Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 23744 công văn

21

Công văn 863/VPCP-V.III năm 2016 sửa đổi Quyết định 2317/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2317/QĐ-TTg ngày 20/12/2015 Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016; ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2016

22

Công văn 2544/GSQL-GQ1 năm 2018 xử lý đối với hành vi khai sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng đến thuế do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số: 2544/GSQL-GQ1 V/v xử lý đối với hành vi khai sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng đến thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Điện Biên Trả lời công văn số 722/HQĐB-NV ngày 20/7/2018 của Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đề nghị hướng dẫn xử lý đối với hành vi khai sửa đổi

Ban hành: 14/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

23

Công văn 15012/BTC-NSNN năm 2018 về tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định 01/2016/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số: 15012/BTC-NSNN V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1314/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

24

Công văn 10306/VPCP-KGVX năm 2015 sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 10306/VPCP-KGVX V/v sửa đổi pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi Nghị

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

25

Công văn 423/QHLĐTL-CSLĐ năm 2018 sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

423/QHLDTL-CSLD,Công văn 423 2018,Cục Quan hệ lao động và Tiền l,Sửa đổi bổ sung,Hợp đồng lao động,Chấm dứt hợp đồng lao động,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2018

26

Công văn 5790/BYT-AIDS năm 2018 hướng dẫn sửa đổi phần hạch toán thuốc kèm theo Công văn 1024/BYT-AIDS ngày 07/3/2017 do Bộ Y tế ban hành

5790/BYT-AIDS,Công văn 5790 2018,Bộ Y tế,Chỉ đạo giá thuốc,Cơ sở sản xuất thuốc,Cơ sở kinh doanh thuốc ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5790/BYT-AIDS V/v hướng dẫn sửa đổi phần hạch

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

27

Công văn 3892/BHXH-TCKT năm 2015 sửa đổi chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3892/BHXH-TCKT V/v sửa đổi Chế độ kế toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Để việc quản lý tài chính quỹ bảo hiểm xã hội,

Ban hành: 09/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2015

28

Công văn 1254/KTNN-CĐ năm 2018 hướng dẫn thực hiện và sửa đổi tạm thời một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

1254/KTNN-CĐ V/v hướng dẫn thực hiện và sửa đổi tạm thời một số mẫu biểu hồ sơ kiểm toán Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Kiểm toán nhà nước hướng dẫn thực hiện và sửa đổi

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

29

Công văn 7949/VPCP-QHQT năm 2018 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lúc-xem-bua do Văn phòng Chính phủ ban hành

7949/VPCP-QHQT,Công văn 7949 2018,Văn phòng Chính phủ,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ,Ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

30

Công văn 2221/TĐC-QLCL năm 2018 về trả lời kiến nghị sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BKHCN do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

2221/TDC-QLCL,Công văn 2221 2018,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Kiểm tra hàng hóa,Kiểm tra hàng hóa lưu thông thị trường,Sửa đổi Thông tư,Thương mại BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

31

Công văn 2630/NHCS-TDSV năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điểm văn bản 3137/NHCS-TDSV do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

2630/NHCS-TDSV,Công văn 2630 2018,Ngân hàng Chính sách Xã hội,Sửa đổi chính sách Đào tạo nghề nghiệp,Chính sách Đào tạo nghề nghiệp cho người lao động,Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

32

Công văn 3422/TCHQ-TXNK năm 2015 sửa đổi thủ tục hải quan lô hàng cà phê xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

chính thức Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam. (Số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 65/HHCPCC- 2015 ngày 2/4/2015 của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam về việc sửa đổi

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

33

Công văn 864/GSQL-GQ5 năm 2018 sửa đổi, bổ sung thông tin hàng hóa trên Hệ thống Emanifest do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

--------------- Số: 864/GSQL-GQ5 V/v sửa đổi, bổ sung thông tin hàng hóa trên Emanifest Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 624/HQHCM-GSQL ngày 13/3/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Cục

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

34

Công văn 309/UBND-VX năm 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

309/UBND-VX,Công văn 309,Thành phố Hồ Chí Minh,Triển khai thi hành luật,Triển khai Luật Bảo hiểm y tế ,Luật bảo hiểm y tế sửa đổi ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

35

Công văn 9540/BYT-BH năm 2014 chỉ đạo thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Bộ Y tế ban hành

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Giám đốc các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế. Để việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 bảo đảm kịp thời, thống nhất, đúng

Ban hành: 29/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2015

36

Công văn 9687/UBND-KT năm 2014 thực hiện Luật sửa đổi các Luật về thuế do thành phố Hà Nội ban hành

9687/UBND-KT,Công văn 9687 2014,Thành phố Hà Nội,Luật về thuế sửa đổi ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 9687/UBND-KT V/v triển khai thực hiện Luật sửa

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

37

Công văn 26/TTg-CN năm 2018 về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Quốc phòng; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Công văn số 13512/BQP-TM ngày 12 tháng 11 năm 2017) và ý kiến

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

38

Công văn 5411/TCT-TNCN năm 2014 Kế hoạch thực hiện Luật sửa đổi các Luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

5411/TCT-TNCN,Công văn 5411 2014,Tổng cục Thuế,Luật về thuế sửa đổi ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5411/TCT-TNCN V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

39

Công văn 398/BGDĐT-HTQT năm 2021 báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2018/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

398/BGDDT-HTQT,Công văn 398 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục,Hợp tác của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục,Sửa đổi bổ sung Nghị định 86/2018/NĐ-CP,Đầu tư,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

40

Công văn 7650/BGTVT-PC năm 2017 đề nghị góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 54/2013/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

7650/BGTVT-PC,Công văn 7650 2017,Bộ Giao thông vận tải,Góp ý dự thảo,Góp ý dự thảo Thông tư,Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư ,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7650/BGTVT-PC

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17