Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 11-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 17/02/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 1997

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 11-CP NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 1997 VỀ VIỆC CHIA CÁC HUYỆN NAM THANH, KIM MÔN VÀ CẨM BÌNH; THÀNH LẬP THỊ TRẤN THANH HÀ (THUỘC HUYỆN THANH HÀ), TỈNH HẢI DƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1.- Nay chia các huyện Nam Thanh, Kim Môn và Cẩm Bình; thành lập thị trấn Thanh Hà (thuộc huyện Thanh Hà), tỉnh Hải Dương như sau:

1. Chia huyện Nam Thanh thành hai huyện Nam Sách và Thanh Hà.

- Huyện Nam Sách có 13.271,38 ha diện tích tự nhiên và 138.230 nhân khẩu, gồm 23 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Nam Hưng, Nam Tân, Thanh Quang, Quốc Tuấn, Hợp Tiến, Hiệp Cát, Nam Chính, Nam Trung, An Sơn, Thái Tân, Minh Tân, Hồng Phong, Nam Đồng, Thượng Đạt, An Lâm, Nam Hồng, ái Quốc, Đồng Lạc, An Châu, Phú Điền, An Bình, Cộng Hoà và thị trấn Nam Sách.

Địa giới hành chính huyện Nam Sách: Đông giáp các huyện Kim Thành và Kinh Môn; Tây giáp huyện Cẩm Giàng và tỉnh Bắc Ninh; Nam giáp huyện Thanh Hà và thị xã Hải Dương; Bắc giáp huyện Chí Linh.

- Huyện Thanh Hà có 15.514,37 ha diện tích tự nhiên và 163.594 nhân khẩu gồm 25 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Hồng Lạc, Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Liên Mạc, Cẩm Chế, Tân Việt, Quyết Thắng, Tiền Tiến, Tân An, Thanh Hải, An Lương, Phượng Hoàng, Thanh Khê, Thanh Xá, Thanh Xuân, Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Hợp Đức, Trường Thành, Thanh Bính, Thanh Cường, Thanh Hồng, Vĩnh Lập và thị trấn Thanh Hà.

Địa giới hành chính huyện Thanh Hà: Đông giáp huyện Kim Thành và thành phố Hải Phòng; Tây giáp huyện Tứ Kỳ và thị xã Hải Dương; Nam giáp thành phố Hải Phòng và huyện Tứ Kỳ; Bắc giáp huyện Nam Sách và huyện Kim Thành.

2. Chia huyện Kim Môn thành hai huyện Kim Thành và Kinh Môn.

- Huyện Kim Thành có 11.434,4 ha diện tích tự nhiên và 121.532 nhân khẩu, gồm 21 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Lai Vu, Cộng Hoà, Thượng Vũ, Cổ Dũng, Việt Hưng, Tuấn Hưng, Kim Xuyên, Phúc Thành A, Kim Lương, Kim Khê, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính, Kim Tân, Bình Dân, Cẩm La, Liên Hoà, Đồng Gia, Đại Đức, Tam Kỳ và thị trấn Phú Thái.

Địa giới hành chính huyện Kim Thành: Đông giáp thành phố Hải Phòng; Tây giáp huyện Thanh Hà và huyện Nam Sách; Nam giáp thành phố Hải Phòng và huyện Thanh Hà; Bắc giáp huyên Kinh Môn.

- Huyện Kinh Môn có 16.349,04 ha diện tích tự nhiên và 164.455 nhân khẩu gồm 25 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Minh Hoà, Hiến Thành, Thái Thịnh, Long Xuyên, Hiệp An, An Phụ, Thượng Quận, Hiệp Hoà, Thăng Long, Lạc Long, Quang Trung, Phúc Thành B, Lê Ninh, Bạch Đằng, Thất Hùng, Thái Sơn, An Sinh, Phạm Mệnh, Hiệp Sơn, Hoành Sơn, Duy Tân, Phú Thứ, Minh Tân, Tân Dân và thị trấn An Lưu.

Địa giới hành chính huyện Kinh Môn: Đông giáp thành phố Hải Phòng; Tây giáp huyện Nam Sách và huyện Chi Linh; Nam giáp thành phố Hải Phòng và huyện Kim Thành; Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh.

3. Chia huyện Cẩm Bình thành hai huyện Cẩm Giàng và Bình Giang:

- Huyện Cẩm Giàng có 10.895,81 ha diện tích tự nhiên và 118.296 nhân khẩu, gồm 19 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Cẩm Hưng, Ngọc Liên, Kim Giang, Thạch Lỗi, Cẩm Sơn, Cẩm Định, Cẩm Hoàng, Cẩm Vũ, Cẩm Vân, Đức Chính, Cao An, Lai Cách, Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Tân Trường, Cẩm Phúc, Cẩm Điền, Lương Điền và thị trấn Cẩm Giàng.

Địa giới hành chính huyện Cẩm Giàng: Đông giáp huyện Nam Sách và thị xã Hải Dương; Tây giáp tỉnh Hưng Yên; Nam giáp huyện Gia Lộc và huyện Bình Giang; Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh.

- Huyện Bình Giang có 10.575,74 ha diện tích tự nhiên và 106.655 nhân khẩu, gồm 18 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã: Hưng Thịnh, Tráng Liệt, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hồng, Hùng Thắng, Long Xuyên, Tân Việt, Hồng Khê, Cổ Bi, Nhân Quyền, Bình Xuyên, Thái Học, Bình Minh, Tân Hồng, Thái Hoà, Thái Dương, Thúc Kháng và thị trấn Kẻ Sặt.

Địa giới hành chính huyện Bình Giang: Đông giáp huyện Gia Lộc; Tây giáp tỉnh Hưng Yên; Nam giáp huyện Thanh Miện; Bắc giáp huyện Cẩm Giàng.

4. Thành lập thị trấn Thanh Hà (thị trấn huyện lỵ) thuộc huyện Thanh Hà trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Thanh Bình.

- Thị trấn Thanh Hà có 496 ha diện tích tự nhiên và 7.560 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Thanh Hà: Đông giáp xã Thanh Xá; Tây giáp xã Tân An; Nam giáp xã Thanh Khê; Bắc giáp xã Cẩm chế.

Điều 2.- Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3.- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chiu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 11-CP ngày 17/02/1997 về việc chia lại các huyện Nam Thanh Kim Môn và Cẩm Bình; thành lập thị trấn Thanh Hà (thuộc huyện Thanh Hà), tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


15.163

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!