Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" SUA DOI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 23744 công văn

81

Công văn 3067/VPCP-KGVX sửa đổi Quyết định 267/2005/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

3067/VPCP-KGVX,Công văn 3067,Văn phòng Chính phủ,Học sinh dân tộc thiểu số,Chính sách dạy nghề,Học sinh dân tộc thiểu số nội trú,sửa đổi Quyết định 267/2005/QĐ-TTg ,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

82

Công văn 6882/VPCP-QHQT năm 2016 sửa đổi Hiệp định thành lập và phát triển trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

6882/VPCP-QHQT,Công văn 6882 2016,Văn phòng Chính phủ,Thành lập Trường Đại học Khoa học,Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội ,Sửa đổi hiệp định,Thành lập trường đại học,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2016

83

Công văn 8172/TCHQ-GSQL năm 2019 về công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 8172/TCHQ-GSQL V/v công khai thủ tục hành chính Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2571/QĐ-BTC ngày 10/12/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

84

Công văn 2314/VPCP-KGVX sửa đổi Quyết định 2406/QĐ-TTg và quyết định liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

2314/VPCP-KGVX,Công văn 2314 2013,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 2406/QĐ-TTg,Sửa đổi Chương trình mục tiêu quốc gia,Chương trình mục tiêu quốc gia 2011-2015,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

85

Công văn 1298/BTP-KHTC đề xuất sửa đổi Thông tư 08/2011/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

1298/BTP-KHTC,Công văn 1298 2013,Bộ Tư pháp,Đề xuất sửa đổi Thông tư 08,Công tác thống kê Ngành Tư pháp,Thống kê Ngành Tư pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1298/BTP- KHTC V/v

Ban hành: 18/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

86

Công văn 576/UBDT-PC năm 2016 về góp ý kiến vào Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) do Ủy ban Dân tộc ban hành

576/UBDT-PC V/v góp ý kiến vào Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Bộ Tư pháp Phúc đáp Công văn số 1766/BTP-BTNN ngày 31/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý kiến vào Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

87

Công văn 2203/LĐTBXH-VPB năm 2016 rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 2203/LĐTBXH-VPB V/v rà soát, đề xuất sửa đổi pháp luật lao động Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Các Vụ, Cục, Tổng cục Dạy nghề, Thanh tra Bộ Để chuẩn bị cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012; khắc phục tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện;

Ban hành: 15/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

88

Công văn 4409/TCT-KK năm 2019 về giới thiệu nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Tổng cục Thuế ban hành

4409/TCT-KK V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2019

89

Công văn 8447/QLD-CL năm 2016 về góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc Dược điển Việt Nam IV) do Cục Quản lý Dược ban hành

Số: 8447/QLD-CL V/v góp ý Dự thảo sửa đổi của 237 TCVN I:2009 về thuốc (DĐVN IV) Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh, Viện Kiểm

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

90

Công văn 6896/TCHQ-TXNK kiến nghị sửa đổi Danh mục quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

6896/TCHQ-TXNK,Công văn 6896 2012,Tổng cục Hải quan,Sửa đổi Danh mục quản lý rủi ro ,Danh mục quản lý rủi ro sửa đổi ,Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam ,Gạch ốp lát xuất xứ Trung Quốc,Danh mục rủi ro ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2012

91

Công văn 13939/BTC-VP sửa đổi Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

13939/BTC-VP,Công văn 13939 2012,Bộ Tài chính,Quy trình thẩm tra,Quyết toán dự án hoàn thành,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13939/BTC-VP Vv sửa đổi, bổ sung Quy

Ban hành: 12/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

92

Công văn 2685/BNN-TT năm 2019 sửa đổi, bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, ban hành theo Quyết định 586/QĐ-BNN-TT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2685/BNN-TT Vv sửa đổi, bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, ban hành theo QĐ 586/QĐ-BNN-TT Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ngày 12/02/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-BNN-TT về Kế hoạch

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

93

Công văn 854/XNK-NS năm 2019 về Trung Quốc sửa đổi quy định quản lý, giám sát việc ghi nhãn bao bì thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

854/XNK-NS,Công văn 854 2019,Cục Xuất nhập khẩu,Trung Quốc sửa đổi ghi nhãn bao bì thực phẩm,Trung Quốc sửa đổi ghi nhãn bao bì đóng gói sẵn,Trung Quốc sửa đổi ghi nhãn bao bì xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

94

Công văn 1558/VPCP-KTTH năm 2016 sửa đổi Thông tư 63/2011/TT-BGTVT và 55/2014/TT-BGTVT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 1558/VPCP-KTTH V/v: sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2011/TT-BGTVT và số 55/2014/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải. Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 833/BGTVT-VT ngày 20 tháng 01 năm 2016 về tiến độ sửa đổi, bổ sung Thông tư số

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2016

95

Công văn 1315/VPCP-KTTH năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 23/2007/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1315/VPCP-KTTH,Công văn 1315 2016,Văn phòng Chính phủ,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Mua bán hàng hoá ,Luật Thương mại,Hướng dẫn Luật Thương mại ,Sửa đổi Nghị định 23/2007/NĐ-CP ,Doanh nghiệp,Thương mại VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

96

Công văn 1099/VPCP-KGVX năm 2016 sửa đổi, bổ sung Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 1099/VPCP-KGVX V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ Nội vụ; - Bộ Tư pháp; - Bộ Lao động - Thương binh và

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

97

Công văn 4110/TCHQ-TXNK sửa đổi bổ sung Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 4110/TCHQ-TXNK V/v sửa đổi bổ sung Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, thành phố Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 21/12/2011 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nghiêm chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị

Ban hành: 08/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

98

Công văn 3221/VKSTC-V14 năm 2019 về áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3221/VKSTC-V14 V/v áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 353 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: - Viện trưởng VKS quân sự trung ương; - Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Cục

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

99

Công văn 3093/BHXH-BC sửa đổi Công văn 2306/BXH-BC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3093/BHXH-BC,Công văn 3093 2012,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Sửa đổi Công văn 2306/BXH-BC,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3093/BHXH-BC V/v sửa

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/12/2013

Cập nhật: 08/08/2012

100

Công văn 4919/VPCP-KTTH sửa đổi Nghị định 67/2011/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

4919/VPCP-KTTH,Công văn 4919 2012,Văn phòng Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 67/2011/NĐ-CP ,Đề án xây dựng Nghị định ,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4919/VPCP-KTTH

Ban hành: 04/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251