Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 21-CP 1997 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 272 văn bản

21

Nghị định 89-CP năm 1997 về Quy chế tổ chức tiếp công dân

89-CP,Nghị định 89-CP 1997,Chính phủ,Tiếp công dân,Quy chế tiếp công dân,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 1997

Ban hành: 07/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

22

Nghị định 70-CP năm 1997 về án phí, lệ phí toà án

70-CP,Nghị định 70-CP 1997,Chính phủ,Án phí lệ phí,Lệ phí tòa án,Án phí,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1997

Ban hành: 12/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

23

Nghị định 51-CP năm 1997 về việc đăng ký và quản lý hộ khẩu

51-CP,Nghị định 51-CP 1997,Chính phủ,Đăng ký quản lý hộ khẩu,Quản lý hộ khẩu,Đăng ký hộ khẩu,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 5

Ban hành: 10/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

24

Nghị định 41-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu Hợp tác xã thương mại

41-CP,Nghị định 41-CP 1997,Chính phủ,Điều lệ mẫu,Hợp tác xã thương mại,Điều lệ mẫu hợp tác xã,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm

Ban hành: 29/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

25

Nghị định 43-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu hợp tác xã nông nghiệp

43-CP,Nghị định 43-CP 1997,Chính phủ,Hợp tác xã nông nghiệp,Điều lệ mẫu,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1997

Ban hành: 29/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

26

Nghị định 42-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân

42-CP,Nghị định 42-CP,Chính phủ,Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1997

Ban hành: 29/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

27

Nghị định 46-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu hợp tác xã thủy sản

46-CP,Nghị định 46-CP 1997,Chính phủ,Hợp tác xã thủy sản,Điều lệ mẫu,Điều lệ hợp tác xã thủy sản,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 46-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1997

Ban hành: 29/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

28

Nghị định 33-CP năm 1997 về Quy chế về môi trường giáo dưỡng

33-CP,Nghị định 33-CP 1997,Chính phủ,Quy chế trường giáo dưỡng,Trường giáo dưỡng,Giáo dục,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1997

Ban hành: 14/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

29

Nghị định 31-CP năm 1997 ban hành Quy chế quản chế hành chính

31-CP,Nghị định 31-CP 1997,Chính phủ,Quy chế quản chế hành chính,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1997

Ban hành: 14/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

30

Nghị định 32-CP năm 1997 ban hành Quy chế về cơ sở giáo dục

32-CP,Nghị định 32-CP 1997,Chính phủ,Cơ sở giáo dục,Quy chế về cơ sở giáo dục,Quy chế,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1997

Ban hành: 14/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

31

Nghị định 74-CP năm 1997 sửa đổi Nghị định 100/CP về kinh doanh bảo hiểm

74-CP,Nghị định 74-CP 1997,Chính phủ,Kinh doanh bảo hiểm,Bổ sung,Doanh nghiệp,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 74-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1997

Ban hành: 14/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

32

Nghị định 101/1997/NĐ-CP Hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

101-CP,Nghị định 101-CP 1997,Chính phủ,Luật Ban hành Văn bản,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 101-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 1997

Ban hành: 23/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

33

Nghị định 88-CP năm 1997 về việc thành lập thành phố Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương

88-CP,Nghị định 88-CP 1997,Chính phủ,Thành lập,Thành phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 88-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1997

Ban hành: 06/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

34

Nghị định 45-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu hợp tác xã giao thông vận tải

45-CP,Nghị định 45-CP 1997,Chính phủ,Điều lệ mẫu hợp tác xã,Giao thông Vận tải,Doanh nghiệp,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1997

Ban hành: 29/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

35

Nghị định 44-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu hợp tác xã công nghiệp và xây dựng

44-CP,Nghị định 44-CP 1997,Chính phủ,Điều lệ mẫu,Hợp tác xã công nghiệp,Hợp tác xã công nghiệp và xây dựng,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm

Ban hành: 29/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

36

Nghị định 39-CP năm 1997 hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên

39-CP,Nghị định 39-CP 1997,Chính phủ,Lực lượng Dự bị động viên,Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên,Hướng dẫn,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 39-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 4

Ban hành: 28/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

37

Nghị định 18/CP năm 1997 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

18/CP,Nghị định 18 1997,Chính phủ,Xử lý vi phạm hành chính,Xử lý hành chính,Xử phạt hành chính,Ngân hàng,Xử phạt hành chính hoạt động ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2010

38

Nghị định 12-CP năm 1997 Hướng dẫn Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

12-CP,Nghị định 12-CP 1997,Chính phủ,Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam,Luật đầu tư nước ngoài,Hướng dẫn,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 2

Ban hành: 18/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

39

Nghị định 92-CP năm 1997 sửa đổi Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 42/CP

92-CP,Nghị định 92-CP 1997,Chính phủ,Điều lệ quản lý đầu tư xây dựng,Bổ sung,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 92-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 1997

Ban hành: 23/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

40

Nghị định 93-CP năm 1997 sửa đổi Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 43/CP

93-CP,Nghị định 93-CP 1997,Chính phủ,Quy chế đấu thầu,Sửa đổi,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 93-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 1997 NGHỊ

Ban hành: 23/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79