012) Ethyl cellulose; TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16