Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 23750 công văn

61

Công văn 228/XNK-CN năm 2017 về Thông tư sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số: 228/XNK-CN V/v Thông tư sửa đổi Thông tư số 20/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Ngày 09 tháng 3 năm 2017 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BCT về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

62

Công văn 4350/VPCP-NN năm 2020 về báo cáo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ do Văn phòng Chính phủ ban hành

4350/VPCP-NN,Công văn 4350 2020,Văn phòng Chính phủ,Rà soát văn bản bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc,Sửa đổi văn bản bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc,Ban hành văn bản bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc,Bất động sản,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

63

Công văn 1014/VPCP-KGVX năm 2017 về lùi thời gian trình Nghị định 116/2010/NĐ-CP sửa đổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 1014/VPCP-KGVX V/v lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Bộ Nội vụ. Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (văn bản số 6263/BNV-TL ngày 30 tháng 12 năm 2016) về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

64

Công văn 318/VPCP-CN năm 2017 về dừng việc soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 11/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 318/VPCP-CN V/v dừng việc soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2942/BXD-PC ngày 27 tháng 12 năm 2016 về việc dừng việc soạn thảo Nghị

Ban hành: 12/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

65

Công văn 67/BGDĐT-PC năm 2017 đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

67/BGDDT-PC,Công văn 67 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Luật giáo dục,Soạn thảo văn bản pháp luật giáo dục,Sửa đổi bổ sung,Xây dựng dự án Luật ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2017

66

Công văn 2276/BYT-BH năm 2020 sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146/BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

2276/BYT-BH,Công văn 2276 2020,Bộ Y tế,Sửa đổi Công văn 2146/BYT-BH,Sửa đổi Công văn chi phí khám chữa bệnh Covid 19,Chi phí khám chữa bệnh liên quan đến Covid 19,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

67

Công văn 170/VPCP-KGVX năm 2017 xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 170/VPCP-KGVX V/v xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại văn bản số 5042/LĐTBXH-ATLĐ ngày 14 tháng 12 năm 2016 về

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2017

68

Công văn 122/BGTVT-MT năm 2017 xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 49/2011/QĐ-TTg do Bộ Giao thông vận tải ban hành

--------------- Số: 122/BGTVT-MT V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp,

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

69

Công văn 5418/TCHQ-PC năm 2013 tuyên truyền, tập huấn Luật Quản lý thuế sửa đổi do Tổng cục Hải quan ban hành

lý thuế sửa đổi Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục. Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, ngày 11/12/2012 lãnh đạo Bộ đã phê duyệt tờ trình của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2013

70

Công văn 2366/TCHQ-GSQL năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2366/TCHQ-GSQL,Công văn 2366 2020,Tổng cục Hải quan,Kiến nghị sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP,Kiến nghị sửa đổi Nghị định 59/2018/NĐ-CP,Kiến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định Tổng cục Hải quan,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

71

Công văn 10613/VPCP-ĐMDN năm 2016 sửa đổi Phụ lục kèm theo Điều lệ của VNPT tại Nghị định 25/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 10613/VPCP-ĐMDN V/v sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Điều lệ của VNPT tại Nghị định số 25/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Về đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 2771/BTTTT-QLDN ngày 15 tháng 8 năm 2016) và ý

Ban hành: 07/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2016

72

Công văn 12509/QLD-ĐK năm 2013 sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc chứa hoạt chất glucosamin do Cục Quản lý dược ban hành

12509/QLD-DK,Công văn 12509 2013,Cục Quản lý dược,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12509/QLD-ĐK V/v sửa đổi cách ghi chỉ định của thuốc chứa

Ban hành: 05/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

73

Công văn 4634/UBND-VX năm 2019 về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 3728/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

--------------- Số: 4634/UBND-VX V/v hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 08/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

74

Công văn 4237/TCHQ-TXNK năm 2013 kiến nghị vướng mắc triển khai Luật Quản lý thuế sửa đổi do Tổng cục Hải quan ban hành

khai Luật Quản lý thuế sửa đổi Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam. (202 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1770/XDHK-KDXNK

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

75

Công văn 4238/TCHQ-TXNK năm 2013 kiến nghị vướng mắc triển khai Luật Quản lý thuế sửa đổi do Tổng cục Hải quan ban hành

khai Luật Quản lý thuế sửa đổi Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. (Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) Trả lời công văn số 0755/PKX-XNK ngày 11/6/2013 và công văn số 0900/PLX-XNK ngày 8/7/2013 của Tập đoàn Xăng

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

76

Công văn 3545/TCHQ-TXNK năm 2013 sửa đổi thông tin mã chương do Tổng cục Hải quan ban hành

3545/TCHQ-TXNK,Công văn 3545,Tổng cục Hải quan,sửa đổi thông tin mã chương ,thông tin mã chương thuế,thanh toán thuế qua Internet ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2013

77

Công văn 16836/BTC-TCT sửa đổi thủ tục kê khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

16836/BTC-TCT,Công văn 16836,Bộ Tài chính,Sửa đổi thủ tục kê khai thuế ,Thủ tục kê khai thuế ,Hãng vận tải nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16836/BTC-TCT V/v sửa đổi

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

78

Công văn 8076/VPCP-KTTH năm 2016 về trình Dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 55/2010/QH12 do Văn phòng Chính phủ ban hành

8076/VPCP-KTTH,Công văn 8076,Văn phòng Chính phủ,Trình Dự án ,Nghị quyết sửa đổi bổ sung,Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

79

Công văn 7880/VPCP-KTN năm 2016 về lùi thời hạn trình Nghị định sửa đổi Nghị định 11/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

7880/VPCP-KTN,Công văn 7880 2016,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 11/2013/NĐ-CP,Lùi thời hạn ,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

80

Công văn 2059/VPCP-KTTH năm 2016 sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP đối với nội dung dán tem sản phẩm thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành

2059/VPCP-KTTH,Công văn 2059 2016,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Nội dung dán tem sản phẩm thuốc lá ,Dán tem thuốc lá,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2059/VPCP-KTTH

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35