Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2221/TĐC-QLCL năm 2018 về trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Số hiệu: 2221/TĐC-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Nguyễn Nam Hải
Ngày ban hành: 07/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2221/TĐC-QLCL
V/v trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần SX-TM-DV Ngọc Tùng

Theo ủy quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ để trả lời Công văn số 176/2018/CV-NT ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Ngọc Tùng về việc kiến nghị sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN , Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

Ngày 23 tháng 7 năm 2018 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có Công văn số 2058/TĐC-QLCL (gửi kèm theo) để trả lời Công văn số 171/2018/CV-NT ngày 06 tháng 7 năm 2018 của quý Công ty về việc kiến nghị sửa đổi Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN:

1. Quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN không tước bỏ quyền khiếu nại của người bán hàng. Quyền này đã được quy định tại khoản 5 Điều 15 và khoản 1 Điều 64 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, theo đó người bán hàng có quyền khiếu nại kết luận của đoàn kiểm tra (bao gồm kết luận về kết quả thử nghiệm mẫu) và quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 65 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

2. Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN có quy định: “... Mỗi mẫu được chia làm hai đơn vị mẫu, một đơn vị mẫu để mang đi thử nghiệm, một đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra..”. Với quy định này và các quy định nêu tại khoản 5 Điều 15 và khoản 1 Điều 64 của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, thì “đơn vị mẫu lưu tại cơ quan kiểm tra” sẽ được sử dụng để giải quyết khiếu nại của người bán hàng (nếu có) đối với kết luận của đoàn kiểm tra về kết quả thử nghiệm mẫu hoặc khiếu nại của người bán hàng (nếu có) về quyết định của cơ quan kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền với lý do kết quả thử nghiệm mẫu không chính xác.

3. Cơ quan thanh/kiểm tra lấy mẫu để thử nghiệm chất lượng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường: “Mẫu được lấy theo phương pháp lấy mẫu quy định tại tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc quy định của pháp luật có liên quan...”. Theo đó việc lấy mẫu, bảo quản mẫu cũng như quá trình vận chuyển mẫu được cơ quan thanh/kiểm tra thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, cũng như khuyến cáo của nhà sản xuất nếu có.

Trên đây là ý kiến trả lời của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về những ý kiến phản ánh vướng mắc của Quý Doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN. Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của quý Công ty./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Chu Ngọc Anh (để b/c);
- TT Trần Văn Tùng (để b/c);
- TCT Trần Văn Vinh (để b/c);
- VCCI;
- Báo Nông nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2221/TĐC-QLCL năm 2018 về trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


389

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254