Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9687/UBND-KT năm 2014 thực hiện Luật sửa đổi các Luật về thuế do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 9687/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 10/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH
HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 9687/UBND-KT
V/v triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
-
Các Sở, Ban, ngành trực thuộc Thành phố.

 

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp th 8 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

1. Các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

1.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân kinh doanh

- Từ ngày 01/01/2015, thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế thì cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh, không thực hiện giảm trừ gia cảnh, không quyết toán đối với khoản thu nhập này.

1.2. Sửa đổi, bổ sung khác về thuế thu nhập cá nhân

a) Từ 01/01/2015 miễn thuế thu nhập cá nhân đối với:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ và thu nhập của thuyền viên làm việc trên tàu.

b) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân:

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây. Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

c) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của cá nhân:

Từ 01/01/2015, áp dụng một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần đối với chuyển nhượng bất động sản thay cho thực hiện 02 phương pháp tính thuế trước đây.

1.3. Sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng (GTGT)

- Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hoạt động đóng mới tàu đánh bắt xa bờ.

- Chuyển 3 nhóm mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế GTGT thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT là: Phân bón; Thức ăn gia súc, gia cầm, vật nuôi; Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

1.4. Sửa đổi, bổ sung về thuế tài nguyên

Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp.

2. Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế:

Luật sửa đổi có nhiều thay đổi so với các Luật thuế hiện hành, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng lớn các đối tượng nộp thuế, đặc biệt ảnh hưởng tới toàn bộ các hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố trong khi thời gian chuyển giao giữa Luật sửa đổi và các Luật về Thuế hiện hành rất ngắn.

Nhằm triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và Cục Thuế thành phố Hà Nội khẩn trương thực hiện một số nội dung sau ngay trong tháng 12/2014:

2.1. Cục Thuế thành phố Hà Nội:

- Thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thường trực xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về Thuế.

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế triển khai các giải pháp quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; kịp thời báo cáo UBND quận, huyện, thị xã các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

2.1. UBND quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp cùng cơ quan Thuế kiểm tra thực tế, đánh giá doanh số đối với từng địa bàn phường, xã; từng nhóm ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là các hộ, cá nhân kinh doanh ăn uống, thương mại, kinh doanh vận tải... để quản lý doanh thu phù hợp với thực tế kinh doanh của hộ và đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo nhiệm vụ dự toán thu NSNN năm 2015 đã được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua.

+ Thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014; phù hợp với tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá.

+ Quản lý doanh thu phù hợp với thực tế về quy mô, phạm vi kinh doanh của hộ, phù hợp nguyên tắc đảm bảo chi phí đầu tư, chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh (chi phí thuê mặt bằng hoặc tương đương, chi phí nguyên vật liệu, chi phí điện nước, chi phí giá vốn hàng hóa bán ra, chi phí thuế nhân công và tiền công cần thiết của những người trực tiếp kinh doanh...).

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong việc tham vấn cho Chi cục Thuế về doanh thu, mức thuế của từng hộ kinh doanh.

2.3. Sở Công thương:

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, rà soát các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, trốn thuế... và phối hợp cùng cơ quan Thuế xử lý vi phạm (nếu có).

2.4. Công an Thành phố:

Chỉ đạo Công an quận, huyện, thị xã, thông qua công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, phối hợp cùng các Chi cục Thuế trong công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đặc biệt đối với các hộ, cá nhân cho thuê tài sản.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung chính sách Thuế mới tới các thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố; (để bc)
- Các PCT UBND Thành phố;
- Cục thuế Thành phố Hà Nội;
- CVP, các PCVP, KT, TH, CT, VX, NC;
- Lưu: VT, KTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9687/UBND-KT năm 2014 thực hiện Luật sửa đổi các Luật về thuế do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226