Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 23767 công văn

181

Công văn 8859/BGDĐT-KHTC năm 2013 đề xuất sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

8859/BGDDT-KHTC,Công văn 8859 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,sửa đổi Quyết định 1466/QĐ-TTg,sửa đổi tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hóa ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2013

182

Công văn 9536/VPCP-KGVX năm 2013 xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý về phát triển, quản lý và sử dụng nhân lực Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ Xét báo cáo của Bộ Tư pháp tại văn bản số 169/BC-BTP ngày 25 tháng 7 năm 2013 về kết quả rà soát hệ thống văn bản pháp lý về phát triển,

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2013

183

Công văn 6737/TCHQ-TXNK năm 2013 sửa đổi Danh mục rủi ro về giá và mức giá kiểm tra do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 6737/TCHQ-TXNK V/v bổ sung, sửa đổi Danh mục rủi ro về giá và mức giá kiểm tra Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ Điều 6 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy định về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá;

Ban hành: 11/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 10/04/2014

Cập nhật: 14/11/2013

184

Công văn 6292/TCHQ-TXNK năm 2013 xác định trị giá tính thuế, sửa đổi mức giá kiểm tra do Tổng cục Hải quan ban hành

xác định trị giá tính thuế, sửa đổi mức giá kiểm tra Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1407/HQQNa-NV ngày 01/10/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam báo cáo về việc xác định trị giá tính thuế mặt hàng Động cơ xăng Z6

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

185

Công văn 3496/TCT-KK năm 2013 lấy ý kiến dự thảo Quy trình hoàn thuế sửa đổi Quy trình 905 do Tổng cục Thuế ban hành

3496/TCT-KK,Công văn 3496 2013,Tổng cục Thuế,Quy trình hoàn thuế sửa đổi 905,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3496/TCT-KK V/v lấy ý

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2013

186

Công văn 8707/VPCP-QHQT năm 2013 sửa đổi Hiệp định Dự án Năng lượng nông thôn 2 vay vốn Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 8707/VPCP-QHQT V/v Sửa đổi Hiệp định Dự án Năng lượng nông thôn 2 vay vốn WB. Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Bộ Tài chính; - Bộ Công Thương; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Xét đề

Ban hành: 17/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

187

Công văn 8756/BGDĐT-PC khảo sát dự án Luật sửa đổi của Luật giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

8756/BGDDT-PC,Công văn 8756 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Dự án,Luật giáo dục sửa đổi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8756/BGDĐT-PC V/v khảo sát dự án Luật SĐBSMSĐ của Luật

Ban hành: 01/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2010

188

Công văn 9246/VPCP-KTTH năm 2017 về trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 122/2016/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 9246/VPCP-KTTH V/v trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài chính

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2017

189

Công văn 7666/VPCP-KTN năm 2013 dự thảo Tờ trình sửa đổi bổ sung Nghị quyết 38/2004/QH11 do Văn phòng Chính phủ ban hành

sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 38/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 2244/BGTVT-KHĐT ngày

Ban hành: 13/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2013

190

Công văn 5703/TCHQ-PC năm 2017 về triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do Tổng cục hải quan ban hành

Số: 5703/TCHQ-PC V/v triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan Ngày 07/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

191

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

11798/BTC-KHTC,Công văn 11798 2013,Bộ Tài chính,cờ truyền thống cờ hiệu biểu tượng hải quan,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 11798/BTC-KHTC V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

192

Công văn 3480/BTC-TCHQ năm 2017 hướng dẫn thủ tục sửa đổi thông tin trong vận tải đơn và hồ sơ hải quan giấy đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành

hướng dẫn thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ hải quan giấy (theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ) đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và thủ tục khai sửa đổi, bổ sung thông tin trong vận tải đơn, thực hiện như sau: 1. Khai sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ hải quan giấy đối

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

193

Công văn 5176/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

5176/TCHQ-TXNK,Công văn 5176 2013,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5176/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc thực hiện Luật sửa đổi

Ban hành: 30/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2013

194

Công văn 1207/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

1207/VPCP-KTTH,Công văn 1207,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi kinh doanh dịch vụ đòi nợ ,Kinh doanh dịch vụ đòi nợ,Dịch vụ đòi nợ,Sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP ,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

195

Công văn 4913/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

đổi bổ sung Luật Quản lý thuế Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan Đắk Lắk. Trả lời công văn số 805/HQĐL-NV ngày 15/08/2013 và 666/HQĐL-NV ngày 10/07/2013 của Cục Hải quan Đắk Lắk báo cáo vướng mắc thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Tổng cục Hải

Ban hành: 22/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2013

196

Công văn 4740/TCHQ-TXNK năm 2013 báo cáo vướng mắc thực hiện Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung do Tổng cục Hải quan ban hành

V/v báo cáo vướng mắc thực hiện Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 837/HQKH-NV ngày 1/8/2012 của Cục Hải quan Khánh Hòa về vướng mắc thực hiện Luật quản lý thuế sửa đổi, bổ sung. Về vấn đề

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

197

Công văn 4687/TCHQ-CCHĐH năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2012 áp dụng trong thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

4687/TCHQ-CCHĐH V/v hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2012 áp dụng trong thủ tục hải quan điện tử Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng. Trả lời nội dung vướng mắc tại công văn số 4982/HQHP-QLRR ngày 02/7/2013 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc đề

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

198

Công văn 1458/SXD-KTVLXD năm 2013 hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung)

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Sửa đổi và bổ sung) Bình Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: - Các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh; - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009

Ban hành: 12/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

199

Công văn 4633/TCHQ-TXNK năm 2013 thực hiện Luật 21/2012/QH13 sửa đổi Luật Quản lý thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

cáo vướng mắc về việc thực hiện gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ để có hướng dẫn thực hiện thống nhất. Trong thời gian chờ hướng dẫn đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi bổ

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

200

Công văn số 5273/VPCP-QHQT về việc sửa đổi Hiệp định vay ODA của Chính phủ Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

5273/VPCP-QHQT,Công văn 5273 2009,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 5273/VPCP-QHQT V/v sửa đổi Hiệp định vay ODA của Chính phủ Nhật Bản Hà

Ban hành: 03/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177