Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" NGHI DINH 21-CP 1997 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 272 văn bản

81

Nghị định 47-CP năm 1997 về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

47-CP,Nghị định 47-CP 1997,Chính phủ,Bồi thường thiệt hại,Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,Người có thẩm quyền gây thiệt hại,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 47-CP

Ban hành: 03/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

82

Nghị định 37-CP năm 1997 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

37-CP,Nghị định 37-CP 1997,Chính phủ,Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

83

Nghị định 29-CP năm 1997 ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

29-CP,Nghị định 29-CP 1997,Chính phủ,Quy chế phối hợp,Phối hợp hoạt động,Cơ quan quản lý nhà nước,Cảng hàng không dân dụng,Sân bay dân dụng,Cảng hàng không sân bay,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

84

Nghị định 22-CP năm 1997 về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Quảng Điền, Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế

22-CP,Nghị định 22-CP 1997,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Huyện Quảng Điền,Huyện Nam Đông,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

85

Nghị định 17-CP năm 1997 về việc chia huyện Phù Tiên, thành lập một số phường, thị trấn thuộc thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên

17-CP,Nghị định 17-CP 1997,Chính phủ,Chia huyện,Thành lập phường,Thành lập thị trấn,Thị xã Hưng Yên,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17-CP

Ban hành: 24/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

86

Nghị định 11-CP năm 1997 về việc chia lại các huyện Nam Thanh Kim Môn và Cẩm Bình; thành lập thị trấn Thanh Hà (thuộc huyện Thanh Hà), tỉnh Hải Dương

11-CP,Nghị định 11-CP 1997,Chính phủ,Chia huyện,Huyện Nam Thanh,Huyện Kim Môn,Huyện Cẩm Bình,Thành lập thị trấn,Huyện Thanh Hà,Tỉnh Hải Dương,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 17/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

87

Nghị định 8-CP năm 1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Yên Minh, Bắc Quang - tỉnh Hà Giang

8-CP,Nghị định 8-CP 1997,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính xã,Huyện Yên Minh,Huyện Bắc Quang,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 8-CP

Ban hành: 29/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

88

Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam

71/2015/ND-CP,Nghị định 71 2015,Chính phủ,Quản lý hoạt động,Quy chế khu vực biên giới biển,Quản lý hoạt động biên giới biển ,Người phương tiện biên giới biển,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

89

Nghị định 34-CP năm 1997 sửa đổi Điều 2 và Điều 3 Nghị định 134/HĐBT về thời hạn quyền phong và giáng cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

34-CP,Nghị định 34-CP 1997,Chính phủ,Thăng giáng cấp bậc hàm,Quyền phong cấp bậc hàm,Thời hạn phong cấp bậc hàm,Thời hạn thăng giáng cấp bậc hàm,Phong cấp bậc hạ sĩ quan,Hạ sĩ quan,Sĩ quan,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

90

Nghị định 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Việt Nam

34/2014/ND-CP,Nghị định 34 2014,Chính phủ,Quy chế khu vực biên giới đất liền,Quy chế khu vực biên giới CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 34/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

91

Nghị định 19-CP năm 1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Nam Định, huyện Hải Hậu, chia các huyện Xuân Thuỷ, Nam Ninh và thành lập thị trấn Thịnh Long thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

19-CP,Nghị định 19-CP 1997,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành phố Nam Định,Huyện Hải Hậu,Chia huyện,Huyện Xuân Thủy,Huyện Nam Ninh,Thành lập thị trấn,Thị trấn Thịnh Long,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 26/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

92

Nghị định 78-CP năm 1997 quy định quân hiệu, cấp hiệu, lễ phục, quân kỳ, phù hiệu kiểm soát, biển công tác, cờ hiệu, giấy chứng minh của Bộ đội biên phòng

78-CP,Nghị định 78-CP 1997,Chính phủ,Cấp hiệu,Quân hiệu Bộ đội biên phòng,Lễ phục Bộ đội biên phòng,Quân kỳ Bộ đội biên phòng,Phù hiệu kiểm soát Bộ đội biên phòng,Biển công tác Bộ đội biên phòng,Giấy chứng minh Bộ đội biên phòng CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

93

Nghị định 52-CP năm 1997 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Tuần Giáo, Điện Biên, Phòng Thổ, Mường Lay và thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu

52-CP,Nghị định 52-CP 1997,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Huyện Tuần Giáo,Huyện Điện Biên,Huyện Phong Thổ,Huyện Mường Lay,Thị xã Điện Biên Phủ,Tỉnh Lai Châu,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

94

Nghị định 3-CP năm 1997 về việc thành lập quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và thành lập các phường thuộc các quận mới - Thành phố Hồ Chí Minh

3-CP,Nghị định 3-CP 1997,Chính phủ,Thành lập quận,Quận Thủ Đức,Quận 2,Quận 7,Quận 9,Quận 12,Thành lập phường,Thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3-CP

Ban hành: 06/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

95

Nghị định 02/CP năm 1997 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp đối với hợp tác xã

2/CP,Nghị định 2 1997,Chính phủ,Bộ cơ quan ngang Bộ,Cơ quan ngang bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Ủy ban nhân dân các cấp,Quản lý Nhà nước,Hợp tác xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2/CP

Ban hành: 02/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

96

Nghị định 133/2015/NĐ-CP Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng

133/2015/ND-CP,Nghị định 133 2015,Chính phủ,Hoạt động bảo vệ biên giới,Bảo vệ an ninh chính trị,Trật tự an toàn xã hội,Phòng chống cháy rừng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

97

Nghị định 18-CP năm 1996 ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu để thực hiện chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu từ các nước cộng đồng Châu Âu (EU) cho năm 1996-1997

18-CP,Nghị định 18-CP,Chính phủ,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Thuế suất thuế nhập khẩu,Chương trình giảm thuế hàng nhập khẩu,Cộng đồng Châu Âu EU,Năm 1996 1997,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 04/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

98

Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

10/2010/ND-CP,Nghị định 10 2010,Chính phủ,Hoạt động thông tin tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 02

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

99

Nghị định 89/2009/NĐ-CP về hoạt động đối ngoại biên phòng

89/2009/ND-CP,Nghị định 89 2009,Chính phủ,Hoạt động đối ngoại biên phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 89/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 19/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

100

Nghị định 131/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/1998/NĐ-CP về quản lý ngoại hối

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/1998/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1998 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày

Ban hành: 18/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175