Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 23744 công văn

101

Công văn 6293/UBND-KTN năm 2015 công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

CÔNG BỐ VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG) Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

102

Công văn 6292/UBND-KTN năm 2015 công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung)

CÔNG BỐ VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH - PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG) Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2016

103

Công văn 12301/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

12301/TCHQ-GSQL,Công văn 12301 2015,Tổng cục Hải quan,Lập bản lược khai hàng hóa ,thủ tục điều chỉnh bản lược khai hàng hóa,Bổ sung bản lược khai hàng hóa,Sửa đổi bản lược khai hàng hóa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 29/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2015

104

Công văn 18832/BTC-TCT năm 2015 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn 10492/BTC-TT và 13822/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

--------------- Số: 18832/BTC-TCT V/v hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số 10492/BTC-TCT và công văn số 13822/BTC-TCT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian qua Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục

Ban hành: 17/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2015

105

Công văn 70/TANDTC-TĐKT sửa đổi Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

70/TANDTC-TDKT,Công văn 70 2012,Tòa án nhân dân tối cao,Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng ,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/TANDTC-TĐKT V/v sửa đổi, bổ sung một

Ban hành: 14/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

106

Công văn 9681/VPCP-KTTH năm 2015 sửa đổi, bổ sung Quyết định 72/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

9681/VPCP-KTTH,Công văn 9681 2015,Văn phòng Chính phủ,Khu kinh tế cửa khẩu,Chính sách tài chính ,Sửa đổi Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ,Cơ chế tài chính,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2015

107

Công văn 4579/LĐTBXH-PCTNXH năm 2015 về góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4579/LĐTBXH-PCTNXH V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 221/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: …………………..…………………………..………………

Ban hành: 09/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

108

Công văn 3411/UBND-TM thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Cục Thuế thành phố; - Sở Tài chính; - Sở Tư pháp; - Sở Thông tin và Truyền

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

109

Công văn 8336/BTC-CST năm 2013 triển khai thực hiện quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

8336/BTC-CST,Công văn 8336 2013,Bộ Tài chính,Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi,Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp,Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

110

Công văn 3935/BHXH-TCCB năm 2015 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 3935/BHXH-TCCB V/v hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: - Trung tâm Lưu trữ; - Trung tâm Giám định BHYT và TT đa tuyến khu vực phía Bắc;

Ban hành: 13/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2015

111

Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và số 44/2015/NĐ-CP về QHĐT, QHXD Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 604/BXD-QHKT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

112

Công văn 3360/BHXH-CSYT năm 2015 về sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu dữ liệu thống kê khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3360/BHXH-CSYT V/v sửa đổi, bổ sung chỉ tiêu dữ liệu thống kê khám, chữa bệnh BHYT Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 04/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2015

113

Công văn 982/GSQL-GQ3 năm 2015 về thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

--------------- Số: 982/GSQL-GQ3 V/v Thủ tục sửa đổi, bổ sung bản lược khai hàng hóa Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: - Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng; - Cục Hải quan tỉnh Bình Định Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2015

114

Công văn 2605/BGTVT-HTQT năm 2019 về triển khai Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2605/BGTVT-HTQT V/v triển khai Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

115

Công văn 01/BNN-TH sửa đổi Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/BNN-TH,Công văn 01,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Chương trình điều tra thống kê quốc gia BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BNN-TH V/v sửa đổi, bổ sung Chương

Ban hành: 03/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

116

Công văn 2619/KBNN-KTNN sửa đổi tên tài khoản chứng từ kế toán và phương pháp hạch toán do Kho bạc Nhà nước ban hành

2619/KBNN-KTNN,Công văn 2619 2011,Kho bạc Nhà nước Trung ương,tài khoản chứng từ kế toán,sửa đổi tài khoản chứng từ kế toán,Phương pháp hạch toán,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2013

117

Công văn 449/BTP-BTTP năm 2019 về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật công chứng năm 2014 Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội

Ban hành: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

118

Công văn 2423/BTP-THA năm 2015 hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trong giai đoạn chuyển tiếp do Bộ Tư pháp ban hành

2423/BTP-THA,Công văn 2423 2015,Bộ Tư pháp,Hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự,Luật thi hành án dân sự sửa đổi,Giai đoạn chuyển tiếp ,Hướng dẫn Luật giai đoạn chuyển tiếp ,Thi hành án dân sự,Thủ tục Tố tụng BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2015

119

Công văn 2592/BTNMT-TCMT năm 2015 áp dụng Điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2009 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

2592/BTNMT-TCMT,Công văn 2592 2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bộ Luật hình sự sửa đổi,Thi hành bộ luật hình sự sửa đổi,Bảo vệ động vật quý hiếm,Trách nhiệm hình sự,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2015

120

Công văn 8235/VPCP-KTN sửa đổi đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng. Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 54/TTr-BXD ngày 24 tháng 6 năm 2011 về việc sửa đổi một số nội dung liên quan đến đơn giản hóa thủ

Ban hành: 18/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17