Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 6591-4:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 782 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 7.019 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 425 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6591-4:2008 (ISO 8536-4 : 2007) về Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế - Phần 4: Bộ dây truyền dịch dùng một lần, dẫn truyền bằng trọng lực

Lời nói đầu TCVN 6591-4:2008 thay thế TCVN 6591-4:2000. TCVN 6591-4:2008 hoàn toàn tương đương với ISO 8536-4:2007. TCVN 6591-4:2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC210/SC2 Trang thiết bị y tế biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 6591

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-4:2019 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 4: Giếng thăm hình trụ

TCVN10333-4:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10333-4:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10333-4:2019 HỐ GA BÊ TÔNG CỐT THÉP THÀNH MỎNG ĐÚC SẴN - PHẦN 4: GIẾNG THĂM HÌNH TRỤ Precast thin wall reinforced concrete manholes - Part 4: Cylinder manholes Lời nói đầu TCVN 10333-4:2019 do Hội Bê tông Việt Nam

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12202-4:2018 về Đất, đá quặng apatit và photphorit - Phần 4: Xác định hàm lượng flo bằng phương pháp chuẩn độ và phương pháp đo màu

TCVN12202-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12202-4:2018,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12202-4:2018 ĐẤT, ĐÁ QUẶNG APATIT VÀ PHOTPHORIT - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FLO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU Apatite and phosphorite ores - Part 4: Determination of fluorine content

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4617-4:2018 (ISO 3452-4:1998) về Thử không phá hủy - Thử thẩm thấu - Phần 4: Thiết bị

TCVN4617-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4617-4:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4617-4:2018 ISO 3452-4:1998 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY - THỬ THẨM THẤU - PHẦN 4: THIẾT BỊ Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 4: Equipment Lời nói đầu Bộ tiêu chuẩn TCVN 4617:2018 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12310-4:2018 (ISO 4046-4:2016) về Giấy các tông, bột giấy và các thuật ngữ liên quan - Từ vựng - Phần 4: Các loại giấy và các tông và các sản phẩm được gia công

TCVN12310-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12310-4:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12310-4:2018 ISO 4046-4:2016 GIẤY, CÁC TÔNG, BỘT GIẤY VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN - TỪ VỰNG - PHẦN 4: CÁC LOẠI GIẤY VÀ CÁC TÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC GIA CÔNG Paper, board, pulps and related terms -Vocabulary - Part 4

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12237-2-4:2018 (IEC 61558-2-4:2009) về An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các sản phẩm tương tự dùng cho điện áp nguồn đến 1100V - Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm dùng cho máy biến áp cách ly và bộ cấp nguồn kết hợp với máy biến áp cách ly

TCVN12237-2-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12237-2-4:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12237-2-4:2018 IEC 61558-2-4:2009 AN TOÀN CỦA MÁY BIẾN ÁP, CUỘN KHÁNG, BỘ CẤP NGUỒN VÀ CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ DÙNG CHO ĐIỆN ÁP NGUỒN ĐẾN 1 100V – PHẦN 2-4: YÊU CẦU CỤ THỂ VÀ THỬ NGHIỆM DÙNG CHO MÁY BIẾN ÁP CÁCH LY VÀ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12350-4:2018 (ISO 16890-4:2016) về Phin lọc không khí cho hệ thống thông gió chung - Phần 4: Phương pháp ổn định để xác định hiệu suất thử nghiệm từng phần nhỏ nhất

TCVN12350-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12350-4:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12350-4:2018 ISO 16890-4:2016 PHIN LỌC KHÔNG KHÍ CHO HỆ THỐNG THÔNG GIÓ CHUNG – PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP ỔN ĐỊNH ĐỂ XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT THỬ NGHIỆM TỪNG PHẦN NHỎ NHẤT Air filters for general ventilation - Part 4

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12513-4:2018 (ISO 6362-4:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và sản phẩm định hình ép đùn - Phần 4: Sản phẩm định hình - Dung sai hình dạng và kích thước

TCVN12513-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12513-4:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12513-4:2018 ISO 6362-4:2012 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM GIA CÔNG ÁP LỰC - QUE/THANH, ỐNG VÀ SẢN PHẨM ĐỊNH HÌNH ÉP ĐÙN - PHẦN 4: SẢN PHẨM ĐỊNH HÌNH - DUNG SAI HÌNH DẠNG VÀ KÍCH THƯỚC Wrought aluminium and aluminium alloys -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12241-4:2018 (IEC TR 62660-4:2017) về Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 4: Phương pháp thử nghiệm thay thế cho thử nghiệm ngắn mạch bên trong của TCVN 12241-3 (IEC 62660-3)

TCVN12241-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12241-4:2018,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12241-4:2018 IEC TR 62660-4:2017 PIN LITHIUM-ION THỨ CẤP DÙNG ĐỂ TRUYỀN LỰC CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHẠY ĐIỆN - PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM THAY THẾ CHO THỬ NGHIỆM NGẮN MẠCH BÊN TRONG CỦA TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684-4:2018 về Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 4: Hồ tiêu

TCVN10684-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10684-4:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10684-4:2018 CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM - TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG, HẠT GIỐNG - PHẦN 4: HỒ TIÊU Perennial industrial crops - Standard for seeds and seedlings - Part 4: Pepper Lời nói đầu TCVN 10684-4:2018 do Viện Khoa học

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11916-4:2018 (ISO 13765-4:2004) về Vữa chịu lửa - Phần 4: Xác định cường độ bám dính khi uốn

TCVN11916-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11916-4:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11916-4:2018 ISO 13765-4:2004 VỮA CHỊU LỬA - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÁM DÍNH KHI UỐN Refractory mortars - Part 4: Determination of flexural bonding strength Lời nói đầu TCVN 11916-4:2018 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-4:2018 (ISO 12543-4:2011) về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 4: Phương pháp thử độ bền

TCVN7364-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7364-4:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7364-4:2018 ISO 12543-4:2011 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 4: Test methods

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10685-4:2018 (ISO 1927-4:2012) về Vật liệu chịu lửa không định hình - Phần 4: Xác định độ lưu động của hỗn hợp bê tông chịu lửa

TCVN10685-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10685-4:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10685-4:2018 ISO 1927-4:2012 VẬT LIỆU CHỊU LỬA KHÔNG ĐỊNH HÌNH - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG CHỊU LỬA Monolithic (unshaped) refractory products - Part 4: Determination of consistency of castables

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11914-4:2018 (ISO 10081-4:2014) về Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc - Phần 4: Sản phẩm đặc biệt

TCVN11914-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11914-4:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11914-4:2018 ISO 10081-4:2014 PHÂN LOẠI SẢN PHẨM CHỊU LỬA ĐỊNH HÌNH SÍT ĐẶC - PHẦN 4: SẢN PHẨM ĐẶC BIỆT Classification of dense shaped refractory products - Part 4: Special products Lời nói đầu TCVN 11914-4

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12248-4:2018 (ISO 12782-4:2012) về Chất lượng đất - Các thông số từ quá trình chiết dùng để lập mô hình địa hóa các thành phần và sự tồn tại của các thành phần trong đất và vật liệu - Phần 4: Chiết các chất mùn từ mẫu thể rắn

TCVN12248-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12248-4:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12248-4:2018 ISO 12782-4:2012 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - CÁC THÔNG SỐ TỪ QUÁ TRÌNH CHIẾT DÙNG ĐỂ LẬP MÔ HÌNH ĐỊA HÓA CÁC THÀNH PHẦN VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA CÁC THÀNH PHẦN TRONG ĐẤT VÀ VẬT LIỆU - PHẦN 4: CHIẾT CÁC CHẤT MÙN TỪ MẪU

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12260-4:2018 (ISO 13164-4:2015) về Chất lượng nước - Radon 222 - Phần 4: Phương pháp thử sử dụng đếm nhấp nháy lỏng hai pha

TCVN12260-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12260-4:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12260-4:2018 ISO 13164-4:2015 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - RADON 222 - PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP THỬ SỬ DỤNG ĐẾM NHẤP NHÁY LỎNG HAI PHA Wafer quality - Radon-222 - Part 4: Test method using two-phase liquid scintillation

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8099-4:2018 (ISO 8968-4:2016) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng nitơ - Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng nitơ protein và nitơ không phải nitơ protein, tính hàm lượng protein thực (phương pháp chuẩn)

TCVN8099-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8099-4:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8099-4:2018 ISO 8968-4:2016 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ - PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ PROTEIN VÀ NITƠ KHÔNG PHẢI NITƠ PROTEIN, TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THỰC (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN)

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9944-4:2018 (ISO 22515-4:2016) về Phương pháp thống kê trong quản lý quá trình - Năng lực và hiệu năng - Phần 4: Ước lượng năng lực quá trình và đo hiệu năng

TCVN9944-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9944-4:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9944-4:2018 ISO 22514-4:2016 PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ TRONG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH - NĂNG LỰC VÀ HIỆU NĂNG - PHẦN 4: ƯỚC LƯỢNG NĂNG LỰC QUÁ TRÌNH VÀ ĐO HIỆU NĂNG Statistical methods in process management - Capability and performance - Part

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12273-4:2018 (EN 1186-4:2002) về Vật liệu và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm chất dẻo - Phần 4: Phương pháp xác định tổng hàm lượng thôi nhiễm vào dầu ôliu bằng sử dụng khoang

TCVN12273-4:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12273-4:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12273-4:2018 EN 1186-4:2002 VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM CHẤT DẺO - PHẦN 4: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG THÔI NHIỄM VÀO DẦU ÔLIU BẰNG SỬ DỤNG KHOANG Materials and articles in contact

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83