Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 23760 công văn

41

Công văn 9603/BTC-TCHQ sửa đổi mẫu ấn chỉ do Bộ Tài chính ban hành

9603/BTC-TCHQ,Công văn 9603 2011,Bộ Tài chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9603/BTC-TCHQ V/v sửa đổi mẫu ấn chỉ Hà Nội, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2011

42

Công văn 11206/VPCP-KGVX năm 2017 về sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN do Văn phòng Chính phủ ban hành

11206/VPCP-KGVX,Công văn 11206 2017,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Thông tư liên tịch,Quyết toán kinh phí,Sử dụng quyết toán kinh phí ,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11206/VPCP-KGVX

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

43

Công văn 8857/BNN-PCTT năm 2017 về Đề xuất sửa đổi Nghị định 66/2014/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

8857/BNN-PCTT,Công văn 8857 2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Sửa đổi Nghị định,Phòng chống thiên tai ,Phòng chống thiên tai lụt bão,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2017

44

Công văn 9246/VPCP-NN năm 2020 về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

9246/VPCP-NN,Công văn 9246 2020,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP,Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường,Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

45

Công văn 4688/VKSTC-V14 năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 4688/VKSTC-V14 V/v hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: VKSND tỉnh Phú Thọ Phúc đáp Công văn số 362/CV-VKSPT ngày 19/8/2020

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

46

Công văn 653/UBDT-PC năm 2017 góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

V/v góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tư pháp Phúc đáp Công văn số 2156/BTP-BTTP, ngày 26/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc góp ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

47

Công văn 637/UBDT-KHTC năm 2017 góp ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

637/UBDT-KHTC,Công văn 637 2017,Uỷ ban Dân tộc,Góp ý kiến dự thảo ,Xây dựng Nghị định ,Sửa đổi Nghị định,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 637/UBDT-KHTC V/v góp ý kiến

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2017

48

Công văn 630/UBDT-HTQT năm 2017 xin ý kiến góp ý cho dự thảo Thỏa thuận Hợp tác sửa đổi lần 2 về lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

ý cho dự thảo Thỏa thuận Hợp tác sửa đổi lần 2 về lĩnh vực công tác dân tộc Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Ngoại giao; - Bộ Tư pháp. Thỏa thuận Hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Các vấn

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

49

Công văn 2025/ATTP-KN năm 2020 về xử lý phản ánh, kiến nghị sửa đổi danh mục chất hỗ trợ chế biến được sử dụng trong thực phẩm và thủ tục đăng ký công bố do Cục An toàn thực phẩm ban hành

2025/ATTP-KN,Công văn 2025 2020,Cục an toàn thực phẩm,Thủ tục đăng ký công bố chất hỗ trợ chế biến,Danh mục chất hỗ trợ chế biến trong thực phẩm,Sửa đổi thủ tục công bố chất hỗ trợ chế biến,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

50

Công văn 6119/VPCP-KGVX năm 2017 về sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-BUTWMTTQVN Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 6962/BTC-HCSN ngày 26 tháng 5 năm 2017) về sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-BNTWMTTQVN ngày 03 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn quản lý,

Ban hành: 13/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

51

Công văn 4486/BNN-QLCL năm 2017 đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 4486/BNN-QLCL V/v đôn đốc thực hiện trọng tâm Năm cao điểm hành động và sửa đổi biểu mẫu báo cáo định kỳ Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Năm 2017 tiếp tục được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn là Năm cao

Ban hành: 31/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2018

52

Công văn 691/TCT-CS năm 2014 sửa đổi Thông tư 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT do Tổng cục Thuế ban hành

691/TCT-CS,Công văn 691 2014,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 691/TCT-CS V/v sửa đổi Thông tư 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT.

Ban hành: 07/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

53

Công văn 5335/VPCP-KTTH năm 2017 tổng kết tình hình hoạt động Quỹ đầu tư phát triển địa phương và sửa đổi khung khổ pháp lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

5335/VPCP-KTTH V/v tổng kết tình hình hoạt động Quỹ ĐTPTĐP và sửa đổi khung khổ pháp lý Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Hội đồng nhân dân, Ủy

Ban hành: 24/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

54

Công văn 4817/VPCP-NN năm 2017 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 53/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về lĩnh vực thủy sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

thảo Nghị định thay thế Nghị định số 53/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tư pháp. Về đề nghị của Bộ Nông

Ban hành: 11/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

55

Công văn 296/VPCP-KTN năm 2014 sửa đổi Quyết định 1856/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

296/VPCP-KTN,Công văn 296,Văn phòng Chính phủ,sửa đổi QĐ 1856,sửa đổi QĐ lập lại trật tự ATGT,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 296/VPCP-KTN V/v sửa

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2014

56

Công văn 1607/BYT-QLD năm 2017 vướng mắc triển khai đấu thầu mua thuốc và đề xuất nội dung sửa đổi do Bộ Y tế ban hành

triển khai đấu thầu mua thuốc và đề xuất nội dung sửa đổi Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: - Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược.

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

57

Công văn 1147/TCT-KK năm 2017 hướng dẫn thực hiện hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi theo Thông tư 300/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

1147/TCT-KK,Công văn 1147 2017,Tổng cục Thuế,Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ,Ngân sách Nhà nước,Sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước,Thay đổi mã số thuế ,Báo cáo kế toán,Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

58

Công văn 1041/TCT-HTQT năm 2017 thông báo hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Ấn Độ do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 1041/TCT-HTQT V/v thông báo hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

59

Công văn 1017/TTg-QHQT ký văn kiện bổ sung sửa đổi Phụ lục sửa đổi Hiệp định tài trợ Chương trình 135 giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1017/TTg-QHQT,Công văn 1017 2010,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi,Hiệp định tài trợ,Chương trình 135,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1017/TTg-QHQT V/v ký văn kiện bổ sung

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

60

Công văn 2182/VPCP-KSTT năm 2017 sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2182/VPCP-KSTT V/v sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của Bộ Nội vụ

Ban hành: 10/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151