Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 21-CP 1997 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 272 văn bản

161

Nghị định 69/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh bản vệ quyền lợi người tiêu dùng

năm 1997 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Ngân hàng. 20. Nghị định số 12/1999/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 21. Nghị định số 49/1999/NĐ-CP

Ban hành: 02/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

162

Nghị định 99/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế Khu công nghệ cao

công nghệ cao. Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quy chế Khu công nghệ cao tại Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao. Các quy định khác trái với quy định tại Nghị định này đều bãi bỏ. Điều

Ban hành: 28/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

163

Nghị định 66/2005/NĐ-CP về bảo đảm an toàn cho người và tàu đánh cá hoạt động thuỷ sản

bổ sung một số điều của Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 của Chính phủ và các quy định về đăng ký, đăng kiểm đối với tàu cá quy định tại Nghị định số 91/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Ban hành: 19/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

164

Nghị định 79/2002/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Công ty tài chính

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 79/2002/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo đề nghị của Thống

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

165

Nghị định 42/2001/NĐ-CP Hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm

14 tháng 6 năm 1997 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 100/CP ngày 18 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm hết hiệu lực thi hành, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. Điều 53. Điều khoản chuyển tiếp Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo

Ban hành: 01/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

166

Nghị định 210/2004/NĐ-CP về chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

định số 06/CP ngày 21 tháng 01 năm 1997; khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 1999; khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2000 và khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003. Điều 5. Trách nhiệm thi hành 1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã

Ban hành: 20/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

167

Nghị định 85/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 178/1999/NĐ-CP về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng như sau: 1. Bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau: "Việc

Ban hành: 25/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2010

168

Nghị định 89/1999/NĐ-CP về bảo hiểm tiền gửi

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 89/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NGHỊ ĐỊNH: Chương 1: NHỮNG

Ban hành: 01/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

169

Nghị định 53/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi

dân. Điều 55. 1. Việc tổ chức tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại trụ sở tiếp công dân ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế tổ chức tiếp công dân ban hành kèm theo Nghị định số 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ. 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí địa điểm chung để Hội đồng nhân dân,

Ban hành: 19/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

170

Nghị định 202/2004/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

202/2004/ND-CP,Nghị định 202 2004,Chính phủ,Xử phạt hành chính hoạt động ngân hàng,Xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ,Lĩnh vực tiền tệ,Hoạt động ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

171

Nghị định 55/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp

Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Công nghiệp, Quyết định số 378/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp và các quy định trước đây trái với

Ban hành: 28/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

172

Nghị định 157/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về bưu chính

chuyển tiếp Trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực : , 1. Doanh nghiệp đang hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính theo quy định của Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông có trách nhiệm hoàn thành thủ tục đề nghị Bộ Bưu chính, Viễn thông cấp giấy phép kinh doanh

Ban hành: 18/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

173

Nghị định 57/2001/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển

thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Chương 4 : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10. Hiệu lực thi hành 1. Nghị định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày ký. 2. Hủy bỏ phần quy định về vận tải viễn dương quy định tại điểm d khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 13 Nghị định số 16/CP ngày 21 tháng 02 năm 1997 của

Ban hành: 24/08/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2010

174

Nghị định 182/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

có hiệu lực thi hành sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo. Nghị định này thay thế Nghị định số 04/CP ngày 10 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quy định của Nghị định này. Điều 33. Trách nhiệm thi hành Bộ trưởng,

Ban hành: 29/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

175

Nghị định 180/2004/NĐ-CP về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP. 2. Công ty nhà nước đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực, không phải đăng ký kinh doanh lại. 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch

Ban hành: 28/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

176

Nghị định 142/2003/NĐ-CP quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

142/2003/ND-CP,Nghị định 142 2003,Chính phủ,Đưa vào trường giáo dưỡng,Biện pháp xử lý hành chính,Trường giáo dưỡng,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 142/2003/NĐ-CP

Ban hành: 24/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

177

Nghị định 82/1998/NĐ-CP ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

1998 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 82/1998/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ BAN HÀNH DANH MỤC MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997, Luật các tổ chức tín

Ban hành: 03/10/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

178

Nghị định 02/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/1998/NĐ-CP về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số

ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Thương mại ngày 10 tháng 5 năm 1997; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc như sau: 1. Sửa đổi Điều 9

Ban hành: 03/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

179

Nghị định 136/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

136/2006/ND-CP,Nghị định 136 2006,Chính phủ,Luật Khiếu nại Tố cáo sửa đổi,Luật Khiếu nại Tố cáo,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 136/2006/NĐ-CP

Ban hành: 14/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

180

Nghị định 01/2002/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 01/CP năm 1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

01/2002/ND-CP,Nghị định 01 2002,Chính phủ,Xử phạt hành chính lĩnh vực thương mại,Xử phạt hành chính trong thương mại,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực thương mại,Sửa đổi,Bổ sung,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175